Ontslag

Juridische ondersteuning
voor ontslag

Juridisch advies op maat

Ben je op zoek naar juridische ondersteuning bij onrechtmatig ontslag? Bij JUROP begrijpen we dat een onrechtmatig ontslag een ingrijpende gebeurtenis kan zijn.

Onze experts hebben uitgebreide kennis van arbeidsrecht en kunnen je helpen bij het beschermen van je rechten en het oplossen van geschillen met betrekking tot ontslag. Doe onze check en ontdek hoe wij jou kunnen bijstaan in deze uitdagende situatie.

Bezwaar maken over je uitkering?

Als je een brief of bericht van een uitkeringsinstantie hebt ontvangen is dat waarschijnlijk een besluit. Als je het daar niet mee eens bent dan kun je daar bezwaar tegen maken. Let op dat je maar een bepaalde tijd hebt om bezwaar te maken. Dit is meestal 6 weken, maar kan ook bijvoorbeeld 2 weken zijn. Neem gaan risico en neem op tijd contact met JUROP op. 

JUROP biedt veel oplossingen bij de onderstaande onderwerpen.

Staat jouw situatie er niet tussen? Doorloop de check en JUROP neemt contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Je kunt natuurlijk niet zomaar ontslagen worden. In de wet is opgenomen wanneer je werkgever je mag ontslaan en welke stappen je werkgever moet nemen. Dit kan via een beëindigingsovereenkomst, een ontslagvergunning van het UWV of via de kantonrechter. Volgt de werkgever niet de juiste weg of zijn er geen redenen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen? Dan kun je in veel gevallen kiezen voor herstel van je arbeidsovereenkomst of een financiële vergoeding.

 

Onduidelijk of je werkgever het juiste doet? Of ben je het er niet mee eens? Krijg in een persoonlijk advies inzicht in je rechten. Volgt je werkgever niet de juiste weg? Dan helpt JUROP je bij het herstel van je arbeidsovereenkomst of het krijgen van financiële compensatie.

Het korte antwoord hierop is hoogstwaarschijnlijk niet. De wet stelt hele strenge regels aan het per direct beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Zo dient er sprake te zijn van een dringende reden, moet deze dringende reden snel worden medegedeeld en mag het ontslag niet te lang nadat de werkgever van de reden op de hoogte raakte gegeven worden.

Soms lijkt het alsof iets wel een dringende reden is maar blijkt dit helemaal niet zo te zijn. Bij het bepalen of iets een dringende reden voor ontslag oplevert dient namelijk naar alle omstandigheden gekeken te worden. Hierbij kan gedacht worden hoe lang je al in dienst bent en of er eerdere waarschuwingen zijn geweest. Ook persoonlijke omstandigheden kunnen er voor zorgen dat er geen dringende reden is.

WW-uitkering

Als er per direct ontslag is gegeven dan zal het UWV meestal oordelen dat je geen WW-uitkering krijgt. Dit omdat het UWV vaak zal vinden dat je het ontslag aan jezelf te wijten hebt. Dit hoeft echter helemaal niet het geval te zijn. Ook hierbij kan JUROP je bijstaan.

Termijn

Wanneer je per direct ontslag krijgt is het begrijpelijk dat je boos bent en niets meer met je werkgever te maken wilt hebben. Echter doe je er verstandig aan om JUROP op tijd in te schakelen. Als er namelijk niet binnen twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst is beëindigd een verzoek om dit ongedaan te maken bij de rechter ligt, dan valt het ontslag niet meer terug te draaien of een vergoeding te verkrijgen. Schakel JUROP dus op tijd in.

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst is heel gebruikelijk. Wil jij de arbeidsovereenkomst beëindigen voordat de termijn van de overeenkomst is verstreken? Dan moet je goed kijken of er een tussentijdsopzegbeding in je arbeidsovereenkomst is opgenomen. Indien dit niet het geval is dan kun je namelijk niet zomaar opzeggen. Doe je dit wel dan kan je werkgever een schadevergoeding van je vorderen.

Wil de werkgever de tijdelijke arbeidsovereenkomst beëindigen? Dan moet er altijd sprake zijn van een gegronde reden. Dit geldt dus ook wanneer er een tussentijdsopzegbeding in je arbeidsovereenkomst staat. Daarnaast dient de juiste weg gevolgd te worden. Wil je zekerheid? Laat je adviseren door JUROP.

WW-uitkering

Wanneer je werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt kan dit gevolgen hebben voor je WW-uitkering. Deze kan namelijk worden geweigerd of later ingaan. Laat je daarom altijd door JUROP adviseren.

Zoals het woord al aangeeft kan een concurrentiebeding verhinderen dat je in dienst treedt van een concurrent van je (ex)werkgever. Echter is ook het concurrentiebeding aan voorwaarden gebonden en zijn niet alle concurrentiebedingen geldig. Zo is de geldigheid van een concurrentiebeding onder andere afhankelijk van de soort arbeidsovereenkomst en de duur van het concurrentiebeding.

