Blog

Mijn werkgever betaalt niet. Wat nu?

Al vind je je werk nog zo leuk, het is natuurlijk wel de bedoeling dat je er voor betaalt, krijgt. Wanneer je je loon niet of te laat krijgt kan dit vervelende gevolgen hebben. Zo kom je misschien in de problemen met het voldoen van je vaste lasten en zijn bepaalde uitgaven niet meer mogelijk. 

Er zijn maar weinig redenen waarom je werkgever je loon niet hoeft uit te betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je weigert je werkzaamheden te verrichten of als je opzettelijk ziek wordt en daardoor je werkzaamheden niet kan verrichten. 

Hieronder zal besproken worden op welk moment het loon betaald dient te worden, wat je mogelijkheden zijn wanneer je niet of te laat betaald krijgt, waar je recht op hebt en wat je samen met JUROP kunt doen om zo snel mogelijk weer betaald te krijgen. 

Wanneer dient het loon betaald te worden?

Meestal krijg je het loon per maand of per periode van 4 weken uitbetaald. Vaak is dit opgenomen in je arbeidsovereenkomst. Als er niets in je arbeidsovereenkomst staat dan is je werkgever verplicht om het loon binnen één maand na de periode dat het loon is opgebouwd te betalen. 

Voorbeeld:

Wanneer je bijvoorbeeld in juni gewerkt hebt, dan dien je uiterlijk eind juli je salaris over de maand juni te ontvangen. 

Wat is de hoogte van mijn loon?

Hoeveel je uitbetaald moet krijgen hangt natuurlijk af van wat er in je arbeidsovereenkomst is opgenomen. Het loon mag niet lager zijn dat het voor jou geldende minimumloon. Wat dit is, hangt af van je leeftijd en het aantal uren dat je per week werkt. Het voor jou geldende minimumloon kun je berekenen op deze website

Als je een oproepcontract hebt dan zijn er nog andere regels van toepassing zijn. Bijvoorbeeld het minimum aantal uren dat je per oproep betaald moet krijgen en wanneer je werkgever een aanbod voor een vastste arbeidsomvang moet doen. Wil je hier meer informatie over? Kijk dan bij het artikel: Wat zijn mijn rechten bij een flexibele arbeidsovereenkomst of als oproepkracht?

Ik ben ziek. Hoe hoog is mijn loon?

Als je door ziekte niet in staat bent om je werkzaamheden te verrichten dan moet je werkgever je loon gedurende twee jaar of in ieder geval zolang je arbeidsovereenkomst nog duurt doorbetalen. De hoogte van je loon hangt dan af van wat er in je arbeidsovereenkomst of CAO is afgesproken. Vaak is afgesproken dat het salaris het eerste jaar volledig wordt doorbetaald en het jaar daarna 70% van het loon. Is er niets afgesproken dan heb je in ieder geval recht op 70% van je loon en tijdens het eerste jaar mag dit niet lager zijn dan het voor jou geldende minimumloon. 

Tijdens ziekte ben je verplicht om mee te werken aan je re-integratie. Als je werkgever vindt dat je dit onvoldoende doet kunnen er sancties opgelegd worden zoals het stoppen van de loonbetaling. Dit mag zeker niet zomaar. Voor meer informatie over je loon tijdens ziekte zie het artikel: Ziekte en re-integratie.

En als ik mijn loon niet of niet op tijd krijg?

Als je loon niet of niet op tijd op wordt betaald dan is dat natuurlijk erg vervelend. Jij hebt natuurlijk ook je rekeningen die je moet voldoen en loon is je inkomen. 

Je doet er altijd goed aan om je situatie met JUROP te bespreken. JUROP kan voor jou contact opnemen met je werkgever en deze duidelijk maken dat hij aan zijn verplichtingen moet voldoen. Ook wordt er vooraf in een persoonlijk advies uiteraard beoordeeld of je werkgever een geldige reden heeft om het loon niet te betalen. Zo weet jij precies waar je staat en kan er een goede inschatting gemaakt worden van de risico’s en kansen. 

