Blog

De melding en aanvraag binnen de Wmo en de Jeugdwet

Het komt jammer genoeg (te) vaak voor dat we te horen krijgen dat een gemeente al een zeer lange tijd doet over het verstrekken van een voorziening. Bij navraag blijkt het helaas meer dan eens zo te zijn dat er wel een melding, maar nooit een aanvraag is gedaan. Dit is begrijpelijk omdat het verschil vaak onduidelijk is en gemeenten niet altijd wijzen op de verschillen. 

Het verschil tussen een melding en een aanvraag is echter in juridische zin erg groot. In deze blog zal hier nader op ingegaan worden. Ook zal uiteengezet worden hoe je het proces van melding naar besluit kunt versnellen en waar je op dient te letten. 

Wat is een melding en wat is een aanvraag?

Een melding is eigenlijk niets anders dan een hulpvraag die gesteld wordt. Vaak hebben gemeenten verschillende manieren hoe een inwoner zich tot hun kan wenden. Dit kan bijvoorbeeld een Wmo-loket zijn. Als iemand zich meldt met een hulpvraag is er een melding gedaan. 

De melding is de eerste stap naar ondersteuning. Als er een melding is gedaan moet de gemeente namelijk onderzoek doen. In het onderzoek dienen de hulpvragen en de mogelijkheden onderzocht te worden. 

Een aanvraag volgt meestal na afloop van het onderzoek. Als het onderzoek heeft uitgewezen dat er aanspraak op een voorziening gemaakt kan worden dan kan de gemeente de melding en onderzoek doorzetten of de aanvrager kan dit zelf doen. Dit is het moment waarop er een aanvraag gedaan wordt. 

Wat is het juridisch verschil tussen een melding en een aanvraag?

Er is een groot (juridisch) verschil tussen een aanvraag en een melding. Op een melding is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) namelijk niet van toepassing. Hierdoor is een gemeente ook niet aan de in de Awb opgenomen termijnen gebonden wat een vlotte afhandeling vaak in de weg staat. Daarnaast is het niet mogelijk om bezwaar te maken, een dwangsom te verkrijgen of om beroep wegens niet tijdig beslissen in te stellen.

Pas wanneer er een aanvraag is gedaan is de Awb van toepassing en kan de gemeente op grond hiervan tot actie bewogen worden. Een beroep op de Awb maakt het namelijk mogelijk om een dwangsom wegens niet tijdig beslissen te verkrijgen of om alsnog een besluit te vorderen.

Voorbeeld: 
X meldt zich op 1 maart bij zijn gemeente met een hulpvraag bij zijn gemeente. Hij doet dus een melding. Zijn gemeente heeft dan tot 12 april de tijd om onderzoek te doen (zes weken). Echter heeft de gemeente het erg druk en blijft de melding van X liggen. Dit heeft als gevolg dat het onderzoek pas veel later gedaan wordt en duurt de meldingsfase veel langer dan de zes weken. De aanvraag wordt niet gedaan waardoor er geen besluit afgedwongen kan worden. Dit betekent dat de gemeente zo lang over het onderzoek kan doen als zij wil.  

Zes weken na de melding kan er een aanvraag gedaan worden

De wetgever heeft ook ingezien dat het traject van melding tot besluit wel erg lang kan duren als gemeenten zich niet aan termijnen hoeven te houden. Daarom is het mogelijk gemaakt om vanaf zes weken na de melding altijd een aanvraag te doen. Het maakt voor het doen van de aanvraag niet uit of er wel een onderzoek heeft plaatsgevonden, het onderzoek nog niet is afgerond of dat de gemeente zegt dat een aanvraag sowieso wordt afgewezen. 

Het gevolg van het doen van een aanvraag is dat de gemeente vaak meer druk voelt om een besluit te nemen. De termijnen van de Awb gaan namelijk gelden wat maakt dat de gemeente binnen twee weken na de aanvraag een besluit moet nemen. Doet de gemeente dat niet dan is zij na een ingebrekestelling een dwangsom verschuldigd en is het mogelijk om via de rechter een besluit af te dwingen. 

Terug naar het voorbeeld:
X heeft zich op 1 maart bij de gemeente een melding gedaan. Zijn gemeente dient dan uiterlijk 12 april het onderzoek te hebben afgerond. Als X op 13 april een aanvraag moet de gemeente uiterlijk 27 april een besluit te nemen. Als er geen besluit is genomen en X stelt de gemeente in gebreke dan heeft de gemeente nog twee weken, dus tot 11 mei, om een besluit te nemen. Is er op 11 mei nog geen besluit genomen dan is de gemeente een dwangsom verschuldigd en kan X naar de rechter om een besluit af te dwingen. 

