Blog

Ongepaste speech op bedrijfsfeest: ontbinding arbeidsovereenkomst

Een werknemer houdt op een bedrijfsfeest een toespraak die de directie allesbehalve gepast vindt. De man vecht het ontslag op staande voet dat daarop volgt met succes aan. Maar de arbeidsovereenkomst wordt wel ontbonden vanwege verstoorde arbeidsverhoudingen, zoals de werkgever eiste.

Een man werkt als timmerman bij een familiebedrijf. Daar is hij al sinds de oprichting. Als het bedrijf het 25-jarig jubileum viert, wordt er een bedrijfsfeest georganiseerd. Hiervoor zijn behalve medewerkers ook relaties en partners uitgenodigd. Tijdens dit feest houdt de werknemer een speech. Daarin uit hij niet alleen kritiek op zijn werkgever, maar gaat hij ook in op privézaken van de directie en familieleden en beledigt hij een directielid. Dit valt bij de directie niet in goede aarde: de timmerman wordt op staande voet ontslagen.

Roast

De man vraagt de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam om vernietiging van zijn ontslag en eist weer tot het werk te worden toegelaten. Zijn toespraak was een roast, waarin hij met wat ‘voorbeelden en kwinkslagen’ (het ontbreken van) de communicatie in het bedrijf aan de kaak wilde stellen, zegt hij. De werkgever verwijt de man dat hij de directie en (ex-)werknemers grof heeft beledigd, onder meer door hun geloofsbeleving en privéomstandigheden belachelijk te maken. Het ontslag is daarom terecht gegeven, en anders is er in ieder geval reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Geen dringende reden

Een werkgever mag een arbeidsovereenkomst direct opzeggen om een dringende reden. Dan moet het gaan om daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer die zodanig zijn dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden verlangd dat zij de arbeidsovereenkomst laat voortduren. De toespraak van de timmerman levert volgens de kantonrechter geen dringende reden op voor ontslag op staande voet. Over het komische gehalte ervan kan weliswaar verschillend worden gedacht, maar van grove belediging is geen sprake. Een vergelijking die de man maakte (hij vergeleek een gescheiden directielid met ‘een loopse teef’), vindt de kantonrechter wel beledigend en ongepast. Ook al zou zulk grof taalgebruik gebruikelijk zijn op de werkvloer, zoals de man zegt, hij had zich kunnen en moeten realiseren dat het ongepast is om zich tijdens een bedrijfsfeest, met derden erbij, zo uit te spreken over een directielid. Reden voor ontslag op staande voet is deze belediging echter niet, oordeelt de kantonrechter. Daarbij is van belang dat de man probeerde grappig te zijn en al 28 jaar zonder problemen bij deze werkgever werkte. Dat hij zijn toespraak positief eindigde (‘dat hij er toch graag werkt’), telt ook mee.

Duurzaam verstoorde arbeidsrelatie

Maar de kantonrechter ziet wel een grond om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, nu de toespraak heeft geleid tot een verstoorde arbeidsrelatie. De timmerman heeft zijn werkgever ten overstaan van medewerkers, familieleden, relaties en partners te kijk gezet op een manier die niet past bij de opvattingen, normen en waarden van het bedrijf. Achteraf heeft hij wel een excuusbrief gestuurd, maar zijn woorden nam hij niet terug. Ook kan hij niet ongedaan maken dat alle gasten zijn kritiek, de privéomstandigheden van de directie en de belediging hebben gehoord. Dan is het volgens de kantonrechter begrijpelijk dat zijn werkgever het vertrouwen in hem heeft verloren en dat de arbeidsrelatie tussen hen duurzaam is verstoord.

Geen herplaatsing mogelijk

Met zijn roast heeft de timmerman de hele directie en ook andere familieleden tegen zich in het harnas gejaagd, en zich ook bij andere medewerkers impopulair gemaakt. Dit maakt dat herplaatsing in een andere passende functie niet mogelijk is.