Mocht je werkgever ook na tussenkomst van JUROP nog niet betalen dan is er een mogelijkheid om een kort geding bij de rechtbank te starten om de werkgever te dwingen om het loon te betalen. Een kort geding is een snelle procedure waarin de rechter gevraagd wordt om een oordeel te geven. Als er een kort geding gestart wordt dan zal er naast je loon in ieder geval ook wettelijke verhoging en wettelijke rente en natuurlijk de proceskosten gevorderd worden. 

Wettelijke verhoging

Als je loon niet of niet tijdig betaald is dan maak je aanspraak op een wettelijke verhoging. Dit kun je zien als een boete die je werkgever moet betalen omdat hij je loon te laat heeft betaald. Je hebt vanaf de 4e werkdag na de dag waarop je loon betaald had moeten zijn recht op deze verhoging. De 4e tot de 8e dag heb je per dag recht op 5% van je loon aan wettelijke verhoging. Daarna wordt het voor elke volgende werkdag verhoogd met 1%. Maximaal kan de wettelijke verhoging oplopen tot 50% van het loon dat je werkgever had moeten uitbetalen. 

Voorbeeld:

Als je werkgever je loon 20 werkdagen te laat betaalt dan is hij over (20-3) 17 werkdagen wettelijke verhoging verschuldigd. De eerste 5 dagen 5% en de resterende 12 dagen 1%. De werkgever is dus in totaal (25 + 12) 37% wettelijke verhoging verschuldigd. 

De rechter heeft de mogelijkheid om de wettelijke verhoging te matigen tot een bedrag die hij of zij redelijk vindt. In de praktijk komt het voor dat de wettelijke verhoging gematigd wordt tot 10 tot 15% van het loon dat je werkgever had moeten uitbetalen. 

Wettelijke rente

Volgens de wet kan een schuldeiser rente vorderen van een schuldenaar die nalatig is bij het nakomen van zijn verplichtingen. Als je werkgever niet of niet tijdig betaalt dan is deze nalatig en kan er dus wettelijke rente gevorderd worden. De hoogte van de wettelijke rente die je als werknemer kunt vorderen is 2%. 

En als mijn werkgever failliet is?

Van een kale kip valt niets te plukken. Maar je komt waarschijnlijk wel in aanmerking voor een uitkering wegens betalingsonmacht. Deze kunt je aanvragen bij het UWV. 

De uitkering komt er in het kort op neer dat het UWV de loonbetalingsverplichting van je werkgever overneemt. Dit geldt voor je loon vanaf de datum van faillissement tot het einde van je opzegtermijn, achterstallig loon over maximaal 13 weken voor de datum van opzegging, je vakantietoeslag en achterstallige betalingen aan derden zoals pensioenpremie over maximaal 1 jaar. Ook je vakantiedagen die je hebt opgebouwd in het jaar vóór de datum van opzegging. 

Overige vorderingen zoals loon van langer geleden dan 13 weken voor de datum van opzegging of oude vakantiedagen kun je als vordering bij de curator indienen. 

Het komt (vaak) voor dat het UWV bij het bepalen van je verschuldigde loon of vakantiedagen fouten maakt. Het is daarom altijd goed om contact met JUROP op te nemen om dit te laten controleren. Tegen een beslissing van het UWV kan binnen zes weken bezwaar worden gemaakt. Uiteraard kan JUROP je hierin bijstaan. 

Wat kan JUROP doen?

Als je contact met JUROP opneemt ben je verzekerd van snelle en deskundige bijstand. In een persoonlijk advies wordt jouw situatie bekeken en de kansen en risico’s met je besproken. Wanneer je wilt, zal JUROP ook contact met je werkgever opnemen om duidelijk te maken dat jij recht hebt op je loon. Mocht ook dat niet helpen dan kan JUROP ook een juridische procedure voor je beginnen.

JUROP kan je dus in elke fase bijstaan. 

Wat kost JUROP?

