Ondersteuning vanuit de Wlz. Wat is er mogelijk?

De Wlz (Wet langdurige zorg) is een wet die zorg regelt voor mensen die blijvend permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen met dementie of mensen met een ernstige beperking. In deze blog lees je de mogelijkheden voor de wlz.

Wat is een pgb en waar moet ik op letten?

Door de verschillende soorten en vele instanties die bij een pgb betrokken zijn ligt verwarring al snel op de loer. In deze bijdrage zal ingegaan worden op wat pgb is, welke soorten er zijn, wanneer iemand voor pgb in aanmerking komt en welke voorwaarden er aan pgb verbonden zijn.

Ondersteuning vanuit de Wmo. Wat is er mogelijk?

Op grond van de Wmo dienen gemeenten ervoor te zorgen dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen en deel kan nemen aan de maatschappij. De manier waarop de Wmo ingevuld wordt, verschilt per gemeente, maar de voorzieningen dienen altijd op uw leefsituatie en gezondheid te zijn afgestemd.

De melding en aanvraag binnen de Wmo en de Jeugdwet

Het verschil tussen een melding en een aanvraag is in juridische zin erg groot. In deze blog zal hier nader op ingegaan worden. Ook zal uiteengezet worden hoe je het proces van melding naar besluit kunt versnellen en waar je op dient te letten.

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

Ga naar de inhoud