Actueel

Heb ik als oproepkracht recht op loon tijdens de lockdown?

Het zijn onzekere tijden en wanneer je werkt op basis van een oproepcontract, dan geldt dit nog meer. In dat geval heb je namelijk geen zekerheid wanneer je kunt werken. In het artikel Wat zijn mijn rechten bij een flexibele arbeidsovereenkomst of als oproepkracht worden de speciale regels die gelden voor werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst besproken. In dit artikel wordt ingegaan op het recht op uren en of salaris wanneer je niet hebt kunnen werken door de lockdown. 

Niet kunnen werken komt voor rekening van de werkgever

Als jij beschikbaar bent om te werken maar dit niet of minder kan omdat je werkgever je niet laat werken heb je vaak wel recht op loon. Een werknemer behoudt namelijk het recht op loon als deze zijn werkzaamheden niet kan doen door een oorzaak die in redelijkheid voor de werkgever behoort te komen. Als er minder werk is door de lockdown komt dit in redelijkheid voor de werkgever. Ook als oproepkracht dient je werkgever je door te betalen als jij wegens de lockdown niet kunt werken. 

Volgens mijn arbeidsovereenkomst hoeft mijn werkgever me niet te betalen. Kan dat?

Het kan zijn dat er een loonuitsluitingsbeding in je arbeidsovereenkomst is opgenomen. Dit beding bepaalt dat je werkgever je gedurende maximaal de eerste zes maanden van je arbeidsovereenkomst niet uit hoeft te betalen als je niet werkt. Dit moet dan wel schriftelijk in je arbeidsovereenkomst of je CAO zijn opgenomen. Dit geldt ook alleen maar voor maximaal de eerste zes maanden van je arbeidsovereenkomst en dus niet langer maar mogelijk wel korter. 

Hoeveel uren heb ik recht op loon?

Omdat er als oproepkracht in je arbeidsovereenkomst niet is vastgelegd wanneer en hoeveel uren je zou werken, is het soms niet makkelijk om te berekenen op hoeveel loon je recht hebt. In de meeste gevallen biedt een beroep op het rechtsvermoeden een uitkomst. Als je al langer dan één jaar werkt, dan biedt de verplichting van je werkgever om je een urenaanbod te doen misschien een aanknopingspunt. 

Het rechtsvermoeden arbeidsomvang

Als je minimaal drie maanden in dienst bent, kun je mogelijk een beroep doen op het rechtsvermoeden arbeidsomvang. Deze wordt gebruikt om de arbeidsomvang te bepalen wanneer er geen vast aantal uren in je arbeidsovereenkomst is opgenomen. Het rechtsvermoeden arbeidsomvang komt er in het kort op neer dat de hoeveelheid uren die je zou kunnen werken wordt vermoed gelijk te zijn aan het gemiddelde aantal uren die je in de afgelopen drie maanden hebt gewerkt. 

Het is de werknemer die bepaalt welke maanden er voor de berekening genomen worden. Als de werkgever het er niet mee eens is, dan moet hij onderbouwen waarom die periode niet representatief is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij seizoenswerk waarbij er sprake is van duidelijke pieken en dalen in het aantal uren dat er gewerkt wordt. 

Voorbeeld: Gedurende de maanden februari tot en met september werk je gemiddeld 25 uren per week. In oktober geeft je werkgever aan dat je nog maar 15 uren per week kan werken. Een geslaagd beroep op het rechtsvermoeden zou betekenen dat je ook na september recht hebt op loon over 25 uren per week. Je moet natuurlijk wel beschikbaar zijn om te werken, maar als je werkgever je niet meer dan 15 uren laat werken dan zou hij je wel 25 uren moeten uitbetalen. 

Bij een dienstverband langer dan één jaar
Werk je al meer dan één jaar op basis van een oproepcontract, dan had je werkgever je een aanbod voor een vast aantal uren moeten doen. Als je werkgever dit niet gedaan heeft, heb je recht op het loon over het aantal uren dat je werkgever je had moeten aanbieden.

Het aanbod dat je werkgever moet doen, dient ten minste gelijk te zijn aan het gemiddelde aantal uren dat je de afgelopen 12 maanden hebt gewerkt. Bij de berekening van het gemiddeld aantal uren dat je in de 12 maanden gewerkt hebt, worden alle uren waarop je recht op loon hebt betrokken. Dus ook je vakantie-uren of de uren die je werkgever moest betalen, omdat een oproep binnen de oproeptermijn was gewijzigd of ingetrokken.

