Blog

‘Politiek ontslag’ tijdens proeftijd vernietigd wegens strijd met opzegverbod

Een man zwijgt en liegt tijdens zijn sollicitatie over zijn werk voor een politieke partij. Als zijn nieuwe werkgever daarachter komt, wordt hij al ontslagen voordat hij met zijn baan begint. De werkgever beroept zich daarbij op de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen proeftijd. Mag dat?

Een man zou bij een stichting aan de slag gaan als secretariaatsmedewerker op basis van een arbeidsovereenkomst voor een jaar, met de mogelijkheid tussentijds op te zeggen. Eén dag voordat hij zou beginnen, wordt hij echter al ontslagen. De reden: de man heeft tijdens zijn sollicitatie niet verteld dat hij als fractiemedewerker werkte bij de PVV (hij zou voor de gemeenteraad hebben gewerkt). De inhoud en het doel van dat politieke werk stroken niet met de waarden en normen die de stichting nastreeft. Zij besluit daarom de arbeidsovereenkomst per direct op te zeggen, met een beroep op de in het contract overeengekomen proeftijd.

'Politiek ontslag'

De man stapt naar de kantonrechter (rechtbank Rotterdam). Hij eist dat de opzegging wordt vernietigd en dat hij wordt toegelaten tot het werk, anders verbeurt de stichting een dwangsom. Mocht de opzegging in stand blijven en de arbeidsovereenkomst worden ontbonden, dan wil hij een vergoeding van € 45.000. Volgens hem is sprake is van een ‘politiek ontslag’: een ontslag dat is ingegeven door zijn politieke voorkeur. Dat is in strijd met een opzegverbod en daarom moet het proeftijdontslag worden vernietigd. De stichting blijft erbij dat zij de man in zijn proeftijd mocht ontslaan. Mocht dit ontslag niet standhouden en de arbeidsovereenkomst dus voortduren, dan vraagt zij de kantonrechter het contract te ontbinden op grond van verwijtbaar handelen of op grond van een verstoorde arbeidsverhouding, zonder toekenning van een vergoeding.

Opzegverbod

De kantonrechter stelt voorop dat het een werkgever op grond van de wet niet is toegestaan een werknemer te ontslaan – ook niet in de proeftijd – vanwege zijn politieke overtuiging. Volgens de kantonrechter blijkt uit de door de stichting verzonden ontslagbrief onvoldoende dat de man is ontslagen vanwege het (ver)zwijgen, liegen en verdraaien van zijn cv. In die brief ligt namelijk de nadruk op het feit dat de standpunten van de politieke partij haaks staan op de waarden die binnen de stichting gelden, en dat  – als de man wel open was geweest – de afweging daarover in zijn nadeel was uitgevallen. Hieruit volgt duidelijk dat hij vanwege zijn politieke overtuiging is ontslagen. En dat is in strijd met het opzegverbod om onderscheid te maken op basis van politieke gezindheid. Het beroep op vernietiging van het ontslag slaagt dan ook. Nu de arbeidsovereenkomst dus nog voortduurt, moet de stichting het loon van de man betalen vanaf het moment dat zijn contract inging tot het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt.

Geen verwijtbaar handelen

Moet de arbeidsovereenkomst dan nu wel alsnog worden ontbonden, zoals de stichting eist? Daarbij wijst zij niet alleen op het verzwijgen en liegen, maar ook op het feit dat de man zich in een gesprek met de directeur van de stichting heeft misdragen. Samen met een ander heeft hij het kantoor van de stichting onaangekondigd bezocht en tegen de wil van de directeur opnames van het gesprek gemaakt. Op een intimiderende manier heeft hij toen het in zijn ogen onterechte ontslag aan de orde gesteld en toegang tot de werkplek geëist. Volgens de kantonrechter heeft de man daarmee inderdaad een grens overschreden. Maar dit gedrag levert nog geen verwijtbaar handelen in arbeidsrechtelijke zin op. Hoewel de rechter begrijpt dat de stichting zich misleid voelt door de keuzes die de man tijdens de sollicitatie heeft gemaakt, is er ook begrip voor die keuzes. Daarbij weegt mee dat de man bang was voor de consequenties als hij open kaart zou spelen. Ook weegt mee dat het UWV hem had geadviseerd bij zijn sollicitaties zo min mogelijk te reppen over zijn betrokkenheid bij de politieke partij. Dit maakt dat eigenlijk vooral zijn gedrag bij het bezoek aan de directeur niet door de beugel kon, en dat is volgens de kantonrechter onvoldoende om te concluderen dat sprake is van verwijtbaar handelen. Het verzoek om ontbinding op die grond wordt dan ook afgewezen.

