Blog

Werkgever had telefoontje van werknemer als ziekmelding moeten aanmerken

Na een val op het werk belt een werknemer de volgende dag zijn baas om te zeggen dat hij eerst naar de huisarts gaat voor zijn pijnklachten. Daarna verschijnt hij niet op het werk. Werkweigering, vindt de werkgever, en reden voor ontslag op staande voet, nu de man al vaker te laat kwam. Niet rechtsgeldig, oordeelt de kantonrechter, en dus moet de werkgever in de buidel tasten. 

Een man werkt fulltime als opperman-stratenmaker, op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Als hij op een dag te laat op het werk verschijnt, vindt daarna een incident met een collega plaats; een woordenwisseling, een valpartij. De man werkt die dag gewoon nog, maar de dag erop belt hij ’s ochtends vroeg zijn baas om te zeggen dat hij eerst naar de huisarts gaat vanwege pijnklachten sinds de val. Zijn werkgever stemt ermee in. Die avond stuurt de man zijn baas een WhatsAppje, waarin hij zegt op de spoedeisende hulp te zijn voor nader onderzoek.

Werkweigering

Dezelfde dag nog wordt de man op staande voet ontslagen. De redenen: het meerdere keren te laat op het werk komen, het die dag weigeren om op het werk te verschijnen en het weigeren om die dag bij de werkgever op gesprek te komen. Dit is werkweigering, vindt de werkgever, en reden voor direct ontslag.

Rechtsgeldigheid

De werknemer stapt naar de kantonrechter (rechtbank Limburg) en vraagt de werkgever te veroordelen hem € 5.586 te betalen als vergoeding wegens onregelmatige opzegging. Ook eist hij een transitievergoeding (€ 1.269), een billijke vergoeding (€ 9.000), een vakantiebijslag (€ 2.060) en een verloftegoed (€ 559). Vernietiging van het gegeven ontslag op staande voet eist hij niet, hij heeft alweer ander werk. Maar voor de beoordeling van de vorderingen is het belangrijk wel te kijken of het ontslag rechtsgeldig is. 

Dringende reden

Zowel de werkgever als de werknemer mag volgens de wet de arbeidsovereenkomst op grond van een dringende reden opzeggen. De reden daarvoor moet dan wel direct aan de ander worden verteld. Voor de werkgever gelden als dringende redenen zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die tot gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het arbeidscontract laat voortduren. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een dringende reden, moeten alle omstandigheden van het geval in onderling verband en samenhang worden meegewogen. Bijvoorbeeld de leeftijd van de werknemer, de aard en duur van het dienstverband, en de gevolgen van het ontslag. Ook als die gevolgen ingrijpend zijn, kan de rechter na een afweging concluderen dat een onmiddellijke beëindiging toch gerechtvaardigd is.

Ziekmelding

In deze zaak staat vast dat de stratenmaker met medeweten van en na akkoord door zijn baas de huisarts heeft bezocht voor zijn klachten na de val een dag eerder. Zo’n huisartsbezoek zou normaal gesproken als ‘kort verzuim’ kunnen worden gezien, zoals de werkgever doet, maar dat gaat hier niet zomaar op, oordeelt de kantonrechter. De werkgever wist van het incident waarbij de werknemer zich bezeerd had. De man doet lichamelijk zwaar werk en moet daarom ‘fit’ zijn. Toen hij na het huisartsbezoek niet op het werk verscheen, had de werkgever het telefoontje van die ochtend als een ziekmelding moeten aanmerken, vooral nu de man hem later die dag liet weten voor nader onderzoek op de spoedeisende hulp te zijn. Ja, het was duidelijker geweest als hij zijn baas meteen na het huisartsbezoek had verteld over diens constateringen en de planning van de rest van de dag, maar dit maakt het voorgaande niet anders. De werkgever had dan ook niet mogen verwachten dat de man, tijdens zijn arbeidsongeschiktheid, naar zijn werk kwam voor een gesprek. Werkweigering of verzuim wegens arbeidsongeschiktheid is toegestaan en levert dan ook geen dringende reden voor ontslag op.

Opzegtermijn

Maakt ‘het meerdere keren te laat op het werk komen’ nog verschil? Eerdere gedragingen van de werknemer kunnen ertoe leiden dat de kantonrechter toch vindt dat sprake is van een dringende reden. Maar in deze zaak had van de werkgever kunnen worden verlangd dat hij de werknemer ‘gewoon’ met een opzegtermijn ontsloeg. De man was eerder per brief officieel aangesproken op (onder andere) het te laat komen. Ook is hij gewaarschuwd dat hij de laan uit zou worden gestuurd als hij met dat onwenselijke gedrag zou doorgaan. Maar daarna is hier niets meer mee gedaan, tot de brief over het ontslag op staande voet. De appjes die de werkgever laat zien reppen weliswaar over vaker te laat komen, maar zijn volgens de kantonrechter te vrijblijvend om daarna ontslag op staande voet te kunnen dragen.

Vergoedingen

Kortom, al deze feiten en omstandigheden samen vormen onvoldoende grond voor ontslag op staande voet. Nu het ontslag dus niet rechtsgeldig is gegeven, moet de werkgever de stratenmaker een vergoeding betalen wegens onregelmatige opzegging. De kantonrechter komt daarbij op een bedrag uit van € 5.586. De werkgever erkent de vorderingen van de werknemer over zijn opgebouwde vakantiebijslag en vakantierechten en de man krijgt die bedragen dan ook (€ 2.060 en € 559). De hoogte van de geëiste transitievergoeding wordt evenmin betwist, dus ook dat bedrag wordt toegewezen (€ 1.269).

Billijke vergoeding

En de billijke vergoeding? Voor toekenning daarvan moet de werkgever bij het beëindigen van het dienstverband ernstig verwijtbaar hebben gehandeld. Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding kijkt de kantonrechter naar alle omstandigheden van het geval. Hier is dat onder meer: het relatief korte dienstverband voor bepaalde tijd van de werknemer en het feit dat hij heel snel ander werk heeft gevonden. Maar een billijke vergoeding heeft ook tot doel de werkgever te laten inzien dat zijn handelen niet juist is geweest. De kantonrechter wil daarmee een duidelijk signaal afgeven en vindt hier een bedrag van € 6.100 passend. In totaal moet de werkgever de stratenmaker € 15.475 plus wettelijke rente betalen.

ECLI:NL:RBLIM:2023:3870

Bron:Rechtbank Limburg | jurisprudentie | ​​​​​​​ECLI:NL:RBLIM:2023:3870 | 21-08-2023

Deel deze blog:

Overzichtelijk, vooraf
duidelijkheid, jij bepaalt..

JUROP werkt via een vast aantal stappen. Door het stapsgewijs werken is de zaak goed beheersbaar en wordt voorkomen dat er onnodige kosten gemaakt hoeven worden. De te volgen stappen zijn:

📑

Eerste gratis gesprek

Na het doorlopen van de check neem JUROP contact op. Tijdens dit gesprek bespreken we of JUROP je kan helpen.

Doe de check!

🧑🏾‍💻

Het advies

Een op jouw situatie toegesneden advies.

📃

Onderhandelen of bezwaar.

Samen met JUROP bepaal jij de strategie en JUROP maakt bezwaar of onderhandelt voor de beste oplossing.

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Wanneer het niet anders kan dan vragen we een rechter een oplossing voor jouw probleem.

Geen verrassingen

De stappen van JUROP en hoe wij te werk gaan

Je doorloopt de check en JUROP neemt contact met je op. Door het beantwoorden van een paar vragen krijg jij de mogelijkheid om je gegevens achter te laten en krijgt JUROP een eerste indruk van jouw situatie. Er zal vervolgens contact met je opgenomen worden om kennis te maken en te bespreken wat JUROP kan betekenen. De check en het kennismakingsgesprek zijn gratis en natuurlijk vrijblijvend zodat je nergens aan vast zit.

Bij JUROP vinden we het belangrijk dat voor alle partijen duidelijk is wat er verwacht wordt en wat er verwacht mag worden. Daarom zijn er vaste stappen die gevolgd worden. Is het probleem na één stap al opgelost? Dan is een vervolg niet nodig en betaal je uiteraard niet meer. Is het probleem er nog? Dan is het jouw keuze om met JUROP verder te gaan of niet. Er wordt altijd duidelijkheid gegeven over de kansen en risico’s dus ook daar zitten geen verrassingen.

Kan JUROP jou ook helpen?
Doe de check!

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

📑

Eerste gesprek

Eerste contact Gratis

Na het doorlopen van de online check en het invullen van het formulier zal JUROP telefonisch contact met je opnemen. Tijdens dit eerste gesprek wordt kennis gemaakt en besproken wat JUROP voor jou kan betekenen. Het eerste contact is uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.

🧑🏾‍💻

Het advies

Persoonlijk advies €245,-

Als je na het kennismakingsgesprek besluit om verder te gaan krijg je een persoonlijk advies. Er wordt aangegeven welke informatie er nodig is en wanneer de informatie is ontvangen wordt er een adviesgesprek gepland. Dit gesprek gaat via telefoon of via beeldbellen. Jij geeft aan wat je het prettigst vindt.