Voorbeeld: Op 1 maart werk je 12 maanden op basis van een oproepovereenkomst. Je hebt in deze 12 maanden gemiddeld 25 uren per maand gewerkt. In de maanden maart en april werk je maar 10 uren per maand en op 1 mei doet je werkgever een aanbod voor 25 uren per maand. Omdat je werkgever te laat een aanbod heeft gedaan heb je in de maanden maart en april recht op betaling van 25 uren per maand. Daarbij maakt het niet uit dat je minder uren gewerkt hebt of dat je het aanbod niet accepteert. 

Doet je werkgever een juist aanbod, dan kun je dit natuurlijk accepteren waarna je aanspraak maakt op het aantal uren dat is aangeboden. Als je het aanbod niet accepteert, maak je vanaf het moment dat het aanbod is gedaan geen aanspraak op een vast aantal uren. Wel zou je na drie maanden mogelijk een beroep op het rechtsvermoeden arbeidsomvang kunnen doen. Dit kan natuurlijk ook als je het aanbod langer dan drie maanden geleden hebt geaccepteerd en gedurende drie maanden meer uren werkt dan werd aangeboden.  

Oké, ik heb misschien recht op loon. En nu?

Werkgever zijn lang niet altijd op de hoogte van de bovengenoemde rechten voor werknemers en de plichten die daar voor een werkgever bij horen. Het kan goed zijn dat jouw werkgever aangeeft dat je geen rechten hebt. JUROP kan je bijstaan en jouw rechten in kaart brengen. 

Wat kan JUROP doen?

Als je contact met JUROP opneemt ben je verzekerd van snelle en deskundige bijstand. In een persoonlijk advies wordt jouw situatie bekeken en de kansen en risico’s met je besproken. 

Wanneer je wilt zal JUROP ook contact met je werkgever opnemen om die te laten weten waar jij recht op hebt. Mocht ook dat niet helpen dan kan JUROP ook een juridische procedure voor je beginnen.

JUROP kan je dus in elke fase bijstaan.

Overzichtelijk, vooraf
duidelijkheid, jij bepaalt..

JUROP werkt via een vast aantal stappen. Door het stapsgewijs werken is de zaak goed beheersbaar en wordt voorkomen dat er onnodige kosten gemaakt hoeven worden. De te volgen stappen zijn:

📑

Eerste gratis gesprek

Na het doorlopen van de check neem JUROP contact op. Tijdens dit gesprek bespreken we of JUROP je kan helpen.

Doe de check!

🧑🏾‍💻

Het advies

Een op jouw situatie toegesneden advies.

📃

Onderhandelen of bezwaar.

Samen met JUROP bepaal jij de strategie en JUROP maakt bezwaar of onderhandelt voor de beste oplossing.

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Wanneer het niet anders kan dan vragen we een rechter een oplossing voor jouw probleem.

Geen verrassingen

De stappen van JUROP en hoe wij te werk gaan

Je doorloopt de check en JUROP neemt contact met je op. Door het beantwoorden van een paar vragen krijg jij de mogelijkheid om je gegevens achter te laten en krijgt JUROP een eerste indruk van jouw situatie. Er zal vervolgens contact met je opgenomen worden om kennis te maken en te bespreken wat JUROP kan betekenen. De check en het kennismakingsgesprek zijn gratis en natuurlijk vrijblijvend zodat je nergens aan vast zit.

Bij JUROP vinden we het belangrijk dat voor alle partijen duidelijk is wat er verwacht wordt en wat er verwacht mag worden. Daarom zijn er vaste stappen die gevolgd worden. Is het probleem na één stap al opgelost? Dan is een vervolg niet nodig en betaal je uiteraard niet meer. Is het probleem er nog? Dan is het jouw keuze om met JUROP verder te gaan of niet. Er wordt altijd duidelijkheid gegeven over de kansen en risico’s dus ook daar zitten geen verrassingen.

Kan JUROP jou ook helpen?
Doe de check!

📑

Eerste gesprek

Eerste contact Gratis

Na het doorlopen van de online check en het invullen van het formulier zal JUROP telefonisch contact met je opnemen. Tijdens dit eerste gesprek wordt kennis gemaakt en besproken wat JUROP voor jou kan betekenen. Het eerste contact is uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.

🧑🏾‍💻

Het advies

Persoonlijk advies €245,-

Als je na het kennismakingsgesprek besluit om verder te gaan krijg je een persoonlijk advies. Er wordt aangegeven welke informatie er nodig is en wanneer de informatie is ontvangen wordt er een adviesgesprek gepland. Dit gesprek gaat via telefoon of via beeldbellen. Jij geeft aan wat je het prettigst vindt.

