Blog

Werknemer schakelt bedrijf van vriendin in zonder toestemming werkgever: ontslag op staande voet

Een werknemer schakelt het bedrijf van zijn vriendin in voor diensten, maar meldt zijn baas niet dat het om het bedrijf van zijn partner gaat. Hij wordt op staande voet ontslagen. Dat ontslag is terecht, oordeelt de kantonrechter, en naar ontslagvergoedingen kan de man fluiten. Hij moet zelfs de daadwerkelijke proceskosten van de werkgever betalen, nu hij tijdens de procedure strafbaar heeft gehandeld. 

De man werkt sinds 2018 bij een onderneming die in opdracht van andere bedrijven containers naar het buitenland vervoert. Hij houdt zich onder meer bezig met het regelen van waivers, belangrijke documenten met informatie over lading, afzender en geadresseerde. Deze documenten maakt de onderneming niet zelf, het besteedt dit werk uit aan andere bedrijven.

Ontslag op staande voet

Een paar jaar na zijn indiensttreding krijgt de werknemer groen licht om hiervoor een ander bedrijf te vinden, volgens hem mede omdat er onvrede was over de huidige samenwerkingspartner. De man draagt het bedrijf van zijn vriendin, met wie hij samenwoont, aan en geeft dat ook opdrachten (niet alle), maar vertelt daarbij niet dat het om de firma van zijn vriendin gaat. Als zijn werkgever dat ontdekt, wordt hij op staande voet ontslagen. De man stapt naar de kantonrechter (rechtbank Rotterdam) om de opzegging te vernietigen, en anders wil hij ontslagvergoedingen. Ook vraagt hij de rechter een streep te zetten door de non-concurrentiebedingen waaraan hij is gebonden.

Belangenverstrengeling

De kantonrechter oordeelt echter dat het bedrijf de man op staande voet mocht ontslaan. Volgens de wet mag een werkgever dat doen als daar een dringende reden voor is. Dat is hier het geval. Dat hij het bedrijf van zijn vriendin heeft ingeschakeld zonder dat aan zijn werkgever te vertellen (wat de man niet ontkent), hoeft de werkgever niet te pikken. Het is gerechtvaardigd dat zij hierdoor het vertrouwen in de man is verloren, aldus de kantonrechter. De man moest begrijpen dat zijn baas dit had willen weten. Nu hij verantwoordelijk was voor het geven van de opdrachten ontstond hierdoor immers belangenverstrengeling. Het was aan de werkgever om te beoordelen of zij daarin een probleem zag en of zij de opdrachten daarom aan een ander had willen geven. Dat de werkgever marktconforme prijzen voor de diensten van de onderneming van de vriendin heeft betaald, maakt dit niet anders. De man heeft bovendien niet betwist dat het bedrijf van zijn partner de waivers niet zelf opstelde, maar het werk ook weer uitbesteedde. Dit is des te meer verwijtbaar, omdat hij er belang bij had het bedrijf van zijn vriendin – en daarmee hun gezamenlijk inkomen – te helpen. Het handelen (of nalaten) van de werknemer levert dan ook voldoende grond op voor ontslag op staande voet.

Onverwijld

Het ontslag is verder ‘onverwijld’ gegeven – een andere eis voor een geldig ontslag op staande voet. Het duurde zes dagen voordat de werkgever de man op staande voet ontsloeg vanaf het moment dat zij wist dat het ging om het bedrijf van de vriendin. Drie dagen vielen in een Pinksterweekend en waren dus vrije dagen. In de drie werkdagen is onderzoek gedaan en met de werknemer gesproken. Een werkgever moet één of twee werkdagen de tijd kunnen nemen om alles zorgvuldig te overdenken en af te wegen, aldus de kantonrechter. Het ontslag is daarom onverwijld gegeven zoals bedoeld in de wet.

Ernstig verwijtbaar

Het verzoek tot vernietiging van het ontslag wordt daarom afgewezen en de man heeft geen recht op een schadevergoeding of een billijke vergoeding. Recht op een transitievergoeding heeft hij ook niet, omdat zijn handelwijze ernstig verwijtbaar is. Hij heeft bewust en uit eigen belang informatie voor zijn baas achtergehouden. Bovendien heeft hij geprobeerd de waarheid te verhullen.

