Blog

Studiekosten terugbetalen als baan snel wordt opgezegd

Vrij snel nadat twee werknemers een opleiding hebben gevolgd, betaald door de werkgever, zeggen ze hun baan op. Moeten ze de studiekosten terugbetalen?

Twee automonteurs volgen een opleiding die door hun werkgever wordt betaald. In de arbeidsovereenkomst staat een studiekostenbeding: vertrekken zij in het eerste jaar na afronding van de opleiding, dan moeten ze de volledige studiekosten terugbetalen. In het tweede jaar is dat 67% en in het derde jaar 33%. Ook moeten ze dan een deel van hun loon terugbetalen voor de tijd die ze onder werktijd hebben mogen besteden aan de cursus.

Studiekostenbeding

Anderhalf jaar nadat de monteurs zijn begonnen aan de opleiding, zeggen ze de arbeidsovereenkomst op. De opleiding is niet afgerond. De werkgever wil dat zij alle kosten terugbetalen, elk zo’n € 22.000. Omdat zij dat weigeren, stapt de werkgever naar de kantonrechter (rechtbank Amsterdam). De monteurs stellen dat het studiekostenbeding niet rechtsgeldig is, dat het in strijd is met de cao en dat het beding nietig is. Bovendien hebben zij onvoldoende praktijkervaring kunnen opdoen, waardoor zij de opleiding niet zouden kunnen behalen. Verder is het bedrag veel te hoog, omdat de werkgever subsidie voor de opleiding heeft gekregen.

Glijdende schaal

De wet kent geen regeling over de terugbetaling van studiekosten bij het einde van het dienstverband. Wel zijn in de jurisprudentie beperkingen gesteld aan een studiekostenbeding. Zo moet de werkgever de periode vaststellen waarbinnen hij baat zal hebben van de door de werknemer tijdens de studieperiode opgedane kennis en vaardigheden. Ook moet de terugbetalingsverplichting gedurende de jaren verminderen (de glijdende schaal) en moet de terugbetalingsregeling aan de werknemer duidelijk zijn uitgelegd.

Rechtsgeldig en deels nietig

In deze zaak was het duidelijk dat de monteurs na voltooiing van de studie nog drie jaar in dienst zouden blijven. De studiekostenovereenkomst voldoet ook aan het vereiste van de glijdende schaal. Verder was de terugbetalingsverplichting duidelijk: ze moeten door de werkgever gemaakte kosten voor de opleiding (elk € 5.950 per jaar) terugbetalen. Het studiekostenbeding is rechtsgeldig. Maar het voldoet niet aan de cao. In deze branche geldt een minimum-cao en daarvan mag niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. Dat was hier wel het geval, waardoor dit onderdeel van de studieovereenkomst nietig is.

Praktijkervaring

Is toepassing van de studieovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, zoals de monteurs stellen? Vanwege het vertrek van hun leermeester konden ze onvoldoende praktijkervaring opdoen om de opleiding succesvol af te ronden. Volgens de kantonrechter heeft hun baas goed werkgeverschap getoond. Hij heeft direct naar een nieuwe leermeester gezocht, maar kon die door de krappe arbeidsmarkt niet vinden. Daarom mochten de monteurs de vereiste praktijkoefeningen elders uitvoeren, op kosten van hun baas. Deze heeft zich zo voldoende ingespannen voor de praktijkervaring.

Opleidingssubsidie

De kosten voor de opleiding waren duidelijk, en die moeten de monteurs terugbetalen: twee jaar à € 5.950 is € 11.900 per persoon. Maar over terugbetaling van de loonkosten stond niets concreets op papier. Daarmee waren de financiële consequenties voor de monteurs onvoldoende duidelijk. Die kosten hoeven zij niet terug te betalen. De opleidingssubsidie die de werkgever kreeg (€ 5.400 per jaar voor beiden) hoeft niet te worden verrekend. Dit bedrag is gebruikt om de monteurs door ander personeel te vervangen op de dagen dat zij naar de cursus waren. De werkgever heeft zo meer kosten gemaakt dan dat aan subsidie is ontvangen. Opgeteld: ze moeten elk € 11.900 terugbetalen, een fors bedrag voor de monteurs die ieder € 2.800 bruto per maand verdienden.