Als X er voor zorgt dat er een aanvraag gedaan wordt zijn er dus veel meer mogelijkheden om een besluit te krijgen. Daarom adviseren wij altijd om zo snel mogelijk een aanvraag te doen. 

Hoe zorg ik voor een vlotte afhandeling van mijn aanvraag?

Bij JUROP krijgen we nogal eens te horen dat gemeenten het erg druk hebben en daarom niet op tijd een besluit op de aanvraag genomen kan worden. Bij JUROP vinden we dat drukte niet op burgers afgewend kan en mag worden en dus geen reden is om het proces lang te laten duren. 

Wij adviseren dan ook om de termijnen in de gaten te houden en gemeenten hierop te wijzen. 

Wij adviseren de volgende stappen:

 1. Doe een melding en verkrijg hier een bevestiging van
 2. Zorg dat er zes weken na de melding een aanvraag gedaan wordt. Uiteraard zorg je voor een bevestiging hiervan
 3. Stel de gemeente in gebreke als er twee weken na de aanvraag nog geen besluit is genomen 
 4. Schakel JUROP in als er na de termijn uit de ingebrekestelling nog geen besluit is genomen. 

Hoe kan JUROP mij helpen?

Uit het voorgaande blijkt dat de gemeente na een melding onderzoek moet doen en dat er in ieder geval zes weken na de melding een aanvraag gedaan kan worden. Als de gemeente ook na de ingebrekestelling nog geen besluit neemt dan kan JUROP je helpen om een besluit af te dwingen en zo duidelijkheid te verkrijgen. 

Wilt u bespreken hoe JUROP u kan helpen? Neem dan contact op via de check, laat een terugbelverzoek achter of stuur een e-mail naar info@jurop.nl

Deel deze blog:

Overzichtelijk, vooraf
duidelijkheid, jij bepaalt..

JUROP werkt via een vast aantal stappen. Door het stapsgewijs werken is de zaak goed beheersbaar en wordt voorkomen dat er onnodige kosten gemaakt hoeven worden. De te volgen stappen zijn:

📑

Eerste gratis gesprek

Na het doorlopen van de check neem JUROP contact op. Tijdens dit gesprek bespreken we of JUROP je kan helpen.

Doe de check!

🧑🏾‍💻

Het advies

Een op jouw situatie toegesneden advies.

📃

Onderhandelen of bezwaar.

Samen met JUROP bepaal jij de strategie en JUROP maakt bezwaar of onderhandelt voor de beste oplossing.

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Wanneer het niet anders kan dan vragen we een rechter een oplossing voor jouw probleem.

Geen verrassingen

De stappen van JUROP en hoe wij te werk gaan

Je doorloopt de check en JUROP neemt contact met je op. Door het beantwoorden van een paar vragen krijg jij de mogelijkheid om je gegevens achter te laten en krijgt JUROP een eerste indruk van jouw situatie. Er zal vervolgens contact met je opgenomen worden om kennis te maken en te bespreken wat JUROP kan betekenen. De check en het kennismakingsgesprek zijn gratis en natuurlijk vrijblijvend zodat je nergens aan vast zit.

Bij JUROP vinden we het belangrijk dat voor alle partijen duidelijk is wat er verwacht wordt en wat er verwacht mag worden. Daarom zijn er vaste stappen die gevolgd worden. Is het probleem na één stap al opgelost? Dan is een vervolg niet nodig en betaal je uiteraard niet meer. Is het probleem er nog? Dan is het jouw keuze om met JUROP verder te gaan of niet. Er wordt altijd duidelijkheid gegeven over de kansen en risico’s dus ook daar zitten geen verrassingen.

Kan JUROP jou ook helpen?
Doe de check!

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

📑

Eerste gesprek

Eerste contact Gratis

Na het doorlopen van de online check en het invullen van het formulier zal JUROP telefonisch contact met je opnemen. Tijdens dit eerste gesprek wordt kennis gemaakt en besproken wat JUROP voor jou kan betekenen. Het eerste contact is uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.

🧑🏾‍💻

Het advies

Persoonlijk advies €245,-

Als je na het kennismakingsgesprek besluit om verder te gaan krijg je een persoonlijk advies. Er wordt aangegeven welke informatie er nodig is en wanneer de informatie is ontvangen wordt er een adviesgesprek gepland. Dit gesprek gaat via telefoon of via beeldbellen. Jij geeft aan wat je het prettigst vindt.

