Mijn werkgever betaalt niet. Wat nu?

Al vind je je werk nog zo leuk het is natuurlijk wel de bedoeling dat je er voor betaalt krijgt. Wanneer je je loon niet of te laat krijgt kan dit vervelende gevolgen hebben. Zo kom je misschien in de problemen met het voldoen van je vaste lasten en zijn bepaalde uitgaven niet meer mogelijk.

Ook in e-mail kan arbeidsovereenkomst worden ontbonden

Een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd met een schriftelijke vaststellingsovereenkomst. Maar wat is ‘schriftelijk’? Ook een vaststellingsovereenkomst per e-mail kan rechtsgeldig zijn.

Dit kwam aan de orde bij het ontslag van een vrouw die als

Studiekosten terugbetalen als baan snel wordt opgezegd

Vrij snel nadat twee werknemers een opleiding hebben gevolgd, betaald door de werkgever, zeggen ze hun baan op. Moeten ze de studiekosten terugbetalen?

Twee automonteurs volgen een opleiding die door hun werkgever wordt betaald. In de

Ontslagen bestuurder krijgt zeer hoge ontslagvergoeding

Een bestuurder werkt ruim 20 jaar bij een vennootschap. En naar tevredenheid: zijn werkgever wil hem voor nog eens vijf jaar in dienst houden. Maar dan komen er klachten over de bestuurder. Als hij wordt ontslagen, krijgt hij een billijke vergoeding

Loonstop voor weigerachtige zieke werknemer is niet terecht

De bedrijfsarts adviseert dat een zieke werknemer regelmatig koffie moet drinken met haar baas. Zo houdt ze aansluiting. Het tijdstip dat de werkgever voorstelt, komt haar niet goed uit. Als ze niet naar het koffiemoment gaat, zet de werkgever haar

Werkgever kan op voorhand aan aanzegverplichting voldoen

Een dag nadat haar arbeidscontract voor bepaalde tijd afliep hoort een werknemer dat dit niet wordt verlengd. Dat is volgens haar te laat, en daarom eist ze een zogenoemde aanzegvergoeding. De kantonrechter wijst dit af.

Een vrouw treedt als

Verstoorde arbeidsverhoudingen als grondslag voor ontslag

Het komt met enige regelmaat voor dat een arbeidsovereenkomst wordt ontbonden omdat de ‘arbeidsverhoudingen verstoord’ zijn. Wanneer is daar sprake van? In deze zaak moest de kantonrechter daarover oordelen.

Een vrouw is in dienst van een

Geheimhoudingsbeding geschonden: boete betalen

Een ex-werknemer stuurt een bestand met bedrijfsinformatie van zijn oud-werkgever naar zijn privé-mailadres. Daarmee schendt hij het in de arbeidsovereenkomst opgenomen geheimhoudingsbeding en het beding over bedrijfseigendommen. Met als

Strikte eisen aan ontslag op staande voet

Er gelden strikte eisen aan een ontslag op staande voet. Wordt daaraan niet voldaan, dan is het ontslag niet rechtsgeldig en moet de werkgever vergoedingen aan de werknemer betalen.

Een man werkt als beveiliger bij een bibliotheek. Daar klaagt het

Ontslag op staande voet na ziekmelding niet rechtsgeldig

Nadat een werknemer zich heeft ziekgemeld, krijgt ze van haar werkgever geen salaris meer. Ook wordt ze niet meer ingeroosterd voor het werk. Bij de kantonrechter vraagt ze om vernietiging van het door haar veronderstelde ontslag op staande voet en

Studiekosten hoeven niet altijd te worden terugbetaald

In veel arbeidsovereenkomsten staat een studiebeding, met daarin ook een regeling over terugbetaling van studiekosten als een werknemer bij de werkgever vertrekt. Aan zo’n studiekostenbeding worden strenge eisen gesteld.

Dat merkte een bedrijf dat

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

Ga naar de inhoud