Wat het kost

Welke kosten kan ik verwachten?

JUROP maakt deskundige rechtsbijstand voor iedereen toegankelijk. De kosten zijn beheersbaar en staan in verhouding tot de oplossing.

Geen verrassing

Weet vooraf voor welke kosten je komt te staan

Doordat JUROP alleen zaken behandelt waarin gespecialiseerde rechtshulp geboden wordt kan er vooraf een goede inschatting gemaakt worden van de kosten. De kosten zullen vooraf met je besproken worden en bij onvoorziene omstandigheden zal dit gelijk aan je doorgegeven worden. JUROP hanteert de volgende mogelijkheden:

Vast bedrag

In de meeste gevallen is het mogelijk om vooraf een prijsafspraak te maken voor de gehele zaak. De hoogte van het bedrag hangt af van het soort zaak en de te verwachten werkzaamheden. Als je wilt zal de specialist van JUROP zal deze mogelijkheid vooraf met je bespreken.

Uurtarief

JUROP hanteert een uurtarief van €175,- exclusief btw. Als je kiest voor een uurtarief zal er een voorschot van 3 uren in rekening gebracht worden. Ook zal er bij de factuur een specificatie van de bestede uren gegeven worden zodat de kosten uiteraard helder zijn.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

JUROP behandelt ook zaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Of je hiervoor in aanmerking komt hangt af van je inkomen en vermogen. Deze mogelijkheid zal altijd met je besproken worden.

Als de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging verleend zal deze ook de hoogte van de eigen bijdrage bepalen. Het door de Raad voor Rechtsbijstand bepaalde bedrag aan eigen bijdrage zal door JUROP bij je in rekening gebracht worden. Daarnaast is van belang dat eventuele kosten voor de rechtbank (griffierecht) en kosten van externe experts hierin niet zijn meegenomen. Voor meer informatie zie de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Rechtsbijstandverzekering

Ook als je een rechtsbijstandsverzekering hebt kun je van JUROP gebruik maken. Als er sprake is van een procedure dan kunt u op basis van uw polis een externe advocaat inschakelen. Als je hiervan gebruik wilt maken kun je dit aangeven bij rechtsbijstandverzekering. Uiteraard is het verstandig om JUROP hier vooraf van in kennis te stellen.

En hoe zit het wanneer de tegenpartij kosten moet vergoeden?

Natuurlijk zal altijd geprobeerd worden om de tegenpartij jouw kosten te laten vergoeden. Zo zal een vergoeding bij onderhandelingen altijd ter sprake komen en zal in bezwaar of de gang naar de rechter altijd verzocht worden om de tegenpartij in de kosten te veroordelen. Als er een (proceskosten)vergoeding wordt toegekend wordt dit altijd op jouw kosten in mindering gebracht. Zo zal de vergoeding in geval van een toevoeging op de eigen bijdrage en griffierecht in mindering worden gebracht, en wordt de vergoeding (min het eventuele griffierecht) bij gebruik van het stappenplan aan jou betaald.

Kan JUROP jou ook helpen?
Doe de check!

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

Ga naar de inhoud