Blog

Expres vakantie-uren niet registreren en wel laten uitbetalen is ernstig verwijtbaar 

Een controller wil worden gecompenseerd voor overuren die hij zou hebben gemaakt, maar zijn werkgever weigert dat te doen. Daarop verzint de man zelf iets: hij registreert zijn vakantie-uren niet maar laat ze wel uitbetalen. Daarmee heeft hij ernstig verwijtbaar gehandeld, oordeelt de kantonrechter, en dat heeft gevolgen.

Een man is als controller in dienst van een woningbouwcorporatie. Op de arbeidsovereenkomst is een cao van toepassing. Daarin staat dat werknemers in een bepaalde schaal, waaronder die van de controller, geen recht hebben op een vergoeding voor overwerk. Nadat zijn contract vanwege een inwerkperiode tijdelijk van 24 uur naar 32 uur per week is verhoogd, wordt het aantal uren van de controller weer teruggebracht naar 24 uur. De man meldt daarna meerdere keren dat hij ook daarna overuren maakt en vraagt daarbij om urenuitbreiding of anders om zijn overuren te compenseren. Dat weigert de werkgever niet, daarbij verwijzend naar de cao.

Geen compensatie

Als de woningbouwcorporatie haar medewerkers vraagt of zij hun bovenwettelijke vakantie-uren willen laten uitbetalen, laat de controller weten dat hij dat wil met zijn op dat moment in het verlofsysteem geregistreerde 111,35 bovenwettelijke vakantie-uren. Daarop nodigt de werkgever de man uit voor een gesprek, waarbij hij te horen krijgt dat hij zijn nog niet verwerkte vakantie-uren moet invoeren. Ook dan zegt hij dat hij vindt dat hij recht heeft op compensatie van eerder gemaakte overuren, maar ook nu wijst zijn werkgever dit af. De man meldt zich daarna ziek.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

De werkgever vraagt de kantonrechter (rechtbank Noord-Holland) de arbeidsovereenkomst te ontbinden zonder een transitievergoeding of billijke vergoeding toe te kennen. Volgens haar heeft de controller zo verwijtbaar gehandeld dat van haar in redelijkheid niet kan worden verlangd dat ze het arbeidscontract laat voortduren. De controller heeft namelijk over twee jaren zonder toestemming 96 vakantiedagen (opzettelijk) niet geregistreerd, terwijl hij die vakantiedagen wel heeft genoten, en daarna heeft hij gevraagd deze ten onrechte niet opgegeven vakantie-uren te laten uitbetalen. Dit is ernstig verwijtbaar, stelt zij. De werkgever heeft bovendien ook ontdekt dat hij tijdens zijn arbeidsongeschiktheid bij een andere corporatie werkt. Daarover heeft hij niks gezegd, terwijl hij dit volgens de cao wel moet doen. Het vertrouwen in hem is daardoor ernstig geschaad. Een goede samenwerking zit er in de toekomst niet in. De arbeidsverhouding is zodanig verstoord dat van haar niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Geen toestemming

Een arbeidsovereenkomst kan alleen worden ontbonden als daarvoor een redelijke grond bestaat en herplaatsing binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Volgens de kantonrechter staat vast dat de controller zijn vakantiedagen voor de mei- en herfstvakantie over 2021 en (in eerste instantie) ook voor 2022 (opzettelijk) niet heeft geregistreerd. Nadat zijn werkgever hem had aangesproken op het niet registreren voor 2022 heeft hij dat alsnog gedaan. De genoten 48 vakantiedagen in de mei- en herfstvakantie in 2021 heeft hij niet alsnog geregistreerd, omdat hij in 2021 structureel veel overuren zou hebben moeten maken en de niet geregistreerde uren daarvoor ‘een bescheiden compensatie’ waren. Dat de man structureel overuren heeft gemaakt, staat voor de kantonrechter echter niet vast. De werkgever erkent weliswaar dat de werknemer meerdere keren heeft aangegeven dat hij structureel te veel uren maakte, maar zij heeft onbetwist gesteld dat hij al bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst meer uren wilde werken dan zij wilde aanbieden en dat zij gaandeweg heeft gezegd dat hij beter moest prioriteren en te veel onnodig werk naar zich toetrok. Dat blijkt ook uit een beoordeling. Bovendien staat vast dat de werkgever geen toestemming voor urenuitbreiding of compensatie voor overwerk heeft gegeven.

