Blog

Geen arbeidsovereenkomst? Ook dan kan werkgever aansprakelijk zijn voor schade van medewerker

Als een pizzakoerier tijdens de bezorging schade lijdt door een eenzijdig auto-ongeluk, wijst de pizzeria alle aansprakelijkheid af: er was geen arbeidsovereenkomst. Toch oordeelt het gerechtshof dat deze werkgever de schade moet vergoeden.

Een pizzakoerier bezorgt in de auto van de pizzeria een pizza en raakt daarbij gewond bij een eenzijdig auto-ongeval – hij rijdt tegen een boom. Een bedrijfsongeval, vindt hij, en hij stelt de pizzeria aansprakelijk voor de door hem geleden schade. De kantonrechter wijst dat af, omdat de koerier geen arbeidsovereenkomst had met de pizzeria. Tegen dat oordeel gaat de koerier in hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Werkgeversaansprakelijkheid

Het hof benadert de kwestie anders: de werkgever is aansprakelijk voor schade van een persoon die voor hem werk verricht, ook als er geen arbeidsovereenkomst is. De koerier heeft in de uitoefening van het beroep of het bedrijf van de pizzeria schade geleden. Op de pizzeria rusten zorgverplichtingen, in ieder geval voor werknemers, maar ook met ‘personen’ die daarmee te vergelijken zijn. De vraag is of deze pizzakoerier een ‘persoon’ is zoals bedoeld in de wettelijke bepaling over werkgeversaansprakelijkheid.

‘Persoon’

Uit allerlei appjes blijkt dat de koerier aangaf voor de pizzeria te willen werken. De pizzeria is akkoord en stelt een auto beschikbaar. Er is vaak contact over het gebruik daarvan, het verrichten van werkzaamheden en de beschikbaarheid van de koerier om te werken. Hij werkt regelmatig en krijgt daarvoor (contant) betaald. Zijn werkzaamheden waren ingebed in de organisatie van de pizzeria, die hem aanstuurde. Volgens het hof staat zo voldoende vast dat de man voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk was van de pizzeria, door gebruik te maken van door hen beschikbaar gestelde bedrijfsmiddelen. Op de keuze voor en het onderhoud en de verzekering van de auto waarmee werd bezorgd, had hij geen invloed. Niet de koerier, maar de pizzeria had invloed op de werkomstandigheden en de daarmee verband houdende veiligheidsrisico’s. Daarmee is de koerier ‘een persoon’ in de zin van de werkgeversaansprakelijkheid. Dat betekent dat op de pizzeria een zorgplicht rustte, ook al was er geen arbeidsovereenkomst met de koerier.

Zorgplicht

In zo’n geval is de pizzeria ook aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval, tenzij de pizzeria de zorgplicht niet heeft geschonden, het ongeval niet te wijten is aan schending van die zorgplicht of het ongeval het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de koerier. Wat de zorgplicht betreft: het is de pizzeria die moet bewijzen dat zij daaraan heeft voldaan. Uitgangspunt is dat de werkgever ook aandacht moet hebben voor onderricht, instructies en voorschriften die de veiligheid van de werknemer in het wegverkeer kunnen bevorderen. Volgens het gerechtshof heeft de pizzeria onvoldoende onderbouwd dat zij deze zorgplicht is nagekomen: de auto was 15 jaar oud en onduidelijk was of deze in goede staat was. De pizzeria heeft niet aangegeven wanneer er voor het laatst onderhoud aan is gepleegd en of de banden, remmen en stuurinrichting nog voldeden. En omdat de koerier jong is, had de pizzeria hem moeten instrueren hoe hij zich aan de verkeersregels moest houden (niet te hard rijden, geen mobiele telefoon achter het stuur). Of dat is gebeurd, heeft de pizzeria onvoldoende aangetoond. Daaruit volgt dat de pizzeria in haar zorgplicht is tekortgeschoten, zelfs nu onduidelijk is waardoor het ongeval is ontstaan.

