Werkloosheidsuitkering

WW Afgewezen, wat nu?​

Wat zijn de voorwaarden voor een WW uitkering?

Als je je baan bent verloren en voldoet aan de voorwaarden dan maak je aanspraak op een WW-uitkering. Maar de WW zit iets ingewikkelder in elkaar dan je misschien zou denken. Kortweg zijn er
drie voorwaarden waar je aan moet voldoen:

  1. Je moet werkloos zijn,
  2. Je moet voldoen aan de wekeneis,
  3. Je mag niet door je eigen schuld werkloos zijn geworden, en
  4. Je moet beschikbaar zijn om werkzaamheden te verrichten.
 
Ben je van mening dat jouw WW onterecht afgewezen is? Doe dan onze check om te zien hoe Jurop jou kan helpen!

WW-uitkering afgewezen

Dit lijkt duidelijker dan het is. Zo is werkloos zijn in de zin van de WW bijvoorbeeld niet alleen het verliezen van je baan, maar moet er sprake zijn van een relevant aantal urenverlies en loonverlies. Zo kan het zijn dat ook wanneer je een gedeelte van je uren dat je kunt werken verliest je aanspraak maakt op een WW-uitkering. Ook wanneer je over een langere periode steeds minder uren bent gaan werken. 

 

Naast de voorgenoemde voorwaarden dien je ook nog aan de zogenaamde wekeneis te voldoen. Dit is het geval als je in de 36 kalenderweken voordat je werkloos werd ten minste 26 kalenderweken als werknemer arbeid hebben verricht. Ook bij de berekening van deze termijn komt het (te) vaak voor dat het UWV fouten maakt. Zo wordt vaak verkeerd gerekend met bijvoorbeeld onbetaald verlof of een periode van ziekte. 

Omstandigheden voor een ww uitkering.

Ook kan een WW-uitkering geweigerd worden, omdat het UWV meent dat je bijvoorbeeld verwijtbaar werkloos bent. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je zelf ontslag hebt genomen of op staande voet bent ontslagen. Echter dient het UWV bij deze afweging wel te kijken naar alle omstandigheden. Zo dient het UWV bijvoorbeeld zelf na te gaan of het ontslag op staande voet wel terecht was of dat er van jou wel verwacht kon worden nog langer bij je ex-werkgever in dienst te blijven. Indien dit niet het geval is dan dient je aanvraag voor een WW-uitkering toegewezen te worden.

 

 

Verkeerde beoordeling?

Het komt (te) vaak voor dat het UWV geen goede beoordeling maakt en de aanvraag voor een WW-uitkering afwijst, terwijl daar wel recht op bestaat.

Bezwaar maken​

Een besluit van het UWV heeft altijd grote gevolgen. Je ontvangt namelijk geen loon of uitkering. Zo kunnen er grote financiële problemen ontstaan. Het is daarom zaak om snel te handelen en JUROP in te schakelen om bezwaar voor je te maken. JUROP zal dan samen met jou alle voorwaarden nagaan en het UWV op de hoogte stellen van de voor jou geldende regels. 

Let wel op de bezwaartermijn. In principe moet er binnen zes weken nadat het besluit is genomen bezwaar gemaakt worden. Maar neem ook zeker contact met JUROP op wanneer de datum van het besluit langer geleden is. Vaak valt er nog wat aan te doen. 

Waar en hoe vraag ik een voorziening aan?

Omdat het besluit van het UWV zeer grote gevolgen kan hebben en je zonder inkomen je vaste lasten niet meer kan betalen, is het vaak verstandig om naast bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank te doen. Het UWV heeft namelijk lang de tijd om op bezwaar te mogen beslissen. Een verzoek tot voorlopige voorziening zal echter snel (vaak binnen twee weken) door de rechtbank behandeld worden. 

Er zal meestal aan de rechter gevraagd worden om te bepalen dat het UWV je een uitkering moet geven tot zes weken nadat er op bezwaar is beslist. Wanneer het verzoek wordt toegewezen heb je dus snel weer een inkomen en kun je vaste lasten voldoen. JUROP zal deze mogelijkheid altijd met je bespreken, om te voorkomen dat je WW wordt afgewezen.

Wat kost JUROP?

JUROP staat voor het toegankelijk maken van juridische oplossingen voor iedereen. Toegang tot het recht moet dan ook niet afhankelijk zijn van de diepte van je zakken. Daarom werkt JUROP ook op pro deo basis (gesubsidieerde rechtsbijstand). 

Als je niet voor een toevoeging in aanmerking komt dan hanteert JUROP scherpe tarieven. Zie hiervoor de pagina Wat het kost. Het eerste gesprek nadat je de check hebt ingevuld is natuurlijk altijd gratis!

Kostenvergoeding bij afgewezen WW

Zowel in bezwaar als bij een verzoek om een voorlopige voorziening zal gevraagd worden om een compensatie voor jouw kosten. Wanneer het bezwaar en/of het verzoek om voorlopige voorziening succesvol is zal je een vergoeding voor je kosten ontvangen. Hierdoor kost het bezwaar vaak niets.

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

Ga naar de inhoud