 

Tijdens het gesprek worden je kansen besproken en wordt uiteraard aangegeven of het slim is om verdere stappen (onderhandelen of bezwaar) te ondernemen. Uiteraard krijg je het advies ook op schrift. Handig als je er nog even over wilt nadenken of je opties nog met iemand anders wilt bespreken.

 • Advies op maat
 • Inzicht in je kansen en risico’s
 • Persoonlijk contact

📃

Onderhandelen of bezwaar

Onderhandelen €950,-

Nadat je door het persoonlijk advies inzicht in je kansen hebt gekregen kun je er voor kiezen om JUROP voor jou te laten onderhandelen. In een telefonisch gesprek of via beeldbellen zal samen met jou de strategie en doel besproken worden. Tevens wordt er dan aangegeven of er nog aanvullende informatie nodig is.

Wanneer de strategie en het doel duidelijk zijn zal JUROP contact met de tegenpartij opnemen en vanaf daar het woord voeren. Je hoeft dus niet zelf met de tegenpartij in gesprek wanneer je dit niet wilt. Hoe lang de onderhandelingen duren hangt natuurlijk af van partijen. Staan ze open voor onderhandelingen? Liggen partijen ver uit elkaar? Soms komt er snel een oplossing en soms volgen er meerdere onderhandelingsrondes. Hoe lang de onderhandelingen ook duren, zolang er beweging in zit blijven de kosten voor jou hetzelfde. Mochten de onderhandelingen vast zitten en partijen er niet uit komen dan krijg je een advies over de kansen en risico’s bij een gang naar de rechter.

 • Je hoeft niet zelf met de tegenpartij aan tafel
 • Jij bepaalt mede de strategie
 • Afspraken worden schriftelijk vastgelegd

 

Bezwaar €1450,-

Als je na het persoonlijk advies besluit om bezwaar te maken tegen een beslissing zal JUROP het bezwaarschrift voor je opstellen en het complete procesdossier opgevraagd worden. Uit het procesdossier blijkt waarom de beslissing is genomen. Na bestudering van het dossier zal deze met jou tijdens een persoonlijk gesprek besproken worden waarna de (aanvullende) gronden van bezwaar door JUROP opgesteld en ingediend zullen worden. Hierna volgt in veel gevallen een hoorzitting met het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan besluiten deze telefonisch of bij hun op kantoor te doen. Uiteraard zal JUROP je tijdens de hoorzitting bijstaan en deze goed met je voorbereiden. Na de hoorzitting neemt het bestuursorgaan een zogenoemde beslissing op bezwaar. Dit is het oordeel van de bezwaarcommissie. Deze zal uiteraard met je besproken worden.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Procederen €2450,-

Het kan zijn dat partijen er zelfs na onderhandelingen niet uitkomen. Als dit het geval is kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Bij het advies dat je hebt gekregen na het onderhandelen is nogmaals aangegeven wat de kansen en risico’s zijn. Zo kun je zelf goed de keuze maken om wel of niet verder te gaan.

Als je besluit om te gaan procederen dan zorgt JUROP voor het opstellen van de processtukken, het bewaken van de termijnen en het voorbereiden van de zitting. Op de zitting voeren we namens jou het woord. Meestal doet een rechter enkele weken na de zitting uitspraak waarna deze uiteraard persoonlijk met je besproken zal worden. Het kan ook zijn dat de rechter meerdere zitting en of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • JUROP stelt alle processtukken op
 • De termijnen worden bewaakt
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
 •  

(Hoger)Beroep €1950,-

Mocht je in bezwaar geen gelijk krijgen van het bestuursorgaan dan zal het bezwaar ongegrond verklaard worden. Wanneer je bezwaar hebt gemaakt via JUROP zal er bij de bespreking van de beslissing op bezwaar uiteraard ingegaan worden op deze mogelijkheid. Ook zal er advies gegeven worden over de kansen bij een beroep. Indien er geen bezwaar gemaakt is via JUROP zal er eerst de stap persoonlijk advies gegeven worden waarna je goed inzicht krijgt in de risico’s en kansen van het instellen van beroep.

Indien je besluit in beroep te gaan dan zal JUROP het beroepschrift opstellen en indienen. De rechtbank vraagt de stukken bij het bestuursorgaan op en zal deze ook aan ons toezenden waarna er de mogelijkheid is om aanvullende gronden in te dienen. De rechtbank zal vervolgens een datum voor een zitting bepalen. Bij de zitting zal JUROP je vanzelfsprekend bijstaan en het woord voeren. Na de zitting doet de rechter meestal na enkele weken uitspraak. Ook kan het zijn dat de rechter meerdere zittingen of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst