Blog

Overtreding rookverbod? Geen ontslag op staande voet, wel ‘gewoon’ ontslag

Een werknemer komt regelmatig te laat. Als hij ook nog eens het rookverbod overtreedt, wordt hij op staande voet ontslagen. Dat was onterecht, vinden de kantonrechter en het gerechtshof.

Een werknemer krijgt een officiële waarschuwing, omdat hij meerdere keren te laat op het werk komt. Maar ook daarna is hij niet steeds op tijd. Ook rookt hij wel eens in werktijd, wat in strijd is met het rookverbod buiten schafttijden. Maar die regel scherpt het bedrijf aan: voor het hele bedrijfsterrein geldt een rookverbod. Roken mag alleen voor of na werktijd en tijdens de bedrijfspauzes, en dan alleen buiten het bedrijfsterrein.

Eerdere waarschuwingen

Als deze medewerker eens van de productie wegloopt (en een productiemedewerker alleen achterlaat) om op het bedrijfsterrein te gaan roken, zelfs bij een locatie waar brandbare stoffen zijn opgeslagen, wordt de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd. Niet alleen vanwege dit incident, maar ook vanwege eerdere waarschuwingen wordt hij op staande voet ontslagen. Volgens de werknemer is de arbeidsovereenkomst in strijd met de regels opgezegd. Daarom wil hij een schadevergoeding van € 16.924, een transitievergoeding van € 21.303 en een billijke vergoeding van € 124.799.

Verwijtbaar

Volgens de kantonrechter heeft de werknemer door het overtreden van het rookverbod verwijtbaar gehandeld. Maar dit was niet zodanig verwijtbaar dat dit een dringende reden opleverde voor ontslag op staande voet. Dat is dan ook onterecht gegeven. De werkgever moet de werknemer de gevraagde schadevergoeding betalen, en een billijke vergoeding. De kantonrechter stelt die gelijk aan zijn maandsalaris, € 3.760. Tegen dit vonnis tekent de werkgever hoger beroep aan bij het gerechtshof Amsterdam.

Geen dringende reden

Daar betoogt de werkgever dat de werknemer een leidinggevende functie heeft en van hem mag worden verwacht dat hij de voorschriften opvolgt en het goede voorbeeld geeft. Hij kende na een dienstverband van 16 jaar de veiligheidsvoorschriften. Die zijn overschreden, constateert het hof, evenals het rookverbod – wat verwijtbaar is. Maar ook het hof vindt dit geen dringende reden voor ontslag op staande voet. Het is niet zeker of de man eerder een veiligheidsvoorschrift heeft overtreden. Ook heeft de werkgever geen duidelijke schriftelijke regeling met alle veiligheidsvoorschriften en de consequenties wanneer deze niet worden nageleefd. Dat alles had de werkgever duidelijk met het personeel moeten communiceren. En deze werknemer was maar één keer eerder aangesproken op zijn rookgedrag, nog vóór de aanscherping van het rookbeleid.

Transitievergoeding

Nu er geen sprake was van een dringende reden voor een ontslag op staande voet, is de opzegging van de arbeidsovereenkomst in strijd met de wettelijke regels. De werkgever moet een transitievergoeding en een billijke vergoeding betalen. De hoogte daarvan is afhankelijk van de verwachte ‘levensduur’ van de arbeidsovereenkomst als de man niet was ontslagen. De werknemer heeft inkomensschade geleden, maar niet meer dan één maandsalaris. Dat moet zijn voormalige baas hem nog betalen.

ECLI:NL:GHAMS:2023:1338

Bron:Gerechtshof Amsterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:GHAMS:2023:1338 | 04-07-2023

Deel deze blog:

Overzichtelijk, vooraf
duidelijkheid, jij bepaalt..

JUROP werkt via een vast aantal stappen. Door het stapsgewijs werken is de zaak goed beheersbaar en wordt voorkomen dat er onnodige kosten gemaakt hoeven worden. De te volgen stappen zijn:

📑

Eerste gratis gesprek

Na het doorlopen van de check neem JUROP contact op. Tijdens dit gesprek bespreken we of JUROP je kan helpen.

Doe de check!

🧑🏾‍💻

Het advies

Een op jouw situatie toegesneden advies.

📃

Onderhandelen of bezwaar.

Samen met JUROP bepaal jij de strategie en JUROP maakt bezwaar of onderhandelt voor de beste oplossing.

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Wanneer het niet anders kan dan vragen we een rechter een oplossing voor jouw probleem.

Geen verrassingen

De stappen van JUROP en hoe wij te werk gaan

Je doorloopt de check en JUROP neemt contact met je op. Door het beantwoorden van een paar vragen krijg jij de mogelijkheid om je gegevens achter te laten en krijgt JUROP een eerste indruk van jouw situatie. Er zal vervolgens contact met je opgenomen worden om kennis te maken en te bespreken wat JUROP kan betekenen. De check en het kennismakingsgesprek zijn gratis en natuurlijk vrijblijvend zodat je nergens aan vast zit.

Bij JUROP vinden we het belangrijk dat voor alle partijen duidelijk is wat er verwacht wordt en wat er verwacht mag worden. Daarom zijn er vaste stappen die gevolgd worden. Is het probleem na één stap al opgelost? Dan is een vervolg niet nodig en betaal je uiteraard niet meer. Is het probleem er nog? Dan is het jouw keuze om met JUROP verder te gaan of niet. Er wordt altijd duidelijkheid gegeven over de kansen en risico’s dus ook daar zitten geen verrassingen.

