Blog

De bijstand: wat, wanneer en hoe?

Wanneer je te weinig inkomsten hebt om van te leven, is een bijstandsuitkering het vangnet waar je op terug kunt vallen. Een bijstandsuitkering is een recht voor iedere Nederlander die moeite heeft om rond te komen. Het komt echter vaak voor dat een gemeente een bijstandsuitkering weigert, een maatregel oplegt omdat verplichtingen niet zouden zijn nagekomen, de verstrekte uitkering terug wil vorderen of zelfs een boete oplegt. Lang niet altijd volgt de gemeente de regels en je doet er altijd goed aan om bezwaar tegen een besluit van de gemeente te maken. JUROP kan je hierbij (vaak kosteloos) helpen en samen met jou opkomen voor jouw rechten. 

Hieronder worden de voorwaarden voor het krijgen van een bijstandsuitkering besproken. Als je aanvraag is afgewezen doe je er altijd verstandig aan om contact met JUROP op te nemen. Het maken van bezwaar tegen de beslissing is kosteloos of tegen een lage eigen bijdrage. JUROP werkt door heel Nederland en het maakt dus niet uit met welke gemeente je te maken hebt. 

Voorwaarden voor een bijstandsuitkering

Iedereen die aan de voorwaarden voldoet heeft recht op een bijstandsuitkering. Om een bijstandsuitkering te krijgen moet je:

 • Nederlander zijn of rechtmatig verblijf in Nederland hebben;
 • 18 jaar of ouder zijn;
 • Niet genoeg inkomen of vermogen hebben om in levensonderhoud te kunnen voorzien;
 • Geen beroep kunnen doen op een andere uitkering of voorziening;
 • Niet in de gevangenis of huis van bewaring zitten. 

Wanneer heb je niet genoeg inkomen of vermogen?

Voor het inkomen wordt gekeken naar het sociaal minimum dat op jou van toepassing is. Dit wordt de bijstandsnorm genoemd. Als je inkomen lager is dan de voor jou geldende norm, wordt je inkomen tot deze norm aangevuld. 

De hoogte van de bijstandsnorm hangt af van je leeftijd, of je met iemand samenwoont en of je bijvoorbeeld alleenstaande ouder bent. Als je gehuwd of samenwonend bent, dan is de bijstandsnorm 100% van het netto minimumloon (samen). Ben je alleenstaand, dan is dit 70% van het minimumloon en bij alleenstaande ouders is het 70% van het netto minimumloon + extra kindgebonden budget. Zie voor de hoogte van het netto minimumloon deze website.

Jongeren: 18 tot 27 jaar

Vanaf je 18e jaar kan je in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Ben je tussen de 18 en 21 jaar dan geldt wel een lagere bijstandsnorm, namelijk de jongerennorm. Dit is omdat ouders financieel verantwoordelijk zijn voor hun kinderen tot ze de leeftijd van 21 jaar bereiken. Wanneer er geen ouders in beeld zijn of deze geen mogelijkheden hebben om financieel bij te springen, kunnen gemeenten op basis van maatwerk de jongerennorm aanvullen met bijzondere bijstand voor levensonderhoud. 

Daarnaast heb je als jongere onder de 27 jaar geen recht op een bijstandsuitkering wanneer je nog regulier onderwijs kunt volgen. Dit komt omdat je dan aanspraak kan maken op studiefinanciering. 

Verder heb je als jongere onder de 27 jaar de verplichting om eerst op zoek naar werk of een opleiding te gaan. Als je je meldt bij de gemeente gaat een periode van 4 weken in. Heb je in die 4 weken geen werk of opleiding gevonden? Dan kun je de aanvraag officieel indienen. 

Vermogenstoets

Naast je inkomen kijkt de gemeente ook naar je vermogen. Als je te veel vermogen hebt dan kom je (nog) niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Onder het vermogen valt bijvoorbeeld je spaargeld, maar ook waardevolle bezittingen kunnen hieronder vallen. Als je schulden hebt die je moet terugbetalen, moeten die van het vermogen worden afgetrokken. 

Het maximale vermogen dat je mag hebben, is voor een gezamenlijke huishouding of alleenstaande ouder €12.590,- en voor een alleenstaande €6.295,-. 

En als je een eigen huis hebt?

Een eigen huis wordt gezien als vermogen. De gemeente beoordeelt hoeveel vermogen er in de woning zit. Het vermogen is de overwaarde van je huis. Dit is de waarde van je huis waar de nog niet afgeloste hypotheek vanaf wordt getrokken. 

Als de overwaarde van je huis minder is dan €53.100,-, dan kom je in beginsel in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Als de overwaarde hoger is dan €53.100,-, bepaalt de gemeente of je recht hebt op een bijstandsuitkering. Als deze wordt verstrekt dan is dit meestal in de vorm van een op een later moment terug te betalen lening. 

