Blog

Geheimhoudingsbeding geschonden: boete betalen

Een ex-werknemer stuurt een bestand met bedrijfsinformatie van zijn oud-werkgever naar zijn privé-mailadres. Daarmee schendt hij het in de arbeidsovereenkomst opgenomen geheimhoudingsbeding en het beding over bedrijfseigendommen. Met als gevolg: een boete van ruim € 15.000.

Een werknemer zegt na zeven maanden bij een consultancybedrijf te hebben gewerkt de arbeidsovereenkomst op. Enkele dagen na zijn vertrek ontdekt zijn ex-werkgever dat de man een aantal dagen eerder een Excel-bestand heeft hernoemd en beveiligd met een wachtwoord en dit heeft verstuurd naar een van zijn privé-emailadressen. Hetzelfde bestand heeft hij een paar dagen later ook nog naar een ander privé-mailadres gestuurd.

Vertrouwelijke klantinformatie

De werkgever confronteert de man hiermee en zegt hem dat hij door vertrouwelijke klantinformatie naar zijn privé-emailadres te sturen bepalingen in zijn arbeidsovereenkomst heeft overtreden. De man zegt alleen een lijst met klantnamen te hebben gedownload om er zeker van te zijn dat hij in zijn toekomstige werk geen contact zal aangaan met klanten van het bedrijf. Hij wijst er ook op dat de gedownloade informatie makkelijk te vinden was en dat hij niet wist dat dit vertrouwelijke informatie betrof.

Vaststellingsovereenkomst

Op het verzoek van zijn ex-werkgever om het bestand te mailen en alle gegevens te verwijderen gaat de man niet in. Ook reageert hij niet op het aanbod van een vaststellingsovereenkomst, waarin wordt vastgelegd dat het bedrijf zal afzien van het opleggen van een boete als de man geen kopieën van bedrijfsinformatie (meer) in zijn bezit heeft. Ook moet hij zich houden aan het geheimhoudingsbeding en akkoord gaan met een non-concurrentie- en relatiebeding en een zogenoemde Personnel Clause. Reageert de man niet, dan zal een boete worden opgelegd van € 30.080. De man mailt de ex-werkgever daarop dat hij niet in wil gaan op het aanbod van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. 

Schending

Het is aan de ex-werkgever om te bewijzen dat de man met de verzending van het versleutelde bestand de bedingen in zijn arbeidsovereenkomst heeft geschonden. Het bedrijf is hier volgens de kantonrechter in geslaagd. Niet is betwist dat de ex-werknemer twee keer vanaf zijn zakelijke computer een tot stuff to do hernoemd bestand, beveiligd met een wachtwoord, naar een privé-mailadres heeft gestuurd. Ook is niet betwist dat sprake is van schending van het tussen partijen overeengekomen geheimhoudingsbeding als dit bestand vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevatte. De ex-werknemer ontkent dat dit het geval is. Maar volgens de kantonrechter is niet uit te sluiten dat hij niet alsnog vertrouwelijke bedrijfsinformatie heeft toegevoegd voordat hij het bestand versleutelde en verstuurde. De rechter begrijpt ook niet waarom hij überhaupt een bestand met – zoals de ex-werknemer zelf stelt – alleen openbaar toegankelijke informatie met een wachtwoord zou moeten beveiligen. Dat de man weinig coöperatief is geweest in gesprekken met zijn ex-werkgever wordt hem ook aangerekend. 

Matiging boete 

De ex-werknemer heeft niet weersproken dat hij na zijn vertrek bij het bedrijf in dezelfde branche wil blijven werken. Hij kan dus belang hebben bij bedrijfsinformatie van zijn vorige werkgever. Daardoor vermoedt de kantonrechter dat er in het door hem gemaakte en verzonden bestand bedrijfsinformatie stond die hij op grond van de bedingen in zijn arbeidsovereenkomst niet naar zijn privémail had mogen sturen. De man heeft niet kunnen aantonen dat dit niet het geval was. Nu daarmee vaststaat dat hij het geheimhoudingsbeding en het beding over bedrijfseigendommen heeft geschonden, is een boete terecht. Maar omdat het bij de schending van de twee bedingen om dezelfde gedraging gaat, vindt de rechter het redelijk de boete maar één keer toe te wijzen. De ex-werknemer moet daarom een boete betalen van € 15.040, en ook de proceskosten komen voor zijn rekening.