Gezagsondermijnend en ontoelaatbaar

De man heeft toen zelf besloten de gestelde overuren te laten compenseren, door genoten vakantie-uren te laten uitbetalen. Dat is gezagsondermijnend en ontoelaatbaar, vindt de kantonrechter, al helemaal voor een controller die verantwoordelijk is voor het toetsen op de uitvoering en naleving van integriteit en fraude binnen de organisatie. Daar komt bij dat zijn werkgever het onderwerp ‘integriteit’ de laatste jaren hoog op de agenda had staan en dat de controller hierbij nauw betrokken was. Deze gedragingen zijn alleen al voldoende om zodanig verwijtbaar handelen aan te nemen dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet van de woningbouwcorporatie kan worden verlangd. Nu sprake is van ernstig verwijtbaar handelen ligt herplaatsing ook niet in de rede. De arbeidsovereenkomst wordt dan ook ontbonden, zonder toekenning van een transitievergoeding.

Dat de man arbeidsongeschikt zou zijn geweest (wat hem kennelijk niet weerhield bij een andere werkgever te gaan werken) staat volgens de kantonrechter niet aan ontbinding in de weg, nu die arbeidsongeschiktheid geen verband houdt met het ontbindingsverzoek.

Geen billijke vergoeding

Een billijke vergoeding krijgt de man evenmin, nu van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever niet is gebleken. Het was wel zorgvuldiger geweest als zij eerst de controller zelf om opheldering had gevraagd, en niet direct bij de andere corporatie informeerde naar de samenwerking met de man. Maar de controller zelf was volgens de cao – zeker tijdens zijn arbeidsongeschiktheid – verplicht om nevenactiviteiten te melden. Daar heeft hij zich niet aangehouden. De controller is zijn baan kwijt. Hij krijgt geen transitievergoeding mee en ook geen billijke vergoeding.

ECLI:NL:RBNHO:2023:4026

Bron:Rechtbank Noord-Holland | jurisprudentie | ECLI:NL:RBNHO:2023:4026 | 24-07-2023

Deel deze blog:

Overzichtelijk, vooraf
duidelijkheid, jij bepaalt..

JUROP werkt via een vast aantal stappen. Door het stapsgewijs werken is de zaak goed beheersbaar en wordt voorkomen dat er onnodige kosten gemaakt hoeven worden. De te volgen stappen zijn:

📑

Eerste gratis gesprek

Na het doorlopen van de check neem JUROP contact op. Tijdens dit gesprek bespreken we of JUROP je kan helpen.

Doe de check!

🧑🏾‍💻

Het advies

Een op jouw situatie toegesneden advies.

📃

Onderhandelen of bezwaar.

Samen met JUROP bepaal jij de strategie en JUROP maakt bezwaar of onderhandelt voor de beste oplossing.

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Wanneer het niet anders kan dan vragen we een rechter een oplossing voor jouw probleem.

Geen verrassingen

De stappen van JUROP en hoe wij te werk gaan

Je doorloopt de check en JUROP neemt contact met je op. Door het beantwoorden van een paar vragen krijg jij de mogelijkheid om je gegevens achter te laten en krijgt JUROP een eerste indruk van jouw situatie. Er zal vervolgens contact met je opgenomen worden om kennis te maken en te bespreken wat JUROP kan betekenen. De check en het kennismakingsgesprek zijn gratis en natuurlijk vrijblijvend zodat je nergens aan vast zit.

Bij JUROP vinden we het belangrijk dat voor alle partijen duidelijk is wat er verwacht wordt en wat er verwacht mag worden. Daarom zijn er vaste stappen die gevolgd worden. Is het probleem na één stap al opgelost? Dan is een vervolg niet nodig en betaal je uiteraard niet meer. Is het probleem er nog? Dan is het jouw keuze om met JUROP verder te gaan of niet. Er wordt altijd duidelijkheid gegeven over de kansen en risico’s dus ook daar zitten geen verrassingen.

Kan JUROP jou ook helpen?
Doe de check!

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

📑

Eerste gesprek

Eerste contact Gratis

Na het doorlopen van de online check en het invullen van het formulier zal JUROP telefonisch contact met je opnemen. Tijdens dit eerste gesprek wordt kennis gemaakt en besproken wat JUROP voor jou kan betekenen. Het eerste contact is uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.

🧑🏾‍💻

Het advies

Persoonlijk advies €245,-

Als je na het kennismakingsgesprek besluit om verder te gaan krijg je een persoonlijk advies. Er wordt aangegeven welke informatie er nodig is en wanneer de informatie is ontvangen wordt er een adviesgesprek gepland. Dit gesprek gaat via telefoon of via beeldbellen. Jij geeft aan wat je het prettigst vindt.