Kan JUROP jou ook helpen?
Doe de check!

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

📑

Eerste gesprek

Eerste contact Gratis

Na het doorlopen van de online check en het invullen van het formulier zal JUROP telefonisch contact met je opnemen. Tijdens dit eerste gesprek wordt kennis gemaakt en besproken wat JUROP voor jou kan betekenen. Het eerste contact is uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.

🧑🏾‍💻

Het advies

Persoonlijk advies €245,-

Als je na het kennismakingsgesprek besluit om verder te gaan krijg je een persoonlijk advies. Er wordt aangegeven welke informatie er nodig is en wanneer de informatie is ontvangen wordt er een adviesgesprek gepland. Dit gesprek gaat via telefoon of via beeldbellen. Jij geeft aan wat je het prettigst vindt.

 

Tijdens het gesprek worden je kansen besproken en wordt uiteraard aangegeven of het slim is om verdere stappen (onderhandelen of bezwaar) te ondernemen. Uiteraard krijg je het advies ook op schrift. Handig als je er nog even over wilt nadenken of je opties nog met iemand anders wilt bespreken.

 • Advies op maat
 • Inzicht in je kansen en risico’s
 • Persoonlijk contact

📃

Onderhandelen of bezwaar

Onderhandelen €950,-

Nadat je door het persoonlijk advies inzicht in je kansen hebt gekregen kun je er voor kiezen om JUROP voor jou te laten onderhandelen. In een telefonisch gesprek of via beeldbellen zal samen met jou de strategie en doel besproken worden. Tevens wordt er dan aangegeven of er nog aanvullende informatie nodig is.

Wanneer de strategie en het doel duidelijk zijn zal JUROP contact met de tegenpartij opnemen en vanaf daar het woord voeren. Je hoeft dus niet zelf met de tegenpartij in gesprek wanneer je dit niet wilt. Hoe lang de onderhandelingen duren hangt natuurlijk af van partijen. Staan ze open voor onderhandelingen? Liggen partijen ver uit elkaar? Soms komt er snel een oplossing en soms volgen er meerdere onderhandelingsrondes. Hoe lang de onderhandelingen ook duren, zolang er beweging in zit blijven de kosten voor jou hetzelfde. Mochten de onderhandelingen vast zitten en partijen er niet uit komen dan krijg je een advies over de kansen en risico’s bij een gang naar de rechter.

 • Je hoeft niet zelf met de tegenpartij aan tafel
 • Jij bepaalt mede de strategie
 • Afspraken worden schriftelijk vastgelegd

 

Bezwaar €1450,-

Als je na het persoonlijk advies besluit om bezwaar te maken tegen een beslissing zal JUROP het bezwaarschrift voor je opstellen en het complete procesdossier opgevraagd worden. Uit het procesdossier blijkt waarom de beslissing is genomen. Na bestudering van het dossier zal deze met jou tijdens een persoonlijk gesprek besproken worden waarna de (aanvullende) gronden van bezwaar door JUROP opgesteld en ingediend zullen worden. Hierna volgt in veel gevallen een hoorzitting met het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan besluiten deze telefonisch of bij hun op kantoor te doen. Uiteraard zal JUROP je tijdens de hoorzitting bijstaan en deze goed met je voorbereiden. Na de hoorzitting neemt het bestuursorgaan een zogenoemde beslissing op bezwaar. Dit is het oordeel van de bezwaarcommissie. Deze zal uiteraard met je besproken worden.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Procederen €2450,-

Het kan zijn dat partijen er zelfs na onderhandelingen niet uitkomen. Als dit het geval is kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Bij het advies dat je hebt gekregen na het onderhandelen is nogmaals aangegeven wat de kansen en risico’s zijn. Zo kun je zelf goed de keuze maken om wel of niet verder te gaan.

Als je besluit om te gaan procederen dan zorgt JUROP voor het opstellen van de processtukken, het bewaken van de termijnen en het voorbereiden van de zitting. Op de zitting voeren we namens jou het woord. Meestal doet een rechter enkele weken na de zitting uitspraak waarna deze uiteraard persoonlijk met je besproken zal worden. Het kan ook zijn dat de rechter meerdere zitting en of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • JUROP stelt alle processtukken op
 • De termijnen worden bewaakt
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
 •  

(Hoger)Beroep €1950,-

Mocht je in bezwaar geen gelijk krijgen van het bestuursorgaan dan zal het bezwaar ongegrond verklaard worden. Wanneer je bezwaar hebt gemaakt via JUROP zal er bij de bespreking van de beslissing op bezwaar uiteraard ingegaan worden op deze mogelijkheid. Ook zal er advies gegeven worden over de kansen bij een beroep. Indien er geen bezwaar gemaakt is via JUROP zal er eerst de stap persoonlijk advies gegeven worden waarna je goed inzicht krijgt in de risico’s en kansen van het instellen van beroep.

Indien je besluit in beroep te gaan dan zal JUROP het beroepschrift opstellen en indienen. De rechtbank vraagt de stukken bij het bestuursorgaan op en zal deze ook aan ons toezenden waarna er de mogelijkheid is om aanvullende gronden in te dienen. De rechtbank zal vervolgens een datum voor een zitting bepalen. Bij de zitting zal JUROP je vanzelfsprekend bijstaan en het woord voeren. Na de zitting doet de rechter meestal na enkele weken uitspraak. Ook kan het zijn dat de rechter meerdere zittingen of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
Ga naar de inhoud