Blog

Juridische bijstand voor iedereen, ook als je geen diepe zakken hebt

JUROP staat voor het voor iedereen toegankelijk maken van juridische bijstand. Toegang tot het recht en de mogelijkheid om je recht te halen moet niet afhankelijk zijn van de diepte van je zakken of de hoogte van je salaris. Daarom werkt JUROP ook op pro deo basis.

Hieronder wordt precies uitgelegd wanneer je voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. Kortweg kom je voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking als:

 1. Je inkomen € 29.400,- (alleenstaande) of € 41.600,- (gezamenlijke huishouding) of lager is;
 2. Je minder dan € 31.748,- vermogen hebt; en,
 3. Het een geschil van minimaal € 500,- betreft.

Laat je niet afschrikken door de regeltjes en voorwaarden. Denk je dat je er voor in aanmerking komt, neem dan contact op met JUROP en bespreek de mogelijkheden.

Wat is pro deo?

Toegang tot het recht en deskundige hulp is het uitgangspunt en vastgelegd in de Wet voor Rechtsbijstand. De kosten van een advocaat kunnen echter zo hoog zijn dat je deze niet kunt betalen. Dit zou dan betekenen dat het halen van je recht voor jou een stuk moeilijker is. Om dit te voorkomen is het mogelijk om gebruik te maken van gesubsidieerde rechtshulp. In dit geval wordt er door JUROP voor jou een zogenaamde toevoeging aangevraagd en wanneer deze afgegeven wordt krijgt de advocaat door de overheid betaald. Jij hoeft alleen een eigen bijdrage te betalen. De instantie die gaat over het verstrekken van de toevoeging en dus beslist of je voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, is de Raad voor Rechtsbijstand.

Wanneer heb ik recht op gesubsidieerde rechtshulp?

Of je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp in afhankelijk van je inkomen, vermogen en het belang van de zaak.

Inkomen en eigen bijdrage

Hoe hoger je inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Het inkomen wordt door de Raad voor Rechtsbijstand opgevraagd bij de belastingdienst. Het peiljaar voor het inkomen is twee jaar vóór het jaar waarin de toevoeging wordt aangevraagd.

Voorbeeld: Als er in 2022 een toevoeging wordt aangevraagd dan wordt er gekeken naar het fiscaal verzamelinkomen in het peiljaar 2020.

Naast je inkomen is ook je woonsituatie van belang. Is er sprake van een gezamenlijke huishouding? Dan telt het inkomen van je partner ook mee.

Voor 2022 gelden de volgende bedragen:

Alleenstaand Fiscaal jaarinkomen in het peiljaarNormen 2022 Eigen BijdrageGehuwd, samenwonend of eenoudergezin Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 20.900€ 214t/m € 29.000
€ 20.901 – € 21.600€ 394€ 29.001 – € 30.100
€ 21.601 – € 22.900€ 563€ 30.101 – € 31.500
€ 22.901 – € 24.800€ 733€ 31.501 – € 35.200
€ 24.801 – € 29.400€ 901€ 35.201 – € 41.600
Boven de € 29.400Geen toevoegingBoven de € 41.600

Voor meer informatie zie de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Vermogen

Er kan geen gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand gemaakt worden indien je in het peiljaar een vermogen hebt die hoger is dan de vermogensgrens.

Voor 2022 is de vermogensgrens € 31.747,- per persoon.

Belang van de zaak

De Raad voor Rechtsbijstand geeft geen toevoeging indien zij meent dat er in een situatie geen bijstand van een advocaat nodig is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het aanvragen van een uitkering of het indienen van een klacht bij de ombudsman.

Verder dient het financieel belang van de zaak meer dan € 500,- zijn.

En als mijn inkomen nu lager is dan twee jaar geleden?

Het kan zijn dat je op dit moment minder inkomen hebt dan 2 jaar geleden. Als er geen toevoeging afgegeven wordt of er wordt een hoge eigen bijdrage opgelegd kan er een verzoek tot peiljaarverlegging gedaan worden. Dan wordt er door de Raad voor Rechtsbijstand een schatting van je inkomen van dit jaar gemaakt.

Een verzoek tot peiljaarverlegging moet gedaan worden binnen zes weken nadat de beslissing op de aanvraag van de toevoeging is ontvangen, en je inkomen dient met minimaal 15% gedaald te zijn.

Als een verzoek om peiljaarverlegging wordt goedgekeurd dan controleert de Raad voor Rechtsbijstand op een later moment of het eerder geschatte inkomen en vermogen juist is. Deze controle vindt plaats als uw inkomen en vermogen is vastgesteld door de Belastingdienst.