Bewust roekeloos rijden

De pizzeria moet ook aantonen dat de koerier bewust roekeloos heeft gereden. Dat hij geen gordel zou hebben gedragen en tijdens het rijden aan het appen was, staat niet vast. Nu roekeloosheid niet is aangetoond, is de pizzeria aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval. Omdat de verzekering dit niet dekt, moet de pizzeria de schade van de koerier vergoeden.

ECLI:NL:GHARL:2023:6113

Bron:Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | jurisprudentie | ECLI:NL:GHARL:2023:6113 | 10-09-2023

Deel deze blog:

Overzichtelijk, vooraf
duidelijkheid, jij bepaalt..

JUROP werkt via een vast aantal stappen. Door het stapsgewijs werken is de zaak goed beheersbaar en wordt voorkomen dat er onnodige kosten gemaakt hoeven worden. De te volgen stappen zijn:

📑

Eerste gratis gesprek

Na het doorlopen van de check neem JUROP contact op. Tijdens dit gesprek bespreken we of JUROP je kan helpen.

Doe de check!

🧑🏾‍💻

Het advies

Een op jouw situatie toegesneden advies.

📃

Onderhandelen of bezwaar.

Samen met JUROP bepaal jij de strategie en JUROP maakt bezwaar of onderhandelt voor de beste oplossing.

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Wanneer het niet anders kan dan vragen we een rechter een oplossing voor jouw probleem.

Geen verrassingen

De stappen van JUROP en hoe wij te werk gaan

Je doorloopt de check en JUROP neemt contact met je op. Door het beantwoorden van een paar vragen krijg jij de mogelijkheid om je gegevens achter te laten en krijgt JUROP een eerste indruk van jouw situatie. Er zal vervolgens contact met je opgenomen worden om kennis te maken en te bespreken wat JUROP kan betekenen. De check en het kennismakingsgesprek zijn gratis en natuurlijk vrijblijvend zodat je nergens aan vast zit.

Bij JUROP vinden we het belangrijk dat voor alle partijen duidelijk is wat er verwacht wordt en wat er verwacht mag worden. Daarom zijn er vaste stappen die gevolgd worden. Is het probleem na één stap al opgelost? Dan is een vervolg niet nodig en betaal je uiteraard niet meer. Is het probleem er nog? Dan is het jouw keuze om met JUROP verder te gaan of niet. Er wordt altijd duidelijkheid gegeven over de kansen en risico’s dus ook daar zitten geen verrassingen.

Kan JUROP jou ook helpen?
Doe de check!

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

📑

Eerste gesprek

Eerste contact Gratis

Na het doorlopen van de online check en het invullen van het formulier zal JUROP telefonisch contact met je opnemen. Tijdens dit eerste gesprek wordt kennis gemaakt en besproken wat JUROP voor jou kan betekenen. Het eerste contact is uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.

🧑🏾‍💻

Het advies

Persoonlijk advies €245,-

Als je na het kennismakingsgesprek besluit om verder te gaan krijg je een persoonlijk advies. Er wordt aangegeven welke informatie er nodig is en wanneer de informatie is ontvangen wordt er een adviesgesprek gepland. Dit gesprek gaat via telefoon of via beeldbellen. Jij geeft aan wat je het prettigst vindt.

 

Tijdens het gesprek worden je kansen besproken en wordt uiteraard aangegeven of het slim is om verdere stappen (onderhandelen of bezwaar) te ondernemen. Uiteraard krijg je het advies ook op schrift. Handig als je er nog even over wilt nadenken of je opties nog met iemand anders wilt bespreken.

 • Advies op maat
 • Inzicht in je kansen en risico’s
 • Persoonlijk contact

📃

Onderhandelen of bezwaar

Onderhandelen €950,-

Nadat je door het persoonlijk advies inzicht in je kansen hebt gekregen kun je er voor kiezen om JUROP voor jou te laten onderhandelen. In een telefonisch gesprek of via beeldbellen zal samen met jou de strategie en doel besproken worden. Tevens wordt er dan aangegeven of er nog aanvullende informatie nodig is.