ECLI:NL:RBAMS:2023:2056

 

 

Bron:Rechtbank Amsterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBAMS:2023:2056 9917589 CV EXPL 22-7396 | 05-04-2023

Deel deze blog:

Overzichtelijk, vooraf
duidelijkheid, jij bepaalt..

JUROP werkt via een vast aantal stappen. Door het stapsgewijs werken is de zaak goed beheersbaar en wordt voorkomen dat er onnodige kosten gemaakt hoeven worden. De te volgen stappen zijn:

📑

Eerste gratis gesprek

Na het doorlopen van de check neem JUROP contact op. Tijdens dit gesprek bespreken we of JUROP je kan helpen.

Doe de check!

🧑🏾‍💻

Het advies

Een op jouw situatie toegesneden advies.

📃

Onderhandelen of bezwaar.

Samen met JUROP bepaal jij de strategie en JUROP maakt bezwaar of onderhandelt voor de beste oplossing.

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Wanneer het niet anders kan dan vragen we een rechter een oplossing voor jouw probleem.

Geen verrassingen

De stappen van JUROP en hoe wij te werk gaan

Je doorloopt de check en JUROP neemt contact met je op. Door het beantwoorden van een paar vragen krijg jij de mogelijkheid om je gegevens achter te laten en krijgt JUROP een eerste indruk van jouw situatie. Er zal vervolgens contact met je opgenomen worden om kennis te maken en te bespreken wat JUROP kan betekenen. De check en het kennismakingsgesprek zijn gratis en natuurlijk vrijblijvend zodat je nergens aan vast zit.

Bij JUROP vinden we het belangrijk dat voor alle partijen duidelijk is wat er verwacht wordt en wat er verwacht mag worden. Daarom zijn er vaste stappen die gevolgd worden. Is het probleem na één stap al opgelost? Dan is een vervolg niet nodig en betaal je uiteraard niet meer. Is het probleem er nog? Dan is het jouw keuze om met JUROP verder te gaan of niet. Er wordt altijd duidelijkheid gegeven over de kansen en risico’s dus ook daar zitten geen verrassingen.

Kan JUROP jou ook helpen?
Doe de check!

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

📑

Eerste gesprek

Eerste contact Gratis

Na het doorlopen van de online check en het invullen van het formulier zal JUROP telefonisch contact met je opnemen. Tijdens dit eerste gesprek wordt kennis gemaakt en besproken wat JUROP voor jou kan betekenen. Het eerste contact is uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.

🧑🏾‍💻

Het advies

Persoonlijk advies €245,-

Als je na het kennismakingsgesprek besluit om verder te gaan krijg je een persoonlijk advies. Er wordt aangegeven welke informatie er nodig is en wanneer de informatie is ontvangen wordt er een adviesgesprek gepland. Dit gesprek gaat via telefoon of via beeldbellen. Jij geeft aan wat je het prettigst vindt.

 

Tijdens het gesprek worden je kansen besproken en wordt uiteraard aangegeven of het slim is om verdere stappen (onderhandelen of bezwaar) te ondernemen. Uiteraard krijg je het advies ook op schrift. Handig als je er nog even over wilt nadenken of je opties nog met iemand anders wilt bespreken.

 • Advies op maat
 • Inzicht in je kansen en risico’s
 • Persoonlijk contact

📃

Onderhandelen of bezwaar

Onderhandelen €950,-

Nadat je door het persoonlijk advies inzicht in je kansen hebt gekregen kun je er voor kiezen om JUROP voor jou te laten onderhandelen. In een telefonisch gesprek of via beeldbellen zal samen met jou de strategie en doel besproken worden. Tevens wordt er dan aangegeven of er nog aanvullende informatie nodig is.