Non-concurrentiebeding gehandhaafd

Ook de non-concurrentiebedingen blijven in stand. Dat er veel concurrentie is binnen de markt waarin de werkgever opereert heeft de man niet betwist. En ook niet dat hij kennis heeft genomen van bedrijfsgevoelige informatie. Daar komt bij dat hij heeft laten zien dat hij niet te vertrouwen is. Het bedrijf heeft daarom belang bij handhaving van de concurrentiebedingen. Het belang van de man bij schrapping van de bedingen weegt minder zwaar dan dat van de werkgever bij handhaving. De werknemer heeft snel een nieuwe baan gevonden waarin hij weliswaar iets minder verdient, maar het verschil (€ 400 per maand) is niet fors. De bedingen zijn bovendien in tijd en afstand beperkt.

Strafbare feiten

De kantonrechter oordeelt tot slot dat de werknemer de daadwerkelijk door de werkgever gemaakte proceskosten moet betalen, nu de manier waarop hij heeft geprocedeerd onrechtmatig is. Er is namelijk vast komen te staan dat hij heeft gelogen en zelfs strafbare feiten heeft gepleegd om die leugen te proberen te verdoezelen. In een WhatsAppbericht erkent hij te hebben gedaan alsof hij iemand anders is en daarbij de naam van die ander te hebben gebruikt. Ook is gebleken dat hij diegene met geld probeerde over te halen een valse verklaring te tekenen, zodat die als bewijs kon worden gebruikt. Dit is een poging tot uitlokking van valsheid in geschift, en dat is strafbaar. De kantonrechter schat het totaalbedrag van de proceskosten op € 15.000.

ECLI:NL:RBROT:2023:9539

Bron:Rechtbank Rotterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBROT:2023:9539 | 10-11-2023

Deel deze blog:

Overzichtelijk, vooraf
duidelijkheid, jij bepaalt..

JUROP werkt via een vast aantal stappen. Door het stapsgewijs werken is de zaak goed beheersbaar en wordt voorkomen dat er onnodige kosten gemaakt hoeven worden. De te volgen stappen zijn:

📑

Eerste gratis gesprek

Na het doorlopen van de check neem JUROP contact op. Tijdens dit gesprek bespreken we of JUROP je kan helpen.

Doe de check!

🧑🏾‍💻

Het advies

Een op jouw situatie toegesneden advies.

📃

Onderhandelen of bezwaar.

Samen met JUROP bepaal jij de strategie en JUROP maakt bezwaar of onderhandelt voor de beste oplossing.

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Wanneer het niet anders kan dan vragen we een rechter een oplossing voor jouw probleem.

Geen verrassingen

De stappen van JUROP en hoe wij te werk gaan

Je doorloopt de check en JUROP neemt contact met je op. Door het beantwoorden van een paar vragen krijg jij de mogelijkheid om je gegevens achter te laten en krijgt JUROP een eerste indruk van jouw situatie. Er zal vervolgens contact met je opgenomen worden om kennis te maken en te bespreken wat JUROP kan betekenen. De check en het kennismakingsgesprek zijn gratis en natuurlijk vrijblijvend zodat je nergens aan vast zit.

Bij JUROP vinden we het belangrijk dat voor alle partijen duidelijk is wat er verwacht wordt en wat er verwacht mag worden. Daarom zijn er vaste stappen die gevolgd worden. Is het probleem na één stap al opgelost? Dan is een vervolg niet nodig en betaal je uiteraard niet meer. Is het probleem er nog? Dan is het jouw keuze om met JUROP verder te gaan of niet. Er wordt altijd duidelijkheid gegeven over de kansen en risico’s dus ook daar zitten geen verrassingen.

Kan JUROP jou ook helpen?
Doe de check!

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

📑

Eerste gesprek

Eerste contact Gratis

Na het doorlopen van de online check en het invullen van het formulier zal JUROP telefonisch contact met je opnemen. Tijdens dit eerste gesprek wordt kennis gemaakt en besproken wat JUROP voor jou kan betekenen. Het eerste contact is uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.

🧑🏾‍💻

Het advies

Persoonlijk advies €245,-

Als je na het kennismakingsgesprek besluit om verder te gaan krijg je een persoonlijk advies. Er wordt aangegeven welke informatie er nodig is en wanneer de informatie is ontvangen wordt er een adviesgesprek gepland. Dit gesprek gaat via telefoon of via beeldbellen. Jij geeft aan wat je het prettigst vindt.

 

Tijdens het gesprek worden je kansen besproken en wordt uiteraard aangegeven of het slim is om verdere stappen (onderhandelen of bezwaar) te ondernemen. Uiteraard krijg je het advies ook op schrift. Handig als je er nog even over wilt nadenken of je opties nog met iemand anders wilt bespreken.