 

Tijdens het gesprek worden je kansen besproken en wordt uiteraard aangegeven of het slim is om verdere stappen (onderhandelen of bezwaar) te ondernemen. Uiteraard krijg je het advies ook op schrift. Handig als je er nog even over wilt nadenken of je opties nog met iemand anders wilt bespreken.

 • Advies op maat
 • Inzicht in je kansen en risico’s
 • Persoonlijk contact

📃

Onderhandelen of bezwaar

Onderhandelen €950,-

Nadat je door het persoonlijk advies inzicht in je kansen hebt gekregen kun je er voor kiezen om JUROP voor jou te laten onderhandelen. In een telefonisch gesprek of via beeldbellen zal samen met jou de strategie en doel besproken worden. Tevens wordt er dan aangegeven of er nog aanvullende informatie nodig is.

Wanneer de strategie en het doel duidelijk zijn zal JUROP contact met de tegenpartij opnemen en vanaf daar het woord voeren. Je hoeft dus niet zelf met de tegenpartij in gesprek wanneer je dit niet wilt. Hoe lang de onderhandelingen duren hangt natuurlijk af van partijen. Staan ze open voor onderhandelingen? Liggen partijen ver uit elkaar? Soms komt er snel een oplossing en soms volgen er meerdere onderhandelingsrondes. Hoe lang de onderhandelingen ook duren, zolang er beweging in zit blijven de kosten voor jou hetzelfde. Mochten de onderhandelingen vast zitten en partijen er niet uit komen dan krijg je een advies over de kansen en risico’s bij een gang naar de rechter.

 • Je hoeft niet zelf met de tegenpartij aan tafel
 • Jij bepaalt mede de strategie
 • Afspraken worden schriftelijk vastgelegd

 

Bezwaar €1450,-

Als je na het persoonlijk advies besluit om bezwaar te maken tegen een beslissing zal JUROP het bezwaarschrift voor je opstellen en het complete procesdossier opgevraagd worden. Uit het procesdossier blijkt waarom de beslissing is genomen. Na bestudering van het dossier zal deze met jou tijdens een persoonlijk gesprek besproken worden waarna de (aanvullende) gronden van bezwaar door JUROP opgesteld en ingediend zullen worden. Hierna volgt in veel gevallen een hoorzitting met het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan besluiten deze telefonisch of bij hun op kantoor te doen. Uiteraard zal JUROP je tijdens de hoorzitting bijstaan en deze goed met je voorbereiden. Na de hoorzitting neemt het bestuursorgaan een zogenoemde beslissing op bezwaar. Dit is het oordeel van de bezwaarcommissie. Deze zal uiteraard met je besproken worden.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Procederen €2450,-

Het kan zijn dat partijen er zelfs na onderhandelingen niet uitkomen. Als dit het geval is kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Bij het advies dat je hebt gekregen na het onderhandelen is nogmaals aangegeven wat de kansen en risico’s zijn. Zo kun je zelf goed de keuze maken om wel of niet verder te gaan.

Als je besluit om te gaan procederen dan zorgt JUROP voor het opstellen van de processtukken, het bewaken van de termijnen en het voorbereiden van de zitting. Op de zitting voeren we namens jou het woord. Meestal doet een rechter enkele weken na de zitting uitspraak waarna deze uiteraard persoonlijk met je besproken zal worden. Het kan ook zijn dat de rechter meerdere zitting en of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • JUROP stelt alle processtukken op
 • De termijnen worden bewaakt
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
 •  

(Hoger)Beroep €1950,-

Mocht je in bezwaar geen gelijk krijgen van het bestuursorgaan dan zal het bezwaar ongegrond verklaard worden. Wanneer je bezwaar hebt gemaakt via JUROP zal er bij de bespreking van de beslissing op bezwaar uiteraard ingegaan worden op deze mogelijkheid. Ook zal er advies gegeven worden over de kansen bij een beroep. Indien er geen bezwaar gemaakt is via JUROP zal er eerst de stap persoonlijk advies gegeven worden waarna je goed inzicht krijgt in de risico’s en kansen van het instellen van beroep.

Indien je besluit in beroep te gaan dan zal JUROP het beroepschrift opstellen en indienen. De rechtbank vraagt de stukken bij het bestuursorgaan op en zal deze ook aan ons toezenden waarna er de mogelijkheid is om aanvullende gronden in te dienen. De rechtbank zal vervolgens een datum voor een zitting bepalen. Bij de zitting zal JUROP je vanzelfsprekend bijstaan en het woord voeren. Na de zitting doet de rechter meestal na enkele weken uitspraak. Ook kan het zijn dat de rechter meerdere zittingen of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
Ga naar de inhoud