Wanneer de strategie en het doel duidelijk zijn zal JUROP contact met de tegenpartij opnemen en vanaf daar het woord voeren. Je hoeft dus niet zelf met de tegenpartij in gesprek wanneer je dit niet wilt. Hoe lang de onderhandelingen duren hangt natuurlijk af van partijen. Staan ze open voor onderhandelingen? Liggen partijen ver uit elkaar? Soms komt er snel een oplossing en soms volgen er meerdere onderhandelingsrondes. Hoe lang de onderhandelingen ook duren, zolang er beweging in zit blijven de kosten voor jou hetzelfde. Mochten de onderhandelingen vast zitten en partijen er niet uit komen dan krijg je een advies over de kansen en risico’s bij een gang naar de rechter.

 • Je hoeft niet zelf met de tegenpartij aan tafel
 • Jij bepaalt mede de strategie
 • Afspraken worden schriftelijk vastgelegd

 

Bezwaar €1450,-

Als je na het persoonlijk advies besluit om bezwaar te maken tegen een beslissing zal JUROP het bezwaarschrift voor je opstellen en het complete procesdossier opgevraagd worden. Uit het procesdossier blijkt waarom de beslissing is genomen. Na bestudering van het dossier zal deze met jou tijdens een persoonlijk gesprek besproken worden waarna de (aanvullende) gronden van bezwaar door JUROP opgesteld en ingediend zullen worden. Hierna volgt in veel gevallen een hoorzitting met het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan besluiten deze telefonisch of bij hun op kantoor te doen. Uiteraard zal JUROP je tijdens de hoorzitting bijstaan en deze goed met je voorbereiden. Na de hoorzitting neemt het bestuursorgaan een zogenoemde beslissing op bezwaar. Dit is het oordeel van de bezwaarcommissie. Deze zal uiteraard met je besproken worden.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Procederen €2450,-

Het kan zijn dat partijen er zelfs na onderhandelingen niet uitkomen. Als dit het geval is kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Bij het advies dat je hebt gekregen na het onderhandelen is nogmaals aangegeven wat de kansen en risico’s zijn. Zo kun je zelf goed de keuze maken om wel of niet verder te gaan.

Als je besluit om te gaan procederen dan zorgt JUROP voor het opstellen van de processtukken, het bewaken van de termijnen en het voorbereiden van de zitting. Op de zitting voeren we namens jou het woord. Meestal doet een rechter enkele weken na de zitting uitspraak waarna deze uiteraard persoonlijk met je besproken zal worden. Het kan ook zijn dat de rechter meerdere zitting en of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • JUROP stelt alle processtukken op
 • De termijnen worden bewaakt
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
 •  

(Hoger)Beroep €1950,-

Mocht je in bezwaar geen gelijk krijgen van het bestuursorgaan dan zal het bezwaar ongegrond verklaard worden. Wanneer je bezwaar hebt gemaakt via JUROP zal er bij de bespreking van de beslissing op bezwaar uiteraard ingegaan worden op deze mogelijkheid. Ook zal er advies gegeven worden over de kansen bij een beroep. Indien er geen bezwaar gemaakt is via JUROP zal er eerst de stap persoonlijk advies gegeven worden waarna je goed inzicht krijgt in de risico’s en kansen van het instellen van beroep.

Indien je besluit in beroep te gaan dan zal JUROP het beroepschrift opstellen en indienen. De rechtbank vraagt de stukken bij het bestuursorgaan op en zal deze ook aan ons toezenden waarna er de mogelijkheid is om aanvullende gronden in te dienen. De rechtbank zal vervolgens een datum voor een zitting bepalen. Bij de zitting zal JUROP je vanzelfsprekend bijstaan en het woord voeren. Na de zitting doet de rechter meestal na enkele weken uitspraak. Ook kan het zijn dat de rechter meerdere zittingen of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
Ga naar de inhoud