Blog

Ondersteuning vanuit de Wmo. Wat is er mogelijk?

Op grond van de Wmo dienen gemeenten ervoor te zorgen dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen en deel kan nemen aan de maatschappij. De manier waarop de Wmo ingevuld wordt, verschilt per gemeente, maar de voorzieningen dienen altijd op uw leefsituatie en gezondheid te zijn afgestemd. 

Welke voorzieningen op grond van de Wmo zijn er?

Er zijn verschillende voorzieningen op grond van de Wmo mogelijk. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering en het bieden van ondersteuning op maat. 

Onder de Wmo vallen voorzieningen zoals:

 • Hulp bij het huishouden
 • Begeleiding
 • Dagbesteding
 • Vervoersvoorziening
 • Woningaanpassing
 • Hulpmiddelen (zoals een rolstoel of een scootmobiel)
 • Beschermd wonen of opvang

Hoe kan ik gebruik maken van voorzieningen de Wmo biedt?

Om gebruik te maken van de Wmo moet u contact opnemen met uw gemeente en uw situatie bespreken. De gemeente zal dan samen met u kijken welke ondersteuning het beste bij u past en of u daarvoor een eigen bijdrage moet betalen.

Om een voorziening op grond van de Wmo aan te vragen moet u de volgende stappen volgen:

 1. Doe een melding of een aanvraag bij uw gemeente. U kunt dit schriftelijk doen of via de website van uw gemeente.
 2. Schrijf een persoonlijk plan waarin u beschrijft welke ondersteuning u nodig heeft, hoe u die wilt invullen en waarom een pgb beter bij u past dan zorg in natura.
 3. Voer een gesprek met uw gemeente over uw situatie en uw persoonlijk plan. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor de voorziening.
 4. De gemeente neemt een besluit. U ontvangt een besluit van de gemeente waarin staat of er wel of geen voorziening aan u wordt verschaft. 

Wie kan me helpen bij het doen van een aanvraag?

Bij het doen van een aanvraag kunt u gebruik maken van cliëntenondersteuning. Een cliëntondersteuner is iemand die met u meedenkt, u informeert en adviseert over de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning. De cliëntondersteuner is onafhankelijk van de gemeente en werkt in uw belang.

U heeft recht op gratis cliëntondersteuning vanuit de Wmo. U kunt zelf contact opnemen met een cliëntondersteuner bij een organisatie in uw gemeente. Ook kunt u het Wmo-loket of wijkteam van uw gemeente vragen om u door te verwijzen naar een cliëntondersteuner.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het besluit van de gemeente?

De gemeente is de instantie die uiteindelijk een besluit neemt over uw aanvraag. Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente kunt u tegen het besluit bezwaar maken. U moet dan binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. 

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

 • Een datum
 • Een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt
 • De redenen waarom u het niet eens bent met het besluit
 • Uw naam, adres en handtekening

De gemeente zal dan uw bezwaar beoordelen en een nieuw besluit nemen. Als u het ook niet eens bent met dat nieuwe besluit, kunt u daartegen in beroep gaan bij de rechtbank.

Hoe kan JUROP mij helpen?

Bij het nemen van het besluit moet de gemeente zorgvuldig te werk gaan en zich aan veel wet- en regelgeving houden. De Wmo is vaak uitgewerkt in verordeningen en nadere regelgeving die weer per gemeente kan verschillen. De verschillende regels en voorwaarden maakt een bezwaarprocedure onoverzichtelijk en complex. JUROP heeft veel ervaring met het maken van bezwaar en kan u stap voor stap begeleiden. 

Wilt u bespreken hoe JUROP u kan helpen? Neem dan contact op via de check, laat een terugbelverzoek achter of stuur een email naar info@jurop.nl

Deel deze blog:

Overzichtelijk, vooraf
duidelijkheid, jij bepaalt..

JUROP werkt via een vast aantal stappen. Door het stapsgewijs werken is de zaak goed beheersbaar en wordt voorkomen dat er onnodige kosten gemaakt hoeven worden. De te volgen stappen zijn:

📑

Eerste gratis gesprek

Na het doorlopen van de check neem JUROP contact op. Tijdens dit gesprek bespreken we of JUROP je kan helpen.

Doe de check!

🧑🏾‍💻

Het advies

Een op jouw situatie toegesneden advies.

📃

Onderhandelen of bezwaar.

Samen met JUROP bepaal jij de strategie en JUROP maakt bezwaar of onderhandelt voor de beste oplossing.

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Wanneer het niet anders kan dan vragen we een rechter een oplossing voor jouw probleem.

Geen verrassingen

De stappen van JUROP en hoe wij te werk gaan

Je doorloopt de check en JUROP neemt contact met je op. Door het beantwoorden van een paar vragen krijg jij de mogelijkheid om je gegevens achter te laten en krijgt JUROP een eerste indruk van jouw situatie. Er zal vervolgens contact met je opgenomen worden om kennis te maken en te bespreken wat JUROP kan betekenen. De check en het kennismakingsgesprek zijn gratis en natuurlijk vrijblijvend zodat je nergens aan vast zit.

Bij JUROP vinden we het belangrijk dat voor alle partijen duidelijk is wat er verwacht wordt en wat er verwacht mag worden. Daarom zijn er vaste stappen die gevolgd worden. Is het probleem na één stap al opgelost? Dan is een vervolg niet nodig en betaal je uiteraard niet meer. Is het probleem er nog? Dan is het jouw keuze om met JUROP verder te gaan of niet. Er wordt altijd duidelijkheid gegeven over de kansen en risico’s dus ook daar zitten geen verrassingen.