Voor meer informatie zie de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Korting van € 58,- op de eigen bijdrage

Via JUROP zal een verwijsdocument bij het Juridisch Loket verkregen worden. Met het verwijsdocument krijg jij een korting van € 58,- op je eigen bijdrage.

En als de wederpartij mij moet betalen?

Nadat de zaak ten einde is gekomen wordt er een resultaatsbeoordeling gedaan. Als de opbrengst van de zaak even hoog of hoger is dan de vermogensgrens dan wordt de toevoeging ingetrokken.

Voorbeeld:

Het drempelbedrag is € 31.747,-. De helft hiervan is € 15.873,50. Dit is dan de geldende resultaatsgrens. Als je dan uit de zaak bijvoorbeeld € 18.000,- ontvangt, wordt de toevoeging ingetrokken.

Het gevolg van het intrekken van de toevoeging is dat je het bedrag dan JUROP van de Raad voor rechtsbijstand heeft gekregen aan de Raad voor Rechtsbijstand terug dient te betalen. Je krijgt hiervoor een rekening van de Raad voor Rechtsbijstand.

Voor meer informatie zie de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Wat kan JUROP doen?

JUROP is er voor iedereen. Dat geldt dus ook als je voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. Het maakt daarbij niet uit op welk gebied je bijstand zoekt. Als JUROP erin gespecialiseerd is, helpt JUROP je.

Wilt u bespreken hoe JUROP u kan helpen? Neem dan contact op via de check, laat een terugbelverzoek achter of stuur een email naar info@jurop.nl

Deel deze blog:

Overzichtelijk, vooraf
duidelijkheid, jij bepaalt..

JUROP werkt via een vast aantal stappen. Door het stapsgewijs werken is de zaak goed beheersbaar en wordt voorkomen dat er onnodige kosten gemaakt hoeven worden. De te volgen stappen zijn:

📑

Eerste gratis gesprek

Na het doorlopen van de check neem JUROP contact op. Tijdens dit gesprek bespreken we of JUROP je kan helpen.

Doe de check!

🧑🏾‍💻

Het advies

Een op jouw situatie toegesneden advies.

📃

Onderhandelen of bezwaar.

Samen met JUROP bepaal jij de strategie en JUROP maakt bezwaar of onderhandelt voor de beste oplossing.

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Wanneer het niet anders kan dan vragen we een rechter een oplossing voor jouw probleem.

Geen verrassingen

De stappen van JUROP en hoe wij te werk gaan

Je doorloopt de check en JUROP neemt contact met je op. Door het beantwoorden van een paar vragen krijg jij de mogelijkheid om je gegevens achter te laten en krijgt JUROP een eerste indruk van jouw situatie. Er zal vervolgens contact met je opgenomen worden om kennis te maken en te bespreken wat JUROP kan betekenen. De check en het kennismakingsgesprek zijn gratis en natuurlijk vrijblijvend zodat je nergens aan vast zit.

Bij JUROP vinden we het belangrijk dat voor alle partijen duidelijk is wat er verwacht wordt en wat er verwacht mag worden. Daarom zijn er vaste stappen die gevolgd worden. Is het probleem na één stap al opgelost? Dan is een vervolg niet nodig en betaal je uiteraard niet meer. Is het probleem er nog? Dan is het jouw keuze om met JUROP verder te gaan of niet. Er wordt altijd duidelijkheid gegeven over de kansen en risico’s dus ook daar zitten geen verrassingen.

Kan JUROP jou ook helpen?
Doe de check!

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

📑

Eerste gesprek

Eerste contact Gratis

Na het doorlopen van de online check en het invullen van het formulier zal JUROP telefonisch contact met je opnemen. Tijdens dit eerste gesprek wordt kennis gemaakt en besproken wat JUROP voor jou kan betekenen. Het eerste contact is uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.

🧑🏾‍💻

Het advies

Persoonlijk advies €245,-

Als je na het kennismakingsgesprek besluit om verder te gaan krijg je een persoonlijk advies. Er wordt aangegeven welke informatie er nodig is en wanneer de informatie is ontvangen wordt er een adviesgesprek gepland. Dit gesprek gaat via telefoon of via beeldbellen. Jij geeft aan wat je het prettigst vindt.

 

Tijdens het gesprek worden je kansen besproken en wordt uiteraard aangegeven of het slim is om verdere stappen (onderhandelen of bezwaar) te ondernemen. Uiteraard krijg je het advies ook op schrift. Handig als je er nog even over wilt nadenken of je opties nog met iemand anders wilt bespreken.

