FAQ

JUROP is duidelijk, deskundig en betaalbaar. Maar als ik toch nog een vraag heb?

Hieronder vind je antwoorden op veel gestelde vragen. Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Doorloop de check en laat JUROP contact met je opnemen om het te bespreken.

Algemeen

Wanneer je de online check doorloopt en je gegevens achterlaat dan zal JUROP contact met je opnemen en de mogelijkheden met je bespreken. Wanneer je klant bent van JUROP zal je ook telefonisch of via de email contact op kunnen nemen met de behandelaar van je zaak.

Ja dat is zeker mogelijk. Vanaf het moment dat je klant bent bij JUROP krijg jij het persoonlijke e-mailadres van de behandelaar van jouw zaak. Je kunt jouw behandelaar dus gewoon per email bereiken.

Jazeker. JUROP is telefonisch bereikbaar vanaf het moment dat je contact heb gehad naar aanleiding van de door jou achtergelaten gegevens bij de online check.

 

De formule van JUROP is erop gericht om deskundige juridische bijstand te verlenen tegen een aantrekkelijke prijs. Om dit mogelijk te maken is er voor gekozen om efficiënt te zijn en niet van een telefooncentrale gebruik te maken. Echter wanneer jij klant bent van JUROP krijg je altijd de directe contactgegevens van jouw behandelaar en is die direct voor je bereikbaar.

Ja, JUROP werkt aan jouw dossier samen met jou. Dit betekent dat wanneer er brieven, e-mails of andere correspondentie van andere partijen bij JUROP binnen komen deze naar je doorgestuurd worden. Zo ben jij altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in jouw zaak.

 

Werk gerelateerde vragen

Elke situatie is uniek. Doorloop de online check en laat je gegevens achter en JUROP bespreekt de mogelijkheden met je.

Jazeker, goede informatie en tijdig hulp in roepen zorgt er vaak voor dat er problemen worden voorkomen. Het kan dus zeer verstandig zijn om tijdig hulp van JUROP in te roepen.

JUROP begrijpt heel goed dat het in sommige situaties niet goed werkt wanneer er direct contact met de werkgever opgenomen wordt. Dit zal dan ook nooit zonder overleg gedaan worden. Misschien is het helemaal niet nodig en kun je het persoonlijk advies van JUROP gebruiken om je werkgever te overtuigen.

Nee, in veruit de meeste gevallen is het niet nodig om naar de rechter te gaan. Een persoonlijk advies kan al voldoende zijn om het geschil op te lossen. Procederen is een middel, geen doel op zich en wordt dus niet gedaan als het niet noodzakelijk is.

Uitkering gerelateerde vragen

Een bezwaartermijn is een fatale termijn waarmee wordt bedoeld dat er na die datum geen bezwaar meer gemaakt kan worden. Echter kunnen er omstandigheden zijn die maken dat er wel mogelijkheden zijn. Twijfel je hier over? Doorloop de online check, laat je gegevens achter en JUROP bespreekt de mogelijkheden met je.

Nee, als je hulp nodig hebt bij het doen van een aanvraag kun je contact opnemen met de instantie waar de aanvraag gedaan moet worden.

Er zijn verschillende instanties die gaan over verschillende uitkeringen. Zo kan je met de WW-uitkering, Ziektewetuitkering of WIA-uitkering te maken hebben met het UWV. Valt een bijstandsuitkering onder de Gemeente en gaat de SVB over je AOW.

JUROP kan je bijstaan in bezwaarprocedures bij de Gemeente, het UWV of de SVB. Het hangt af van het soort uitkering waar het bezwaar gemaakt zal moeten worden. Twijfel je hier over? Doorloop de online check, laat je gegevens achter en JUROP bespreekt de mogelijkheden met je.

Het wegvallen van inkomsten is een groot probleem De vaste lasten moeten natuurlijk wel “gewoon” betaald worden. In dit soort gevallen kan er naast het bezwaar of beroep bij de rechter om een voorlopige voorziening gevraagd worden. Er wordt dan aan de rechter gevraagd om te bepalen dat de instantie u een voorschot moet verstrekken en u uw rekeningen kunt voldoen.

Ja, JUROP werkt ook op pro deo basis en is aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand. Kijk voor meer informatie bij Wat kost het.

WMO, Jeugwet, WLZ en PGB gerelateerde vragen

Gemeenten en het Zorgkantoor werken vaak samen met een indicatiebureau die een aanvraag beoordeeld. Deze bureaus zijn vaak verantwoordelijk voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Echter is het de gemeente of het Zorgkantoor die het besluit neemt. Een bezwaar zal daarom altijd gericht tot de gemeente of het Zorgkantoor moeten worden.

Nee, JUROP biedt geen ondersteuning bij het aanvragen van voorzieningen. Voor ondersteuning hierbij zou je de gemeente kunnen vragen. Je kan een melding maken bij de gemeente om hulp. De gemeente kan je dan in contact brengen met een cliëntondersteuner.

Ondanks dat er strikte termijnen zijn waarop er een beslissing op een aanvraag genomen moet worden komt het voor dat gemeenten of het Zorgkantoor er erg lang over doet. Als dit het geval is kunt u de gemeente in gebreke stellen en verzoeken om alsnog binnen twee weken een besluit op uw aanvraag te nemen.  Mocht die termijn verstrijken dan is het mogelijk om via JUROP beroep in te stellen. Zie voor meer informatie de website van de Rijsoverheid

Het komt vaak voor dat gemeenten zeggen dat er geen aanvraag maar alleen een melding is gedaan. Vaak wordt er dan gezegd dat je niet voor een voorziening in aanmerking komt. Deze mededeling is geen besluit van de gemeente en er staat geen bezwaar tegen open.

Als dit zich voordoet sta er dan op dat je aanvraag in behandeling wordt genomen en er een besluit op genomen wordt.  Anders dan tegen de mededeling kan JUROP tegen het besluit bezwaar maken.

Als je een pgb of zorg ontvangt op grond van je zorgverzekeraar valt dit onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Omdat zorgverzekeraars geen bestuursorganen zijn staat tegen een beslissing van een zorgverzekeraar geen bezwaar open maar moet een andere weg gevolg worden. In veruit de meeste gevallen raadt JUROP je aan om eerst een verzoek om herbeoordeling bij je zorgverzekeraar te doen, en als dat niets oplevert het SKGZ te vragen om te bemiddelen. Mocht ook dit niets opleveren dan kan er een procedure bij het SKGZ gestart worden. JUROP kan je bijstaan bij een procedure bij het SKGZ. Zie voor meer informatie over de SKGZ hun website.

Ja, JUROP werkt ook op pro deo basis en is aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand. Kijk voor meer informatie bij Wat kost het.

Kan JUROP jou ook helpen?
Doe de check!

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

Ga naar de inhoud