 

Tijdens het gesprek worden je kansen besproken en wordt uiteraard aangegeven of het slim is om verdere stappen (onderhandelen of bezwaar) te ondernemen. Uiteraard krijg je het advies ook op schrift. Handig als je er nog even over wilt nadenken of je opties nog met iemand anders wilt bespreken.

 • Advies op maat
 • Inzicht in je kansen en risico’s
 • Persoonlijk contact

📃

Onderhandelen of bezwaar

Onderhandelen €950,-

Nadat je door het persoonlijk advies inzicht in je kansen hebt gekregen kun je er voor kiezen om JUROP voor jou te laten onderhandelen. In een telefonisch gesprek of via beeldbellen zal samen met jou de strategie en doel besproken worden. Tevens wordt er dan aangegeven of er nog aanvullende informatie nodig is.

Wanneer de strategie en het doel duidelijk zijn zal JUROP contact met de tegenpartij opnemen en vanaf daar het woord voeren. Je hoeft dus niet zelf met de tegenpartij in gesprek wanneer je dit niet wilt. Hoe lang de onderhandelingen duren hangt natuurlijk af van partijen. Staan ze open voor onderhandelingen? Liggen partijen ver uit elkaar? Soms komt er snel een oplossing en soms volgen er meerdere onderhandelingsrondes. Hoe lang de onderhandelingen ook duren, zolang er beweging in zit blijven de kosten voor jou hetzelfde. Mochten de onderhandelingen vast zitten en partijen er niet uit komen dan krijg je een advies over de kansen en risico’s bij een gang naar de rechter.

 • Je hoeft niet zelf met de tegenpartij aan tafel
 • Jij bepaalt mede de strategie
 • Afspraken worden schriftelijk vastgelegd

 

Bezwaar €1450,-

Als je na het persoonlijk advies besluit om bezwaar te maken tegen een beslissing zal JUROP het bezwaarschrift voor je opstellen en het complete procesdossier opgevraagd worden. Uit het procesdossier blijkt waarom de beslissing is genomen. Na bestudering van het dossier zal deze met jou tijdens een persoonlijk gesprek besproken worden waarna de (aanvullende) gronden van bezwaar door JUROP opgesteld en ingediend zullen worden. Hierna volgt in veel gevallen een hoorzitting met het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan besluiten deze telefonisch of bij hun op kantoor te doen. Uiteraard zal JUROP je tijdens de hoorzitting bijstaan en deze goed met je voorbereiden. Na de hoorzitting neemt het bestuursorgaan een zogenoemde beslissing op bezwaar. Dit is het oordeel van de bezwaarcommissie. Deze zal uiteraard met je besproken worden.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Procederen €2450,-

Het kan zijn dat partijen er zelfs na onderhandelingen niet uitkomen. Als dit het geval is kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Bij het advies dat je hebt gekregen na het onderhandelen is nogmaals aangegeven wat de kansen en risico’s zijn. Zo kun je zelf goed de keuze maken om wel of niet verder te gaan.

Als je besluit om te gaan procederen dan zorgt JUROP voor het opstellen van de processtukken, het bewaken van de termijnen en het voorbereiden van de zitting. Op de zitting voeren we namens jou het woord. Meestal doet een rechter enkele weken na de zitting uitspraak waarna deze uiteraard persoonlijk met je besproken zal worden. Het kan ook zijn dat de rechter meerdere zitting en of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • JUROP stelt alle processtukken op
 • De termijnen worden bewaakt
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
 •  

(Hoger)Beroep €1950,-

Mocht je in bezwaar geen gelijk krijgen van het bestuursorgaan dan zal het bezwaar ongegrond verklaard worden. Wanneer je bezwaar hebt gemaakt via JUROP zal er bij de bespreking van de beslissing op bezwaar uiteraard ingegaan worden op deze mogelijkheid. Ook zal er advies gegeven worden over de kansen bij een beroep. Indien er geen bezwaar gemaakt is via JUROP zal er eerst de stap persoonlijk advies gegeven worden waarna je goed inzicht krijgt in de risico’s en kansen van het instellen van beroep.

Indien je besluit in beroep te gaan dan zal JUROP het beroepschrift opstellen en indienen. De rechtbank vraagt de stukken bij het bestuursorgaan op en zal deze ook aan ons toezenden waarna er de mogelijkheid is om aanvullende gronden in te dienen. De rechtbank zal vervolgens een datum voor een zitting bepalen. Bij de zitting zal JUROP je vanzelfsprekend bijstaan en het woord voeren. Na de zitting doet de rechter meestal na enkele weken uitspraak. Ook kan het zijn dat de rechter meerdere zittingen of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
Ga naar de inhoud