 • Advies op maat
 • Inzicht in je kansen en risico’s
 • Persoonlijk contact

📃

Onderhandelen of bezwaar

Onderhandelen €950,-

Nadat je door het persoonlijk advies inzicht in je kansen hebt gekregen kun je er voor kiezen om JUROP voor jou te laten onderhandelen. In een telefonisch gesprek of via beeldbellen zal samen met jou de strategie en doel besproken worden. Tevens wordt er dan aangegeven of er nog aanvullende informatie nodig is.

Wanneer de strategie en het doel duidelijk zijn zal JUROP contact met de tegenpartij opnemen en vanaf daar het woord voeren. Je hoeft dus niet zelf met de tegenpartij in gesprek wanneer je dit niet wilt. Hoe lang de onderhandelingen duren hangt natuurlijk af van partijen. Staan ze open voor onderhandelingen? Liggen partijen ver uit elkaar? Soms komt er snel een oplossing en soms volgen er meerdere onderhandelingsrondes. Hoe lang de onderhandelingen ook duren, zolang er beweging in zit blijven de kosten voor jou hetzelfde. Mochten de onderhandelingen vast zitten en partijen er niet uit komen dan krijg je een advies over de kansen en risico’s bij een gang naar de rechter.

 • Je hoeft niet zelf met de tegenpartij aan tafel
 • Jij bepaalt mede de strategie
 • Afspraken worden schriftelijk vastgelegd

 

Bezwaar €1450,-

Als je na het persoonlijk advies besluit om bezwaar te maken tegen een beslissing zal JUROP het bezwaarschrift voor je opstellen en het complete procesdossier opgevraagd worden. Uit het procesdossier blijkt waarom de beslissing is genomen. Na bestudering van het dossier zal deze met jou tijdens een persoonlijk gesprek besproken worden waarna de (aanvullende) gronden van bezwaar door JUROP opgesteld en ingediend zullen worden. Hierna volgt in veel gevallen een hoorzitting met het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan besluiten deze telefonisch of bij hun op kantoor te doen. Uiteraard zal JUROP je tijdens de hoorzitting bijstaan en deze goed met je voorbereiden. Na de hoorzitting neemt het bestuursorgaan een zogenoemde beslissing op bezwaar. Dit is het oordeel van de bezwaarcommissie. Deze zal uiteraard met je besproken worden.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Procederen €2450,-

Het kan zijn dat partijen er zelfs na onderhandelingen niet uitkomen. Als dit het geval is kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Bij het advies dat je hebt gekregen na het onderhandelen is nogmaals aangegeven wat de kansen en risico’s zijn. Zo kun je zelf goed de keuze maken om wel of niet verder te gaan.

Als je besluit om te gaan procederen dan zorgt JUROP voor het opstellen van de processtukken, het bewaken van de termijnen en het voorbereiden van de zitting. Op de zitting voeren we namens jou het woord. Meestal doet een rechter enkele weken na de zitting uitspraak waarna deze uiteraard persoonlijk met je besproken zal worden. Het kan ook zijn dat de rechter meerdere zitting en of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • JUROP stelt alle processtukken op
 • De termijnen worden bewaakt
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
 •  

(Hoger)Beroep €1950,-

Mocht je in bezwaar geen gelijk krijgen van het bestuursorgaan dan zal het bezwaar ongegrond verklaard worden. Wanneer je bezwaar hebt gemaakt via JUROP zal er bij de bespreking van de beslissing op bezwaar uiteraard ingegaan worden op deze mogelijkheid. Ook zal er advies gegeven worden over de kansen bij een beroep. Indien er geen bezwaar gemaakt is via JUROP zal er eerst de stap persoonlijk advies gegeven worden waarna je goed inzicht krijgt in de risico’s en kansen van het instellen van beroep.

Indien je besluit in beroep te gaan dan zal JUROP het beroepschrift opstellen en indienen. De rechtbank vraagt de stukken bij het bestuursorgaan op en zal deze ook aan ons toezenden waarna er de mogelijkheid is om aanvullende gronden in te dienen. De rechtbank zal vervolgens een datum voor een zitting bepalen. Bij de zitting zal JUROP je vanzelfsprekend bijstaan en het woord voeren. Na de zitting doet de rechter meestal na enkele weken uitspraak. Ook kan het zijn dat de rechter meerdere zittingen of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
Ga naar de inhoud