Verstoorde arbeidsverhouding

Moet de arbeidsovereenkomst dan worden ontbonden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding? Ja, dat wel. Door het gedrag van de man op het kantoor van de stichting kan van de stichting in redelijkheid niet worden gevraagd dat zij de arbeidsovereenkomst in stand laat. Tegelijkertijd is dat gedrag niet los te zien van het ontslag dat eraan voorafging. De stichting heeft daarmee minstens een gelijkwaardige bijdrage geleverd aan die verstoorde arbeidsverhouding. Nu herplaatsing niet voor de hand ligt, zal de arbeidsovereenkomst, met inachtneming van een maand opzegtermijn, zes maanden na de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst worden ontbonden.

Transitievergoeding en billijke vergoeding

Omdat geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen heeft de man ook recht op een transitievergoeding. Die wordt vastgesteld op € 620,89. Daarnaast heeft hij recht op een billijke vergoeding. De stichting heeft namelijk ernstig verwijtbaar gehandeld door hem te ontslaan vanwege zijn politieke overtuiging en daarmee een significante rol gespeeld bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Nu het ontslag zal worden vernietigd, krijgt de man al een half jaar salaris mee zonder daarvoor een dag te hoeven werken. Bovendien speelde ook zijn gedrag een rol bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Dan vindt de kantonrechter een billijke vergoeding van € 5.000 passend.

ECLI:NL:RBROT:2023:4211

Bron:Rechtbank Rotterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBROT:2023:4211 | 11-06-2023

Deel deze blog:

Overzichtelijk, vooraf
duidelijkheid, jij bepaalt..

JUROP werkt via een vast aantal stappen. Door het stapsgewijs werken is de zaak goed beheersbaar en wordt voorkomen dat er onnodige kosten gemaakt hoeven worden. De te volgen stappen zijn:

📑

Eerste gratis gesprek

Na het doorlopen van de check neem JUROP contact op. Tijdens dit gesprek bespreken we of JUROP je kan helpen.

Doe de check!

🧑🏾‍💻

Het advies

Een op jouw situatie toegesneden advies.

📃

Onderhandelen of bezwaar.

Samen met JUROP bepaal jij de strategie en JUROP maakt bezwaar of onderhandelt voor de beste oplossing.

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Wanneer het niet anders kan dan vragen we een rechter een oplossing voor jouw probleem.

Geen verrassingen

De stappen van JUROP en hoe wij te werk gaan

Je doorloopt de check en JUROP neemt contact met je op. Door het beantwoorden van een paar vragen krijg jij de mogelijkheid om je gegevens achter te laten en krijgt JUROP een eerste indruk van jouw situatie. Er zal vervolgens contact met je opgenomen worden om kennis te maken en te bespreken wat JUROP kan betekenen. De check en het kennismakingsgesprek zijn gratis en natuurlijk vrijblijvend zodat je nergens aan vast zit.

Bij JUROP vinden we het belangrijk dat voor alle partijen duidelijk is wat er verwacht wordt en wat er verwacht mag worden. Daarom zijn er vaste stappen die gevolgd worden. Is het probleem na één stap al opgelost? Dan is een vervolg niet nodig en betaal je uiteraard niet meer. Is het probleem er nog? Dan is het jouw keuze om met JUROP verder te gaan of niet. Er wordt altijd duidelijkheid gegeven over de kansen en risico’s dus ook daar zitten geen verrassingen.

Kan JUROP jou ook helpen?
Doe de check!

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

📑

Eerste gesprek

Eerste contact Gratis

Na het doorlopen van de online check en het invullen van het formulier zal JUROP telefonisch contact met je opnemen. Tijdens dit eerste gesprek wordt kennis gemaakt en besproken wat JUROP voor jou kan betekenen. Het eerste contact is uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.

🧑🏾‍💻

Het advies

Persoonlijk advies €245,-

Als je na het kennismakingsgesprek besluit om verder te gaan krijg je een persoonlijk advies. Er wordt aangegeven welke informatie er nodig is en wanneer de informatie is ontvangen wordt er een adviesgesprek gepland. Dit gesprek gaat via telefoon of via beeldbellen. Jij geeft aan wat je het prettigst vindt.

 

Tijdens het gesprek worden je kansen besproken en wordt uiteraard aangegeven of het slim is om verdere stappen (onderhandelen of bezwaar) te ondernemen. Uiteraard krijg je het advies ook op schrift. Handig als je er nog even over wilt nadenken of je opties nog met iemand anders wilt bespreken.