ECLI:NL:RBAMS:2023:4156

Bron:Rechtbank Amsterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBAMS:2023:4156 | 24-07-2023

Deel deze blog:

Overzichtelijk, vooraf
duidelijkheid, jij bepaalt..

JUROP werkt via een vast aantal stappen. Door het stapsgewijs werken is de zaak goed beheersbaar en wordt voorkomen dat er onnodige kosten gemaakt hoeven worden. De te volgen stappen zijn:

📑

Eerste gratis gesprek

Na het doorlopen van de check neem JUROP contact op. Tijdens dit gesprek bespreken we of JUROP je kan helpen.

Doe de check!

🧑🏾‍💻

Het advies

Een op jouw situatie toegesneden advies.

📃

Onderhandelen of bezwaar.

Samen met JUROP bepaal jij de strategie en JUROP maakt bezwaar of onderhandelt voor de beste oplossing.

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Wanneer het niet anders kan dan vragen we een rechter een oplossing voor jouw probleem.

Geen verrassingen

De stappen van JUROP en hoe wij te werk gaan

Je doorloopt de check en JUROP neemt contact met je op. Door het beantwoorden van een paar vragen krijg jij de mogelijkheid om je gegevens achter te laten en krijgt JUROP een eerste indruk van jouw situatie. Er zal vervolgens contact met je opgenomen worden om kennis te maken en te bespreken wat JUROP kan betekenen. De check en het kennismakingsgesprek zijn gratis en natuurlijk vrijblijvend zodat je nergens aan vast zit.

Bij JUROP vinden we het belangrijk dat voor alle partijen duidelijk is wat er verwacht wordt en wat er verwacht mag worden. Daarom zijn er vaste stappen die gevolgd worden. Is het probleem na één stap al opgelost? Dan is een vervolg niet nodig en betaal je uiteraard niet meer. Is het probleem er nog? Dan is het jouw keuze om met JUROP verder te gaan of niet. Er wordt altijd duidelijkheid gegeven over de kansen en risico’s dus ook daar zitten geen verrassingen.

Kan JUROP jou ook helpen?
Doe de check!

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

📑

Eerste gesprek

Eerste contact Gratis

Na het doorlopen van de online check en het invullen van het formulier zal JUROP telefonisch contact met je opnemen. Tijdens dit eerste gesprek wordt kennis gemaakt en besproken wat JUROP voor jou kan betekenen. Het eerste contact is uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.

🧑🏾‍💻

Het advies

Persoonlijk advies €245,-

Als je na het kennismakingsgesprek besluit om verder te gaan krijg je een persoonlijk advies. Er wordt aangegeven welke informatie er nodig is en wanneer de informatie is ontvangen wordt er een adviesgesprek gepland. Dit gesprek gaat via telefoon of via beeldbellen. Jij geeft aan wat je het prettigst vindt.

 

Tijdens het gesprek worden je kansen besproken en wordt uiteraard aangegeven of het slim is om verdere stappen (onderhandelen of bezwaar) te ondernemen. Uiteraard krijg je het advies ook op schrift. Handig als je er nog even over wilt nadenken of je opties nog met iemand anders wilt bespreken.

 • Advies op maat
 • Inzicht in je kansen en risico’s
 • Persoonlijk contact

📃

Onderhandelen of bezwaar

Onderhandelen €950,-

Nadat je door het persoonlijk advies inzicht in je kansen hebt gekregen kun je er voor kiezen om JUROP voor jou te laten onderhandelen. In een telefonisch gesprek of via beeldbellen zal samen met jou de strategie en doel besproken worden. Tevens wordt er dan aangegeven of er nog aanvullende informatie nodig is.