In een persoonlijk advies krijg je te weten of jij gebonden bent door je concurrentiebeding. Mocht dit het geval zijn dan kan JUROP voor je onderhandelen over de mogelijkheden. Mocht zelfs dit geen oplossing bieden dan kun je besluiten om via JUROP de rechter te vragen om het concurrentiebeding te vernietigen.

Je kan je arbeidsovereenkomst beëindigen door daar met je werkgever afspraken over te maken. Dit wordt beëindiging met wederzijds goedvinden genoemd en de afspraken worden vastgelegd in een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst. Als je een overeenkomst aangeboden krijgt doe je er altijd goed aan om deze te laten controleren omdat dit grote consequenties kan hebben voor een eventuele WW-uitkering of concurrentiebeding. JUROP controleert voor jou en je krijgt persoonlijk advies waarbij onder meer de volgende punten besproken worden.

 • Heb je recht op een WW-uitkering?
 • Is er een ontslagverbod van toepassing?
 • Wat is de reden die gegeven wordt?
 • Kan je wel een beëindigingsovereenkomst aangaan?
 • Wordt de geldende opzegtermijn gebruikt?
 • Wat is de vergoeding die je meekrijgt?
 • Hoe zit het met je concurrentie- en relatiebeding?
 • Hoe zit het met het pensioen?
 • Krijg je een positief getuigschrift?
 • Wordt er finale kwijting verleend?
 • Wordt je gecompenseerd voor het laten controleren van de overeenkomst?

 

Het controleren van een beëindigingsovereenkomst kan bij JUROP middels een persoonlijk advies. Vaak kan het daarna goed zijn om te onderhandelen om betere voorwaarden overeen te komen. Natuurlijk kan JUROP ook deze onderhandelingen voor je doen.

Het is gebruikelijk dat de werkgever de kosten voor het controleren van een beëindigingsovereenkomst (deels) voor zijn rekening neemt. JUROP zal dit uiteraard altijd bij de onderhandelingen betrekken.

Wanneer een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd dan heb je hoogstwaarschijnlijk recht op een transitievergoeding. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van factoren zoals je leeftijd, de duur van je dienstverband en je salaris.

Termijn

De transitievergoeding moet 1 maand na het einde van de arbeidsovereenkomst door de werkgever betaald worden. Doet je werkgever dit niet? Dan heb je tot 3 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst de tijd om naar de rechter te stappen.

In een persoonlijk advies zet JUROP jouw rechten uiteen. Is het nodig om betaling van de transitievergoeding via de rechter af te dwingen? Ook dan staat JUROP je bij.

Het verlengen van een arbeidsovereenkomst is helaas niet aan jou als werknemer. Je bent dus altijd afhankelijk van je werkgever en dat maakt het natuurlijk onzeker. Om deze onzekerheid een beetje weg te nemen bepaalt de wet dat de werkgever minimaal één maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst schriftelijk moet laten weten of deze wordt verlengd of niet. Laat de werkgever je niets of heel laat weten, dan maak je waarschijnlijk aanspraak op een vergoeding.

Termijn

De procedure om betaling van de vergoeding via de rechter af te dwingen dient tijdig gestart te zijn. Dit betekent dat het verzoek binnen drie maanden na het moment dat de werkgever je had moeten informeren bij de rechtbank ingediend moet zijn. Dit is een vervaltermijn dus wanneer deze is verstreken zal de vordering niet door de rechter toegewezen worden.

In een persoonlijk advies zet JUROP jouw rechten uiteen. Is het nodig om betaling van de vergoeding via de rechter af te dwingen? Ook dan staat JUROP je bij.

Onze reviews

Wat speelt in jouw situatie?

Check

JUROP gelooft in deskundige juridische bijstand en richt zich nu nog enkel op de gebieden WERK en UITKERING. Twijfel je of jouw situatie onder een van deze gebieden valt? Kies er dan één en doorloop de check. JUROP neemt contact met je op en bespreekt de mogelijkheden.

Mogelijk zullen de gebieden in de toekomst uitgebreid worden. Wil je als eerste op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden van JUROP? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Wat kosten de oplossingen van JUROP?

Deskundige rechtsbijstand moet voor iedereen toegankelijk zijn. Op grond van jouw persoonlijke situatie wordt een inschatting van jouw kosten gemaakt. Indien mogelijk wordt er een vaste prijsafspraak gemaakt zodat je vooraf precies weet waar je aan toe bent. In ieder geval zal er vooraf open en eerlijk over de prijs gedaan worden.

Kom je in aanmerking voor een toevoeging (pro deo)?

Ook dan kun je natuurlijk bij JUROP terecht. Bij het kennismakingsgesprek zal deze mogelijkheid besproken worden. Indien van toepassing zal JUROP zorgdragen voor de aanvraag. Ook kom je via JUROP in aanmerking voor een korting op de eigen bijdrage via het Juridisch Loket. 

Wat krijg je van JUROP?

Wat mag je van JUROP verwachten?​

JUROP staat voor duidelijke afspraken en heldere adviezen. Al bij de eerste kennismaking zal aangegeven worden wat de mogelijkheden zijn en via welke weg er naar de oplossing gevolgd kan worden. Heldere communicatie en goede bereikbaarheid zijn daarbij uiteraard aanwezig. 

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

Ga naar de inhoud