Transitievergoeding

De kantonrechter vernietigt het ontslag op staande voet en ontbindt de arbeidsovereenkomst. Nu gelet de inhoud van de toespraak en de bedoelingen van de man daarbij niet is komen vast te staan dat hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, heeft hij wel recht op een transitievergoeding van ruim € 33.800. 

ECLI:NL:RBROT:2023:3755

Bron:Rechtbank Rotterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBROT:2023:3755 10343584 HA VERZ 23-13 | 03-05-2023

Deel deze blog:

Overzichtelijk, vooraf
duidelijkheid, jij bepaalt..

JUROP werkt via een vast aantal stappen. Door het stapsgewijs werken is de zaak goed beheersbaar en wordt voorkomen dat er onnodige kosten gemaakt hoeven worden. De te volgen stappen zijn:

📑

Eerste gratis gesprek

Na het doorlopen van de check neem JUROP contact op. Tijdens dit gesprek bespreken we of JUROP je kan helpen.

Doe de check!

🧑🏾‍💻

Het advies

Een op jouw situatie toegesneden advies.

📃

Onderhandelen of bezwaar.

Samen met JUROP bepaal jij de strategie en JUROP maakt bezwaar of onderhandelt voor de beste oplossing.

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Wanneer het niet anders kan dan vragen we een rechter een oplossing voor jouw probleem.

Geen verrassingen

De stappen van JUROP en hoe wij te werk gaan

Je doorloopt de check en JUROP neemt contact met je op. Door het beantwoorden van een paar vragen krijg jij de mogelijkheid om je gegevens achter te laten en krijgt JUROP een eerste indruk van jouw situatie. Er zal vervolgens contact met je opgenomen worden om kennis te maken en te bespreken wat JUROP kan betekenen. De check en het kennismakingsgesprek zijn gratis en natuurlijk vrijblijvend zodat je nergens aan vast zit.

Bij JUROP vinden we het belangrijk dat voor alle partijen duidelijk is wat er verwacht wordt en wat er verwacht mag worden. Daarom zijn er vaste stappen die gevolgd worden. Is het probleem na één stap al opgelost? Dan is een vervolg niet nodig en betaal je uiteraard niet meer. Is het probleem er nog? Dan is het jouw keuze om met JUROP verder te gaan of niet. Er wordt altijd duidelijkheid gegeven over de kansen en risico’s dus ook daar zitten geen verrassingen.

Kan JUROP jou ook helpen?
Doe de check!

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

📑

Eerste gesprek

Eerste contact Gratis

Na het doorlopen van de online check en het invullen van het formulier zal JUROP telefonisch contact met je opnemen. Tijdens dit eerste gesprek wordt kennis gemaakt en besproken wat JUROP voor jou kan betekenen. Het eerste contact is uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.

🧑🏾‍💻

Het advies

Persoonlijk advies €245,-

Als je na het kennismakingsgesprek besluit om verder te gaan krijg je een persoonlijk advies. Er wordt aangegeven welke informatie er nodig is en wanneer de informatie is ontvangen wordt er een adviesgesprek gepland. Dit gesprek gaat via telefoon of via beeldbellen. Jij geeft aan wat je het prettigst vindt.

 

Tijdens het gesprek worden je kansen besproken en wordt uiteraard aangegeven of het slim is om verdere stappen (onderhandelen of bezwaar) te ondernemen. Uiteraard krijg je het advies ook op schrift. Handig als je er nog even over wilt nadenken of je opties nog met iemand anders wilt bespreken.

 • Advies op maat
 • Inzicht in je kansen en risico’s
 • Persoonlijk contact

📃

Onderhandelen of bezwaar

Onderhandelen €950,-

Nadat je door het persoonlijk advies inzicht in je kansen hebt gekregen kun je er voor kiezen om JUROP voor jou te laten onderhandelen. In een telefonisch gesprek of via beeldbellen zal samen met jou de strategie en doel besproken worden. Tevens wordt er dan aangegeven of er nog aanvullende informatie nodig is.