Wanneer de strategie en het doel duidelijk zijn zal JUROP contact met de tegenpartij opnemen en vanaf daar het woord voeren. Je hoeft dus niet zelf met de tegenpartij in gesprek wanneer je dit niet wilt. Hoe lang de onderhandelingen duren hangt natuurlijk af van partijen. Staan ze open voor onderhandelingen? Liggen partijen ver uit elkaar? Soms komt er snel een oplossing en soms volgen er meerdere onderhandelingsrondes. Hoe lang de onderhandelingen ook duren, zolang er beweging in zit blijven de kosten voor jou hetzelfde. Mochten de onderhandelingen vast zitten en partijen er niet uit komen dan krijg je een advies over de kansen en risico’s bij een gang naar de rechter.

 • Je hoeft niet zelf met de tegenpartij aan tafel
 • Jij bepaalt mede de strategie
 • Afspraken worden schriftelijk vastgelegd

 

Bezwaar €1450,-

Als je na het persoonlijk advies besluit om bezwaar te maken tegen een beslissing zal JUROP het bezwaarschrift voor je opstellen en het complete procesdossier opgevraagd worden. Uit het procesdossier blijkt waarom de beslissing is genomen. Na bestudering van het dossier zal deze met jou tijdens een persoonlijk gesprek besproken worden waarna de (aanvullende) gronden van bezwaar door JUROP opgesteld en ingediend zullen worden. Hierna volgt in veel gevallen een hoorzitting met het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan besluiten deze telefonisch of bij hun op kantoor te doen. Uiteraard zal JUROP je tijdens de hoorzitting bijstaan en deze goed met je voorbereiden. Na de hoorzitting neemt het bestuursorgaan een zogenoemde beslissing op bezwaar. Dit is het oordeel van de bezwaarcommissie. Deze zal uiteraard met je besproken worden.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Procederen €2450,-

Het kan zijn dat partijen er zelfs na onderhandelingen niet uitkomen. Als dit het geval is kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Bij het advies dat je hebt gekregen na het onderhandelen is nogmaals aangegeven wat de kansen en risico’s zijn. Zo kun je zelf goed de keuze maken om wel of niet verder te gaan.

Als je besluit om te gaan procederen dan zorgt JUROP voor het opstellen van de processtukken, het bewaken van de termijnen en het voorbereiden van de zitting. Op de zitting voeren we namens jou het woord. Meestal doet een rechter enkele weken na de zitting uitspraak waarna deze uiteraard persoonlijk met je besproken zal worden. Het kan ook zijn dat de rechter meerdere zitting en of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • JUROP stelt alle processtukken op
 • De termijnen worden bewaakt
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
 •  

(Hoger)Beroep €1950,-

Mocht je in bezwaar geen gelijk krijgen van het bestuursorgaan dan zal het bezwaar ongegrond verklaard worden. Wanneer je bezwaar hebt gemaakt via JUROP zal er bij de bespreking van de beslissing op bezwaar uiteraard ingegaan worden op deze mogelijkheid. Ook zal er advies gegeven worden over de kansen bij een beroep. Indien er geen bezwaar gemaakt is via JUROP zal er eerst de stap persoonlijk advies gegeven worden waarna je goed inzicht krijgt in de risico’s en kansen van het instellen van beroep.

Indien je besluit in beroep te gaan dan zal JUROP het beroepschrift opstellen en indienen. De rechtbank vraagt de stukken bij het bestuursorgaan op en zal deze ook aan ons toezenden waarna er de mogelijkheid is om aanvullende gronden in te dienen. De rechtbank zal vervolgens een datum voor een zitting bepalen. Bij de zitting zal JUROP je vanzelfsprekend bijstaan en het woord voeren. Na de zitting doet de rechter meestal na enkele weken uitspraak. Ook kan het zijn dat de rechter meerdere zittingen of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
Ga naar de inhoud