 • Advies op maat
 • Inzicht in je kansen en risico’s
 • Persoonlijk contact

📃

Onderhandelen of bezwaar

Onderhandelen €950,-

Nadat je door het persoonlijk advies inzicht in je kansen hebt gekregen kun je er voor kiezen om JUROP voor jou te laten onderhandelen. In een telefonisch gesprek of via beeldbellen zal samen met jou de strategie en doel besproken worden. Tevens wordt er dan aangegeven of er nog aanvullende informatie nodig is.

Wanneer de strategie en het doel duidelijk zijn zal JUROP contact met de tegenpartij opnemen en vanaf daar het woord voeren. Je hoeft dus niet zelf met de tegenpartij in gesprek wanneer je dit niet wilt. Hoe lang de onderhandelingen duren hangt natuurlijk af van partijen. Staan ze open voor onderhandelingen? Liggen partijen ver uit elkaar? Soms komt er snel een oplossing en soms volgen er meerdere onderhandelingsrondes. Hoe lang de onderhandelingen ook duren, zolang er beweging in zit blijven de kosten voor jou hetzelfde. Mochten de onderhandelingen vast zitten en partijen er niet uit komen dan krijg je een advies over de kansen en risico’s bij een gang naar de rechter.

 • Je hoeft niet zelf met de tegenpartij aan tafel
 • Jij bepaalt mede de strategie
 • Afspraken worden schriftelijk vastgelegd

 

Bezwaar €1450,-

Als je na het persoonlijk advies besluit om bezwaar te maken tegen een beslissing zal JUROP het bezwaarschrift voor je opstellen en het complete procesdossier opgevraagd worden. Uit het procesdossier blijkt waarom de beslissing is genomen. Na bestudering van het dossier zal deze met jou tijdens een persoonlijk gesprek besproken worden waarna de (aanvullende) gronden van bezwaar door JUROP opgesteld en ingediend zullen worden. Hierna volgt in veel gevallen een hoorzitting met het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan besluiten deze telefonisch of bij hun op kantoor te doen. Uiteraard zal JUROP je tijdens de hoorzitting bijstaan en deze goed met je voorbereiden. Na de hoorzitting neemt het bestuursorgaan een zogenoemde beslissing op bezwaar. Dit is het oordeel van de bezwaarcommissie. Deze zal uiteraard met je besproken worden.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Procederen €2450,-

Het kan zijn dat partijen er zelfs na onderhandelingen niet uitkomen. Als dit het geval is kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Bij het advies dat je hebt gekregen na het onderhandelen is nogmaals aangegeven wat de kansen en risico’s zijn. Zo kun je zelf goed de keuze maken om wel of niet verder te gaan.

Als je besluit om te gaan procederen dan zorgt JUROP voor het opstellen van de processtukken, het bewaken van de termijnen en het voorbereiden van de zitting. Op de zitting voeren we namens jou het woord. Meestal doet een rechter enkele weken na de zitting uitspraak waarna deze uiteraard persoonlijk met je besproken zal worden. Het kan ook zijn dat de rechter meerdere zitting en of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • JUROP stelt alle processtukken op
 • De termijnen worden bewaakt
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
 •  

(Hoger)Beroep €1950,-

Mocht je in bezwaar geen gelijk krijgen van het bestuursorgaan dan zal het bezwaar ongegrond verklaard worden. Wanneer je bezwaar hebt gemaakt via JUROP zal er bij de bespreking van de beslissing op bezwaar uiteraard ingegaan worden op deze mogelijkheid. Ook zal er advies gegeven worden over de kansen bij een beroep. Indien er geen bezwaar gemaakt is via JUROP zal er eerst de stap persoonlijk advies gegeven worden waarna je goed inzicht krijgt in de risico’s en kansen van het instellen van beroep.

Indien je besluit in beroep te gaan dan zal JUROP het beroepschrift opstellen en indienen. De rechtbank vraagt de stukken bij het bestuursorgaan op en zal deze ook aan ons toezenden waarna er de mogelijkheid is om aanvullende gronden in te dienen. De rechtbank zal vervolgens een datum voor een zitting bepalen. Bij de zitting zal JUROP je vanzelfsprekend bijstaan en het woord voeren. Na de zitting doet de rechter meestal na enkele weken uitspraak. Ook kan het zijn dat de rechter meerdere zittingen of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
Ga naar de inhoud