Kan JUROP jou ook helpen?
Doe de check!

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

📑

Eerste gesprek

Eerste contact Gratis

Na het doorlopen van de online check en het invullen van het formulier zal JUROP telefonisch contact met je opnemen. Tijdens dit eerste gesprek wordt kennis gemaakt en besproken wat JUROP voor jou kan betekenen. Het eerste contact is uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.

🧑🏾‍💻

Het advies

Persoonlijk advies €245,-

Als je na het kennismakingsgesprek besluit om verder te gaan krijg je een persoonlijk advies. Er wordt aangegeven welke informatie er nodig is en wanneer de informatie is ontvangen wordt er een adviesgesprek gepland. Dit gesprek gaat via telefoon of via beeldbellen. Jij geeft aan wat je het prettigst vindt.

 

Tijdens het gesprek worden je kansen besproken en wordt uiteraard aangegeven of het slim is om verdere stappen (onderhandelen of bezwaar) te ondernemen. Uiteraard krijg je het advies ook op schrift. Handig als je er nog even over wilt nadenken of je opties nog met iemand anders wilt bespreken.

 • Advies op maat
 • Inzicht in je kansen en risico’s
 • Persoonlijk contact

📃

Onderhandelen of bezwaar

Onderhandelen €950,-

Nadat je door het persoonlijk advies inzicht in je kansen hebt gekregen kun je er voor kiezen om JUROP voor jou te laten onderhandelen. In een telefonisch gesprek of via beeldbellen zal samen met jou de strategie en doel besproken worden. Tevens wordt er dan aangegeven of er nog aanvullende informatie nodig is.

Wanneer de strategie en het doel duidelijk zijn zal JUROP contact met de tegenpartij opnemen en vanaf daar het woord voeren. Je hoeft dus niet zelf met de tegenpartij in gesprek wanneer je dit niet wilt. Hoe lang de onderhandelingen duren hangt natuurlijk af van partijen. Staan ze open voor onderhandelingen? Liggen partijen ver uit elkaar? Soms komt er snel een oplossing en soms volgen er meerdere onderhandelingsrondes. Hoe lang de onderhandelingen ook duren, zolang er beweging in zit blijven de kosten voor jou hetzelfde. Mochten de onderhandelingen vast zitten en partijen er niet uit komen dan krijg je een advies over de kansen en risico’s bij een gang naar de rechter.

 • Je hoeft niet zelf met de tegenpartij aan tafel
 • Jij bepaalt mede de strategie
 • Afspraken worden schriftelijk vastgelegd

 

Bezwaar €1450,-

Als je na het persoonlijk advies besluit om bezwaar te maken tegen een beslissing zal JUROP het bezwaarschrift voor je opstellen en het complete procesdossier opgevraagd worden. Uit het procesdossier blijkt waarom de beslissing is genomen. Na bestudering van het dossier zal deze met jou tijdens een persoonlijk gesprek besproken worden waarna de (aanvullende) gronden van bezwaar door JUROP opgesteld en ingediend zullen worden. Hierna volgt in veel gevallen een hoorzitting met het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan besluiten deze telefonisch of bij hun op kantoor te doen. Uiteraard zal JUROP je tijdens de hoorzitting bijstaan en deze goed met je voorbereiden. Na de hoorzitting neemt het bestuursorgaan een zogenoemde beslissing op bezwaar. Dit is het oordeel van de bezwaarcommissie. Deze zal uiteraard met je besproken worden.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Procederen €2450,-

Het kan zijn dat partijen er zelfs na onderhandelingen niet uitkomen. Als dit het geval is kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Bij het advies dat je hebt gekregen na het onderhandelen is nogmaals aangegeven wat de kansen en risico’s zijn. Zo kun je zelf goed de keuze maken om wel of niet verder te gaan.

Als je besluit om te gaan procederen dan zorgt JUROP voor het opstellen van de processtukken, het bewaken van de termijnen en het voorbereiden van de zitting. Op de zitting voeren we namens jou het woord. Meestal doet een rechter enkele weken na de zitting uitspraak waarna deze uiteraard persoonlijk met je besproken zal worden. Het kan ook zijn dat de rechter meerdere zitting en of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • JUROP stelt alle processtukken op
 • De termijnen worden bewaakt
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
 •  

(Hoger)Beroep €1950,-

Mocht je in bezwaar geen gelijk krijgen van het bestuursorgaan dan zal het bezwaar ongegrond verklaard worden. Wanneer je bezwaar hebt gemaakt via JUROP zal er bij de bespreking van de beslissing op bezwaar uiteraard ingegaan worden op deze mogelijkheid. Ook zal er advies gegeven worden over de kansen bij een beroep. Indien er geen bezwaar gemaakt is via JUROP zal er eerst de stap persoonlijk advies gegeven worden waarna je goed inzicht krijgt in de risico’s en kansen van het instellen van beroep.

Indien je besluit in beroep te gaan dan zal JUROP het beroepschrift opstellen en indienen. De rechtbank vraagt de stukken bij het bestuursorgaan op en zal deze ook aan ons toezenden waarna er de mogelijkheid is om aanvullende gronden in te dienen. De rechtbank zal vervolgens een datum voor een zitting bepalen. Bij de zitting zal JUROP je vanzelfsprekend bijstaan en het woord voeren. Na de zitting doet de rechter meestal na enkele weken uitspraak. Ook kan het zijn dat de rechter meerdere zittingen of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
Ga naar de inhoud