Wanneer de strategie en het doel duidelijk zijn zal JUROP contact met de tegenpartij opnemen en vanaf daar het woord voeren. Je hoeft dus niet zelf met de tegenpartij in gesprek wanneer je dit niet wilt. Hoe lang de onderhandelingen duren hangt natuurlijk af van partijen. Staan ze open voor onderhandelingen? Liggen partijen ver uit elkaar? Soms komt er snel een oplossing en soms volgen er meerdere onderhandelingsrondes. Hoe lang de onderhandelingen ook duren, zolang er beweging in zit blijven de kosten voor jou hetzelfde. Mochten de onderhandelingen vast zitten en partijen er niet uit komen dan krijg je een advies over de kansen en risico’s bij een gang naar de rechter.

 • Je hoeft niet zelf met de tegenpartij aan tafel
 • Jij bepaalt mede de strategie
 • Afspraken worden schriftelijk vastgelegd

 

Bezwaar €1450,-

Als je na het persoonlijk advies besluit om bezwaar te maken tegen een beslissing zal JUROP het bezwaarschrift voor je opstellen en het complete procesdossier opgevraagd worden. Uit het procesdossier blijkt waarom de beslissing is genomen. Na bestudering van het dossier zal deze met jou tijdens een persoonlijk gesprek besproken worden waarna de (aanvullende) gronden van bezwaar door JUROP opgesteld en ingediend zullen worden. Hierna volgt in veel gevallen een hoorzitting met het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan besluiten deze telefonisch of bij hun op kantoor te doen. Uiteraard zal JUROP je tijdens de hoorzitting bijstaan en deze goed met je voorbereiden. Na de hoorzitting neemt het bestuursorgaan een zogenoemde beslissing op bezwaar. Dit is het oordeel van de bezwaarcommissie. Deze zal uiteraard met je besproken worden.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Procederen €2450,-

Het kan zijn dat partijen er zelfs na onderhandelingen niet uitkomen. Als dit het geval is kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Bij het advies dat je hebt gekregen na het onderhandelen is nogmaals aangegeven wat de kansen en risico’s zijn. Zo kun je zelf goed de keuze maken om wel of niet verder te gaan.

Als je besluit om te gaan procederen dan zorgt JUROP voor het opstellen van de processtukken, het bewaken van de termijnen en het voorbereiden van de zitting. Op de zitting voeren we namens jou het woord. Meestal doet een rechter enkele weken na de zitting uitspraak waarna deze uiteraard persoonlijk met je besproken zal worden. Het kan ook zijn dat de rechter meerdere zitting en of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • JUROP stelt alle processtukken op
 • De termijnen worden bewaakt
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
 •  

(Hoger)Beroep €1950,-

Mocht je in bezwaar geen gelijk krijgen van het bestuursorgaan dan zal het bezwaar ongegrond verklaard worden. Wanneer je bezwaar hebt gemaakt via JUROP zal er bij de bespreking van de beslissing op bezwaar uiteraard ingegaan worden op deze mogelijkheid. Ook zal er advies gegeven worden over de kansen bij een beroep. Indien er geen bezwaar gemaakt is via JUROP zal er eerst de stap persoonlijk advies gegeven worden waarna je goed inzicht krijgt in de risico’s en kansen van het instellen van beroep.

Indien je besluit in beroep te gaan dan zal JUROP het beroepschrift opstellen en indienen. De rechtbank vraagt de stukken bij het bestuursorgaan op en zal deze ook aan ons toezenden waarna er de mogelijkheid is om aanvullende gronden in te dienen. De rechtbank zal vervolgens een datum voor een zitting bepalen. Bij de zitting zal JUROP je vanzelfsprekend bijstaan en het woord voeren. Na de zitting doet de rechter meestal na enkele weken uitspraak. Ook kan het zijn dat de rechter meerdere zittingen of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
Ga naar de inhoud