 

Tijdens het gesprek worden je kansen besproken en wordt uiteraard aangegeven of het slim is om verdere stappen (onderhandelen of bezwaar) te ondernemen. Uiteraard krijg je het advies ook op schrift. Handig als je er nog even over wilt nadenken of je opties nog met iemand anders wilt bespreken.

 • Advies op maat
 • Inzicht in je kansen en risico’s
 • Persoonlijk contact

📃

Onderhandelen of bezwaar

Onderhandelen €950,-

Nadat je door het persoonlijk advies inzicht in je kansen hebt gekregen kun je er voor kiezen om JUROP voor jou te laten onderhandelen. In een telefonisch gesprek of via beeldbellen zal samen met jou de strategie en doel besproken worden. Tevens wordt er dan aangegeven of er nog aanvullende informatie nodig is.

Wanneer de strategie en het doel duidelijk zijn zal JUROP contact met de tegenpartij opnemen en vanaf daar het woord voeren. Je hoeft dus niet zelf met de tegenpartij in gesprek wanneer je dit niet wilt. Hoe lang de onderhandelingen duren hangt natuurlijk af van partijen. Staan ze open voor onderhandelingen? Liggen partijen ver uit elkaar? Soms komt er snel een oplossing en soms volgen er meerdere onderhandelingsrondes. Hoe lang de onderhandelingen ook duren, zolang er beweging in zit blijven de kosten voor jou hetzelfde. Mochten de onderhandelingen vast zitten en partijen er niet uit komen dan krijg je een advies over de kansen en risico’s bij een gang naar de rechter.

 • Je hoeft niet zelf met de tegenpartij aan tafel
 • Jij bepaalt mede de strategie
 • Afspraken worden schriftelijk vastgelegd

 

Bezwaar €1450,-

Als je na het persoonlijk advies besluit om bezwaar te maken tegen een beslissing zal JUROP het bezwaarschrift voor je opstellen en het complete procesdossier opgevraagd worden. Uit het procesdossier blijkt waarom de beslissing is genomen. Na bestudering van het dossier zal deze met jou tijdens een persoonlijk gesprek besproken worden waarna de (aanvullende) gronden van bezwaar door JUROP opgesteld en ingediend zullen worden. Hierna volgt in veel gevallen een hoorzitting met het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan besluiten deze telefonisch of bij hun op kantoor te doen. Uiteraard zal JUROP je tijdens de hoorzitting bijstaan en deze goed met je voorbereiden. Na de hoorzitting neemt het bestuursorgaan een zogenoemde beslissing op bezwaar. Dit is het oordeel van de bezwaarcommissie. Deze zal uiteraard met je besproken worden.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Procederen €2450,-

Het kan zijn dat partijen er zelfs na onderhandelingen niet uitkomen. Als dit het geval is kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Bij het advies dat je hebt gekregen na het onderhandelen is nogmaals aangegeven wat de kansen en risico’s zijn. Zo kun je zelf goed de keuze maken om wel of niet verder te gaan.

Als je besluit om te gaan procederen dan zorgt JUROP voor het opstellen van de processtukken, het bewaken van de termijnen en het voorbereiden van de zitting. Op de zitting voeren we namens jou het woord. Meestal doet een rechter enkele weken na de zitting uitspraak waarna deze uiteraard persoonlijk met je besproken zal worden. Het kan ook zijn dat de rechter meerdere zitting en of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • JUROP stelt alle processtukken op
 • De termijnen worden bewaakt
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
 •  

(Hoger)Beroep €1950,-

Mocht je in bezwaar geen gelijk krijgen van het bestuursorgaan dan zal het bezwaar ongegrond verklaard worden. Wanneer je bezwaar hebt gemaakt via JUROP zal er bij de bespreking van de beslissing op bezwaar uiteraard ingegaan worden op deze mogelijkheid. Ook zal er advies gegeven worden over de kansen bij een beroep. Indien er geen bezwaar gemaakt is via JUROP zal er eerst de stap persoonlijk advies gegeven worden waarna je goed inzicht krijgt in de risico’s en kansen van het instellen van beroep.

Indien je besluit in beroep te gaan dan zal JUROP het beroepschrift opstellen en indienen. De rechtbank vraagt de stukken bij het bestuursorgaan op en zal deze ook aan ons toezenden waarna er de mogelijkheid is om aanvullende gronden in te dienen. De rechtbank zal vervolgens een datum voor een zitting bepalen. Bij de zitting zal JUROP je vanzelfsprekend bijstaan en het woord voeren. Na de zitting doet de rechter meestal na enkele weken uitspraak. Ook kan het zijn dat de rechter meerdere zittingen of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
Ga naar de inhoud