persoonsgebonden budget

Juridische problemen met
je PGB?

Juridisch advies op maat

Ben je op zoek naar juridische ondersteuning voor het Persoonsgebonden Budget (PGB)? Bij JUROP begrijpen we dat het gebruik van een PGB een voorkeur kan hebben boven zorg in natura. 

Onze experts hebben uitgebreide kennis van het PGB en kunnen je helpen bij het beschermen van je rechten en het oplossen van geschillen. Doe onze check en ontdek hoe wij jou kunnen bijstaan.

Maak op tijd bezwaar door JUROP snel in te schakelen

Als je de brief van de gemeente of het Zorgkantoor hebt ontvangen is dat waarschijnlijk een besluit. Als je het niet eens bent met het besluit kun je daar bezwaar tegen maken. 

Let op: je hebt maar een bepaalde tijd hebt, meestal zes weken nadat het besluit is verzonden, om dit te doen.

Verzoek om voorlopige voorziening

Als een voorziening geweigerd of beëindigd wordt heeft dit grote gevolgen. Als je door het besluit direct in de moeilijkheden komt is het mogelijk om naast het bezwaar bij de rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken.

Met een verzoek om voorlopige voorziening wordt de rechter gevraagd om te bepalen dat de gemeente of het Zorgkantoor een oplossing moet bieden voor de tijd die ze nodig hebben om een beslissing op bezwaar te nemen. Dit kan bijvoorbeeld het (tijdelijk) verstrekken van een voorziening zijn.

Veel gestelde vragen

Om ondersteuning op grond van de Wmo, Jeugdwet of de Wlz te krijgen moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het komt regelmatig voor dat een aanvraag ten onrechte wordt afgewezen met alle grote gevolgen voor de aanvrager. JUROP kan je bijstaan door samen met jou bezwaar tegen de afwijzing maken. Doorloop de online check, laat je gegevens achter en JUROP neemt contact met je op om de mogelijkheden te bespreken

Het kan zijn dat de gemeente of het Zorgkantoor besluit om je aanvraag gedeeltelijk toe te kennen. Als gevolg daarvan worden er waarschijnlijk minder uren ondersteuning toegekend dan je had aangevraagd. Ook tegen dit besluit kan JUROP samen met jouw bezwaar maken. Doorloop de online check, laat je gegevens achter en JUROP neemt contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Als een voorziening wordt ingetrokken dan kan dit met terugwerkende kracht gebeuren. In deze gevallen is het zaak om snel deskundige hulp van JUROP in te schakelen. Een intrekking kan naast het beëindigen van de voorziening ook een terugvordering betekenen. Dan zou je een (groot) bedrag moeten terugbetalen. Doorloop daarom de online check, laat je gegevens achter en JUROP neemt contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Als de gemeente of het Zorgkantoor van oordeel is dat er niet meer aan de voorwaarden van een voorziening voldaan wordt dan kan de voorziening beëindigd worden. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom de gemeente of het Zorgkantoor dit doen. Aangezien het beëindigen van een voorziening grote gevolgen kan hebben is het verstandig om snel contact met JUROP op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. Doorloop daarom de online check, laat je gegevens achter en JUROP neemt contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Als de gemeente of het Zorgkantoor vinden dat je over een bepaalde periode geen recht had op een voorziening dan kan het zijn dat er een bedrag wordt teruggevorderd. Dit speelt vaak samen met een intrekking. Tegen het besluit tot terugvordering dient ook bezwaar te worden gemaakt. Zeker gezien de mogelijk grote gevolgen is het verstandig om snel contact met JUROP op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. Doorloop daarom de online check, laat je gegevens achter en JUROP neemt contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

De gemeente of het Zorgkantoor kan besluiten dat u wel in aanmerking komt voor een voorziening maar dat u geen gebruik van pgb kan maken terwijl u dit wel het liefste heeft. In dit geval wordt de voorziening niet verstrekt in de vorm die u graag wil. JUROP kan je helpen om bezwaar te maken tegen deze beslissing. Doorloop de online check, laat je gegevens achter en JUROP neemt contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Wat speelt in jouw situatie?