Als je een laag inkomen hebt kost de bijstand van JUROP je niets of een klein bedrag. JUROP werkt namelijk ook op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo). Indien je hiervoor in aanmerking komt, zal JUROP slechts de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage in rekening brengen. Voor meer informatie zie de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Mocht je niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan zal JUROP de scherpe werk gerelateerde prijzen in rekening brengen. In veruit de meeste gevallen is een persoonlijk advies waarmee jij naar je werkgever kunt voldoende om een oplossing te bereiken. Kijk voor de prijzen op de pagina Wat het kost.

Het eerste gesprek nadat je de check hebt ingevuld is natuurlijk altijd gratis!

Hoe kom ik met JUROP in contact?

Wilt u bespreken hoe JUROP u kan helpen? Neem dan contact op via de check, laat een terugbelverzoek achter of stuur een e-mail naar info@jurop.nl

Deel deze blog:

Overzichtelijk, vooraf
duidelijkheid, jij bepaalt..

JUROP werkt via een vast aantal stappen. Door het stapsgewijs werken is de zaak goed beheersbaar en wordt voorkomen dat er onnodige kosten gemaakt hoeven worden. De te volgen stappen zijn:

📑

Eerste gratis gesprek

Na het doorlopen van de check neem JUROP contact op. Tijdens dit gesprek bespreken we of JUROP je kan helpen.

Doe de check!

🧑🏾‍💻

Het advies

Een op jouw situatie toegesneden advies.

📃

Onderhandelen of bezwaar.

Samen met JUROP bepaal jij de strategie en JUROP maakt bezwaar of onderhandelt voor de beste oplossing.

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Wanneer het niet anders kan dan vragen we een rechter een oplossing voor jouw probleem.

Geen verrassingen

De stappen van JUROP en hoe wij te werk gaan

Je doorloopt de check en JUROP neemt contact met je op. Door het beantwoorden van een paar vragen krijg jij de mogelijkheid om je gegevens achter te laten en krijgt JUROP een eerste indruk van jouw situatie. Er zal vervolgens contact met je opgenomen worden om kennis te maken en te bespreken wat JUROP kan betekenen. De check en het kennismakingsgesprek zijn gratis en natuurlijk vrijblijvend zodat je nergens aan vast zit.

Bij JUROP vinden we het belangrijk dat voor alle partijen duidelijk is wat er verwacht wordt en wat er verwacht mag worden. Daarom zijn er vaste stappen die gevolgd worden. Is het probleem na één stap al opgelost? Dan is een vervolg niet nodig en betaal je uiteraard niet meer. Is het probleem er nog? Dan is het jouw keuze om met JUROP verder te gaan of niet. Er wordt altijd duidelijkheid gegeven over de kansen en risico’s dus ook daar zitten geen verrassingen.

Kan JUROP jou ook helpen?
Doe de check!

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

📑

Eerste gesprek

Eerste contact Gratis

Na het doorlopen van de online check en het invullen van het formulier zal JUROP telefonisch contact met je opnemen. Tijdens dit eerste gesprek wordt kennis gemaakt en besproken wat JUROP voor jou kan betekenen. Het eerste contact is uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.

🧑🏾‍💻

Het advies

Persoonlijk advies €245,-

Als je na het kennismakingsgesprek besluit om verder te gaan krijg je een persoonlijk advies. Er wordt aangegeven welke informatie er nodig is en wanneer de informatie is ontvangen wordt er een adviesgesprek gepland. Dit gesprek gaat via telefoon of via beeldbellen. Jij geeft aan wat je het prettigst vindt.

 

Tijdens het gesprek worden je kansen besproken en wordt uiteraard aangegeven of het slim is om verdere stappen (onderhandelen of bezwaar) te ondernemen. Uiteraard krijg je het advies ook op schrift. Handig als je er nog even over wilt nadenken of je opties nog met iemand anders wilt bespreken.

 • Advies op maat
 • Inzicht in je kansen en risico’s
 • Persoonlijk contact

📃

Onderhandelen of bezwaar

Onderhandelen €950,-

Nadat je door het persoonlijk advies inzicht in je kansen hebt gekregen kun je er voor kiezen om JUROP voor jou te laten onderhandelen. In een telefonisch gesprek of via beeldbellen zal samen met jou de strategie en doel besproken worden. Tevens wordt er dan aangegeven of er nog aanvullende informatie nodig is.