De gemeente bepaalt zelf hoe ze de waarde van de woning vaststellen. Dit kan aan de hand van een WOZ-beschikking of door een taxateur. Het komt (vaak) voor dat de gemeente fouten maakt, waardoor de waarde van de woning te hoog wordt vastgesteld. Dit kan als gevolg hebben dat de uitkering bijvoorbeeld als een lening wordt verstrekt, terwijl deze eigenlijk als een gift verstrekt zou moeten worden. Is dit het geval, kan JUROP je helpen om bezwaar te maken. 

Bijstand afgewezen, wat nu?

Als je aanvraag voor een bijstandsuitkering is afgewezen, is het verstandig om zo snel mogelijk contact met JUROP op te nemen. Samen met jou kan JUROP bezwaar maken tegen de beslissing. Het komt (vaak) voor dat de gemeente onjuiste aannames doet of de aangeleverde informatie verkeerd beoordeeld. Door via JUROP bezwaar te maken, zorg je ervoor dat jouw situatie nogmaals door de gemeente bekeken wordt en wijst JUROP de gemeente op de regels. 

Wat kan JUROP doen?

Een besluit van de gemeente over je bijstandsuitkering heeft altijd grote gevolgen. Je ontvangt namelijk geen geld meer en dit kan zorgen voor grote financiële problemen. Het is daarom zaak om snel te handelen en JUROP in te schakelen om bezwaar voor je te maken. Let wel op de bezwaartermijn, als je namelijk niet binnen zes weken nadat de brief van de gemeente is verstuurd bezwaar maakt, is er soms niets meer aan het besluit te doen. 

Wat kost JUROP?

Als je een laag inkomen hebt, ben je bij JUROP geen (of zeer weinig) kosten verschuldigd. JUROP werkt namelijk ook op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo). Ook kom je mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand voor de juridische kosten, waardoor het inschakelen van JUROP voor jou (bijna) gratis is. 

Het eerste gesprek nadat je de check hebt ingevuld is natuurlijk altijd gratis!

Hoe kom ik met JUROP in contact?

Je kunt je gegevens heel makkelijk achterlaten door de check te doorlopen. Geef daarbij aan dat het gaat om een uitkering gerelateerde situatie en je een besluit van de gemeente hebt ontvangen. Vul ook de rest van het formulier in en JUROP neemt zo snel mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken. 

Deel deze blog:

Overzichtelijk, vooraf
duidelijkheid, jij bepaalt..

JUROP werkt via een vast aantal stappen. Door het stapsgewijs werken is de zaak goed beheersbaar en wordt voorkomen dat er onnodige kosten gemaakt hoeven worden. De te volgen stappen zijn:

📑

Eerste gratis gesprek

Na het doorlopen van de check neem JUROP contact op. Tijdens dit gesprek bespreken we of JUROP je kan helpen.

Doe de check!

🧑🏾‍💻

Het advies

Een op jouw situatie toegesneden advies.

📃

Onderhandelen of bezwaar.

Samen met JUROP bepaal jij de strategie en JUROP maakt bezwaar of onderhandelt voor de beste oplossing.

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Wanneer het niet anders kan dan vragen we een rechter een oplossing voor jouw probleem.

Geen verrassingen

De stappen van JUROP en hoe wij te werk gaan

Je doorloopt de check en JUROP neemt contact met je op. Door het beantwoorden van een paar vragen krijg jij de mogelijkheid om je gegevens achter te laten en krijgt JUROP een eerste indruk van jouw situatie. Er zal vervolgens contact met je opgenomen worden om kennis te maken en te bespreken wat JUROP kan betekenen. De check en het kennismakingsgesprek zijn gratis en natuurlijk vrijblijvend zodat je nergens aan vast zit.

Bij JUROP vinden we het belangrijk dat voor alle partijen duidelijk is wat er verwacht wordt en wat er verwacht mag worden. Daarom zijn er vaste stappen die gevolgd worden. Is het probleem na één stap al opgelost? Dan is een vervolg niet nodig en betaal je uiteraard niet meer. Is het probleem er nog? Dan is het jouw keuze om met JUROP verder te gaan of niet. Er wordt altijd duidelijkheid gegeven over de kansen en risico’s dus ook daar zitten geen verrassingen.

Kan JUROP jou ook helpen?
Doe de check!

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

📑

Eerste gesprek

Eerste contact Gratis

Na het doorlopen van de online check en het invullen van het formulier zal JUROP telefonisch contact met je opnemen. Tijdens dit eerste gesprek wordt kennis gemaakt en besproken wat JUROP voor jou kan betekenen. Het eerste contact is uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.

🧑🏾‍💻

Het advies

Persoonlijk advies €245,-

Als je na het kennismakingsgesprek besluit om verder te gaan krijg je een persoonlijk advies. Er wordt aangegeven welke informatie er nodig is en wanneer de informatie is ontvangen wordt er een adviesgesprek gepland. Dit gesprek gaat via telefoon of via beeldbellen. Jij geeft aan wat je het prettigst vindt.