Check

JUROP gelooft in deskundige juridische bijstand en richt zich nu nog enkel op de gebieden WERK en UITKERING. Twijfel je of jouw situatie onder een van deze gebieden valt? Kies er dan één en doorloop de check. JUROP neemt contact met je op en bespreekt de mogelijkheden.

Mogelijk zullen de gebieden in de toekomst uitgebreid worden. Wil je als eerste op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden van JUROP? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Wat kosten de oplossingen van JUROP?

Deskundige rechtsbijstand moet voor iedereen toegankelijk zijn. Op grond van jouw persoonlijke situatie wordt een inschatting van jouw kosten gemaakt. Indien mogelijk wordt er een vaste prijsafspraak gemaakt zodat je vooraf precies weet waar je aan toe bent. In ieder geval zal er vooraf open en eerlijk over de prijs gedaan worden.

Kom je in aanmerking voor een toevoeging (pro deo)?

Ook dan kun je natuurlijk bij JUROP terecht. Bij het kennismakingsgesprek zal deze mogelijkheid besproken worden. Indien van toepassing zal JUROP zorgdragen voor de aanvraag. Ook kom je via JUROP in aanmerking voor een korting op de eigen bijdrage via het Juridisch Loket. 

Wat krijg je van JUROP?

Nadere informatie

Gemeenten en het Zorgkantoor werken vaak samen met een indicatiebureau die een aanvraag beoordeeld. Deze bureaus zijn vaak verantwoordelijk voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Echter is het de gemeente of het Zorgkantoor die het besluit neemt. Een bezwaar zal daarom altijd gericht tot de gemeente of het Zorgkantoor moeten worden.

Nee, JUROP biedt geen ondersteuning bij het aanvragen van voorzieningen. Voor ondersteuning hierbij zou je de gemeente kunnen vragen. Je kan een melding maken bij de gemeente om hulp. De gemeente kan je dan in contact brengen met een cliëntondersteuner.

Ondanks dat er strikte termijnen zijn waarop er een beslissing op een aanvraag genomen moet worden komt het voor dat gemeenten of het Zorgkantoor er erg lang over doet. Als dit het geval is kunt u de gemeente in gebreke stellen en verzoeken om alsnog binnen twee weken een besluit op uw aanvraag te nemen.  Mocht die termijn verstrijken dan is het mogelijk om via JUROP beroep in te stellen. Zie voor meer informatie de website van de Rijsoverheid

Het komt vaak voor dat gemeenten zeggen dat er geen aanvraag maar alleen een melding is gedaan. Vaak wordt er dan gezegd dat je niet voor een voorziening in aanmerking komt. Deze mededeling is geen besluit van de gemeente en er staat geen bezwaar tegen open.

Als dit zich voordoet, sta er dan op dat je aanvraag in behandeling wordt genomen en er een besluit op genomen wordt.  Anders dan tegen de mededeling kan JUROP tegen het besluit bezwaar maken.

Als je een pgb of zorg ontvangt op grond van je zorgverzekeraar valt dit onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Omdat zorgverzekeraars geen bestuursorganen zijn staat tegen een beslissing van een zorgverzekeraar geen bezwaar open maar moet een andere weg gevolg worden. In veruit de meeste gevallen raadt JUROP je aan om eerst een verzoek om herbeoordeling bij je zorgverzekeraar te doen, en als dat niets oplevert het SKGZ te vragen om te bemiddelen. Mocht ook dit niets opleveren dan kan er een procedure bij het SKGZ gestart worden. JUROP kan je bijstaan bij een procedure bij het SKGZ. Zie voor meer informatie over de SKGZ hun website.

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

Ga naar de inhoud