Wanneer de strategie en het doel duidelijk zijn zal JUROP contact met de tegenpartij opnemen en vanaf daar het woord voeren. Je hoeft dus niet zelf met de tegenpartij in gesprek wanneer je dit niet wilt. Hoe lang de onderhandelingen duren hangt natuurlijk af van partijen. Staan ze open voor onderhandelingen? Liggen partijen ver uit elkaar? Soms komt er snel een oplossing en soms volgen er meerdere onderhandelingsrondes. Hoe lang de onderhandelingen ook duren, zolang er beweging in zit blijven de kosten voor jou hetzelfde. Mochten de onderhandelingen vast zitten en partijen er niet uit komen dan krijg je een advies over de kansen en risico’s bij een gang naar de rechter.

 • Je hoeft niet zelf met de tegenpartij aan tafel
 • Jij bepaalt mede de strategie
 • Afspraken worden schriftelijk vastgelegd

 

Bezwaar €1450,-

Als je na het persoonlijk advies besluit om bezwaar te maken tegen een beslissing zal JUROP het bezwaarschrift voor je opstellen en het complete procesdossier opgevraagd worden. Uit het procesdossier blijkt waarom de beslissing is genomen. Na bestudering van het dossier zal deze met jou tijdens een persoonlijk gesprek besproken worden waarna de (aanvullende) gronden van bezwaar door JUROP opgesteld en ingediend zullen worden. Hierna volgt in veel gevallen een hoorzitting met het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan besluiten deze telefonisch of bij hun op kantoor te doen. Uiteraard zal JUROP je tijdens de hoorzitting bijstaan en deze goed met je voorbereiden. Na de hoorzitting neemt het bestuursorgaan een zogenoemde beslissing op bezwaar. Dit is het oordeel van de bezwaarcommissie. Deze zal uiteraard met je besproken worden.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Procederen €2450,-

Het kan zijn dat partijen er zelfs na onderhandelingen niet uitkomen. Als dit het geval is kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Bij het advies dat je hebt gekregen na het onderhandelen is nogmaals aangegeven wat de kansen en risico’s zijn. Zo kun je zelf goed de keuze maken om wel of niet verder te gaan.

Als je besluit om te gaan procederen dan zorgt JUROP voor het opstellen van de processtukken, het bewaken van de termijnen en het voorbereiden van de zitting. Op de zitting voeren we namens jou het woord. Meestal doet een rechter enkele weken na de zitting uitspraak waarna deze uiteraard persoonlijk met je besproken zal worden. Het kan ook zijn dat de rechter meerdere zitting en of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • JUROP stelt alle processtukken op
 • De termijnen worden bewaakt
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
 •  

(Hoger)Beroep €1950,-

Mocht je in bezwaar geen gelijk krijgen van het bestuursorgaan dan zal het bezwaar ongegrond verklaard worden. Wanneer je bezwaar hebt gemaakt via JUROP zal er bij de bespreking van de beslissing op bezwaar uiteraard ingegaan worden op deze mogelijkheid. Ook zal er advies gegeven worden over de kansen bij een beroep. Indien er geen bezwaar gemaakt is via JUROP zal er eerst de stap persoonlijk advies gegeven worden waarna je goed inzicht krijgt in de risico’s en kansen van het instellen van beroep.

Indien je besluit in beroep te gaan dan zal JUROP het beroepschrift opstellen en indienen. De rechtbank vraagt de stukken bij het bestuursorgaan op en zal deze ook aan ons toezenden waarna er de mogelijkheid is om aanvullende gronden in te dienen. De rechtbank zal vervolgens een datum voor een zitting bepalen. Bij de zitting zal JUROP je vanzelfsprekend bijstaan en het woord voeren. Na de zitting doet de rechter meestal na enkele weken uitspraak. Ook kan het zijn dat de rechter meerdere zittingen of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
Ga naar de inhoud