Wanneer de strategie en het doel duidelijk zijn zal JUROP contact met de tegenpartij opnemen en vanaf daar het woord voeren. Je hoeft dus niet zelf met de tegenpartij in gesprek wanneer je dit niet wilt. Hoe lang de onderhandelingen duren hangt natuurlijk af van partijen. Staan ze open voor onderhandelingen? Liggen partijen ver uit elkaar? Soms komt er snel een oplossing en soms volgen er meerdere onderhandelingsrondes. Hoe lang de onderhandelingen ook duren, zolang er beweging in zit blijven de kosten voor jou hetzelfde. Mochten de onderhandelingen vast zitten en partijen er niet uit komen dan krijg je een advies over de kansen en risico’s bij een gang naar de rechter.

 • Je hoeft niet zelf met de tegenpartij aan tafel
 • Jij bepaalt mede de strategie
 • Afspraken worden schriftelijk vastgelegd

 

Bezwaar €1450,-

Als je na het persoonlijk advies besluit om bezwaar te maken tegen een beslissing zal JUROP het bezwaarschrift voor je opstellen en het complete procesdossier opgevraagd worden. Uit het procesdossier blijkt waarom de beslissing is genomen. Na bestudering van het dossier zal deze met jou tijdens een persoonlijk gesprek besproken worden waarna de (aanvullende) gronden van bezwaar door JUROP opgesteld en ingediend zullen worden. Hierna volgt in veel gevallen een hoorzitting met het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan besluiten deze telefonisch of bij hun op kantoor te doen. Uiteraard zal JUROP je tijdens de hoorzitting bijstaan en deze goed met je voorbereiden. Na de hoorzitting neemt het bestuursorgaan een zogenoemde beslissing op bezwaar. Dit is het oordeel van de bezwaarcommissie. Deze zal uiteraard met je besproken worden.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Procederen €2450,-

Het kan zijn dat partijen er zelfs na onderhandelingen niet uitkomen. Als dit het geval is kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Bij het advies dat je hebt gekregen na het onderhandelen is nogmaals aangegeven wat de kansen en risico’s zijn. Zo kun je zelf goed de keuze maken om wel of niet verder te gaan.

Als je besluit om te gaan procederen dan zorgt JUROP voor het opstellen van de processtukken, het bewaken van de termijnen en het voorbereiden van de zitting. Op de zitting voeren we namens jou het woord. Meestal doet een rechter enkele weken na de zitting uitspraak waarna deze uiteraard persoonlijk met je besproken zal worden. Het kan ook zijn dat de rechter meerdere zitting en of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • JUROP stelt alle processtukken op
 • De termijnen worden bewaakt
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
 •  

(Hoger)Beroep €1950,-

Mocht je in bezwaar geen gelijk krijgen van het bestuursorgaan dan zal het bezwaar ongegrond verklaard worden. Wanneer je bezwaar hebt gemaakt via JUROP zal er bij de bespreking van de beslissing op bezwaar uiteraard ingegaan worden op deze mogelijkheid. Ook zal er advies gegeven worden over de kansen bij een beroep. Indien er geen bezwaar gemaakt is via JUROP zal er eerst de stap persoonlijk advies gegeven worden waarna je goed inzicht krijgt in de risico’s en kansen van het instellen van beroep.

Indien je besluit in beroep te gaan dan zal JUROP het beroepschrift opstellen en indienen. De rechtbank vraagt de stukken bij het bestuursorgaan op en zal deze ook aan ons toezenden waarna er de mogelijkheid is om aanvullende gronden in te dienen. De rechtbank zal vervolgens een datum voor een zitting bepalen. Bij de zitting zal JUROP je vanzelfsprekend bijstaan en het woord voeren. Na de zitting doet de rechter meestal na enkele weken uitspraak. Ook kan het zijn dat de rechter meerdere zittingen of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
Ga naar de inhoud