 

Tijdens het gesprek worden je kansen besproken en wordt uiteraard aangegeven of het slim is om verdere stappen (onderhandelen of bezwaar) te ondernemen. Uiteraard krijg je het advies ook op schrift. Handig als je er nog even over wilt nadenken of je opties nog met iemand anders wilt bespreken.

 • Advies op maat
 • Inzicht in je kansen en risico’s
 • Persoonlijk contact

📃

Onderhandelen of bezwaar

Onderhandelen €950,-

Nadat je door het persoonlijk advies inzicht in je kansen hebt gekregen kun je er voor kiezen om JUROP voor jou te laten onderhandelen. In een telefonisch gesprek of via beeldbellen zal samen met jou de strategie en doel besproken worden. Tevens wordt er dan aangegeven of er nog aanvullende informatie nodig is.

Wanneer de strategie en het doel duidelijk zijn zal JUROP contact met de tegenpartij opnemen en vanaf daar het woord voeren. Je hoeft dus niet zelf met de tegenpartij in gesprek wanneer je dit niet wilt. Hoe lang de onderhandelingen duren hangt natuurlijk af van partijen. Staan ze open voor onderhandelingen? Liggen partijen ver uit elkaar? Soms komt er snel een oplossing en soms volgen er meerdere onderhandelingsrondes. Hoe lang de onderhandelingen ook duren, zolang er beweging in zit blijven de kosten voor jou hetzelfde. Mochten de onderhandelingen vast zitten en partijen er niet uit komen dan krijg je een advies over de kansen en risico’s bij een gang naar de rechter.

 • Je hoeft niet zelf met de tegenpartij aan tafel
 • Jij bepaalt mede de strategie
 • Afspraken worden schriftelijk vastgelegd

 

Bezwaar €1450,-

Als je na het persoonlijk advies besluit om bezwaar te maken tegen een beslissing zal JUROP het bezwaarschrift voor je opstellen en het complete procesdossier opgevraagd worden. Uit het procesdossier blijkt waarom de beslissing is genomen. Na bestudering van het dossier zal deze met jou tijdens een persoonlijk gesprek besproken worden waarna de (aanvullende) gronden van bezwaar door JUROP opgesteld en ingediend zullen worden. Hierna volgt in veel gevallen een hoorzitting met het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan besluiten deze telefonisch of bij hun op kantoor te doen. Uiteraard zal JUROP je tijdens de hoorzitting bijstaan en deze goed met je voorbereiden. Na de hoorzitting neemt het bestuursorgaan een zogenoemde beslissing op bezwaar. Dit is het oordeel van de bezwaarcommissie. Deze zal uiteraard met je besproken worden.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Procederen €2450,-

Het kan zijn dat partijen er zelfs na onderhandelingen niet uitkomen. Als dit het geval is kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Bij het advies dat je hebt gekregen na het onderhandelen is nogmaals aangegeven wat de kansen en risico’s zijn. Zo kun je zelf goed de keuze maken om wel of niet verder te gaan.

Als je besluit om te gaan procederen dan zorgt JUROP voor het opstellen van de processtukken, het bewaken van de termijnen en het voorbereiden van de zitting. Op de zitting voeren we namens jou het woord. Meestal doet een rechter enkele weken na de zitting uitspraak waarna deze uiteraard persoonlijk met je besproken zal worden. Het kan ook zijn dat de rechter meerdere zitting en of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • JUROP stelt alle processtukken op
 • De termijnen worden bewaakt
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
 •  

(Hoger)Beroep €1950,-

Mocht je in bezwaar geen gelijk krijgen van het bestuursorgaan dan zal het bezwaar ongegrond verklaard worden. Wanneer je bezwaar hebt gemaakt via JUROP zal er bij de bespreking van de beslissing op bezwaar uiteraard ingegaan worden op deze mogelijkheid. Ook zal er advies gegeven worden over de kansen bij een beroep. Indien er geen bezwaar gemaakt is via JUROP zal er eerst de stap persoonlijk advies gegeven worden waarna je goed inzicht krijgt in de risico’s en kansen van het instellen van beroep.

Indien je besluit in beroep te gaan dan zal JUROP het beroepschrift opstellen en indienen. De rechtbank vraagt de stukken bij het bestuursorgaan op en zal deze ook aan ons toezenden waarna er de mogelijkheid is om aanvullende gronden in te dienen. De rechtbank zal vervolgens een datum voor een zitting bepalen. Bij de zitting zal JUROP je vanzelfsprekend bijstaan en het woord voeren. Na de zitting doet de rechter meestal na enkele weken uitspraak. Ook kan het zijn dat de rechter meerdere zittingen of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
Ga naar de inhoud