 • Advies op maat
 • Inzicht in je kansen en risico’s
 • Persoonlijk contact

📃

Onderhandelen of bezwaar

Onderhandelen €950,-

Nadat je door het persoonlijk advies inzicht in je kansen hebt gekregen kun je er voor kiezen om JUROP voor jou te laten onderhandelen. In een telefonisch gesprek of via beeldbellen zal samen met jou de strategie en doel besproken worden. Tevens wordt er dan aangegeven of er nog aanvullende informatie nodig is.

Wanneer de strategie en het doel duidelijk zijn zal JUROP contact met de tegenpartij opnemen en vanaf daar het woord voeren. Je hoeft dus niet zelf met de tegenpartij in gesprek wanneer je dit niet wilt. Hoe lang de onderhandelingen duren hangt natuurlijk af van partijen. Staan ze open voor onderhandelingen? Liggen partijen ver uit elkaar? Soms komt er snel een oplossing en soms volgen er meerdere onderhandelingsrondes. Hoe lang de onderhandelingen ook duren, zolang er beweging in zit blijven de kosten voor jou hetzelfde. Mochten de onderhandelingen vast zitten en partijen er niet uit komen dan krijg je een advies over de kansen en risico’s bij een gang naar de rechter.

 • Je hoeft niet zelf met de tegenpartij aan tafel
 • Jij bepaalt mede de strategie
 • Afspraken worden schriftelijk vastgelegd

 

Bezwaar €1450,-

Als je na het persoonlijk advies besluit om bezwaar te maken tegen een beslissing zal JUROP het bezwaarschrift voor je opstellen en het complete procesdossier opgevraagd worden. Uit het procesdossier blijkt waarom de beslissing is genomen. Na bestudering van het dossier zal deze met jou tijdens een persoonlijk gesprek besproken worden waarna de (aanvullende) gronden van bezwaar door JUROP opgesteld en ingediend zullen worden. Hierna volgt in veel gevallen een hoorzitting met het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan besluiten deze telefonisch of bij hun op kantoor te doen. Uiteraard zal JUROP je tijdens de hoorzitting bijstaan en deze goed met je voorbereiden. Na de hoorzitting neemt het bestuursorgaan een zogenoemde beslissing op bezwaar. Dit is het oordeel van de bezwaarcommissie. Deze zal uiteraard met je besproken worden.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Procederen €2450,-

Het kan zijn dat partijen er zelfs na onderhandelingen niet uitkomen. Als dit het geval is kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Bij het advies dat je hebt gekregen na het onderhandelen is nogmaals aangegeven wat de kansen en risico’s zijn. Zo kun je zelf goed de keuze maken om wel of niet verder te gaan.

Als je besluit om te gaan procederen dan zorgt JUROP voor het opstellen van de processtukken, het bewaken van de termijnen en het voorbereiden van de zitting. Op de zitting voeren we namens jou het woord. Meestal doet een rechter enkele weken na de zitting uitspraak waarna deze uiteraard persoonlijk met je besproken zal worden. Het kan ook zijn dat de rechter meerdere zitting en of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • JUROP stelt alle processtukken op
 • De termijnen worden bewaakt
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
 •  

(Hoger)Beroep €1950,-

Mocht je in bezwaar geen gelijk krijgen van het bestuursorgaan dan zal het bezwaar ongegrond verklaard worden. Wanneer je bezwaar hebt gemaakt via JUROP zal er bij de bespreking van de beslissing op bezwaar uiteraard ingegaan worden op deze mogelijkheid. Ook zal er advies gegeven worden over de kansen bij een beroep. Indien er geen bezwaar gemaakt is via JUROP zal er eerst de stap persoonlijk advies gegeven worden waarna je goed inzicht krijgt in de risico’s en kansen van het instellen van beroep.

Indien je besluit in beroep te gaan dan zal JUROP het beroepschrift opstellen en indienen. De rechtbank vraagt de stukken bij het bestuursorgaan op en zal deze ook aan ons toezenden waarna er de mogelijkheid is om aanvullende gronden in te dienen. De rechtbank zal vervolgens een datum voor een zitting bepalen. Bij de zitting zal JUROP je vanzelfsprekend bijstaan en het woord voeren. Na de zitting doet de rechter meestal na enkele weken uitspraak. Ook kan het zijn dat de rechter meerdere zittingen of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
Ga naar de inhoud