Blog

Privépersoon werkt met ander bedrijf voor concurrent: schade vergoeden

Een privépersoon met een vennootschap verricht voor een bedrijf werk op basis van een overeenkomst die alleen door deze vennootschap is ondertekend. Is hij zelf gebonden aan die overeenkomst? Nee, zegt de rechtbank, maar door met een nieuwe vennootschap onder een andere naam voor de concurrent te gaan werken heeft de man wel onrechtmatig gehandeld. 

Een bedrijf dat zich wereldwijd bezighoudt met digitale marketing sluit een overeenkomst met een naar Canadees recht opgerichte persoonlijke vennootschap van een man, die ook gespecialiseerd is in digitale marketing. Op basis van deze overeenkomst voert de man als consultant werkzaamheden uit voor dit bedrijf, waarbij hij verantwoordelijk is voor de publisher relaties.

Consulting Agreement

Een paar jaar later sluit het bedrijf met de vennootschap van de consultant een overeenkomst met de titel ‘Consulting Agreement’, die de man namens zijn bedrijf ondertekent. Hierin is een concurrentie- en geheimhoudingbeding opgenomen, waarin staat dat het bedrijf van de man niet binnen zes maanden na beëindiging van het contract bij een concurrent aan de slag mag.

Zo’n drieënhalf jaar later zet de consultant met zijn vennootschap een punt achter de samenwerking met dit bedrijf, en de Consulting Agreement wordt opgezegd. Binnen zes maanden gaat de man met een nieuwe vennootschap, onder een andere naam, een contractuele relatie aan met een concurrent van het bedrijf. Het bedrijf waar hij eerst mee samenwerkte laat hem weten hiervan op de hoogte te zijn en stelt dat de man het concurrentiebeding schendt. Het lukt hen niet het geschil op te lossen, het bedrijf stapt naar de rechtbank Amsterdam.

Boete en schadevergoeding

Daar eist het bedrijf onder meer dat de consultant en zijn vennootschap worden veroordeeld tot betaling van 186.000 dollar aan contractuele boete. Ook wil het dat de man en zijn bedrijf hoofdelijk worden veroordeeld tot betaling van 138.954 dollar aan schadevergoeding door de tekortkoming of het onrechtmatig handelen door de man en zijn vennootschap.

Geen boete verschuldigd

Volgens de rechtbank staat vast dat de man met een andere persoonlijke vennootschap werk verricht voor het nieuwe bedrijf. Maar hebben hij en zijn eerdere vennootschap daarmee het concurrentiebeding in de Consulting Agreement geschonden?

De rechtbank constateert dat de man geen partij was bij die overeenkomst. Dat contract was alleen door zijn bedrijf getekend, en niet door zijn bedrijf én de man als privépersoon. Dit betekent dat de consultant niet gebonden is aan dat contract, en dat het concurrentiebeding in beginsel niet voor hem geldt. Nu hij niet aan deze overeenkomst is gebonden en zijn bedrijf niet is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen daaruit, hoeft er ook geen contractuele boete te worden betaald. Deze vordering van het bedrijf waarmee de man en zijn bedrijf eerst samenwerkten wordt daarom afgewezen.

Onrechtmatig gehandeld

Heeft de man dan onrechtmatig gehandeld jegens het bedrijf waarvoor hij eerst werk verrichtte? De rechtbank stelt vast dat de consultant al het werk deed waaraan zijn persoonlijke vennootschap zich had verbonden. Hij onderhield contact met de klanten van het bedrijf en had kennis van het concurrentiebeding en van bedrijfsgevoelige informatie, zoals het klantenbestand en prijsafspraken. Werkzaamheden die iemand via een nieuwe persoonlijke vennootschap voor de concurrent is gaan doen, kunnen onrechtmatig zijn, aldus de rechtbank. Dit is het geval als zij leiden tot het stelselmatig en substantieel afbreken van het duurzame bedrijfsdebiet van een ex-werkgever, met de hulpmiddelen die iemand daartoe vertrouwelijk van die oud-werkgever ter beschikking heeft gekregen, zo heeft de Hoge Raad eerder beslist. Deze eisen kunnen ook van toepassing zijn op andere rechtsverhoudingen dan een arbeidsovereenkomst op basis waarvan iemand voor een bedrijf werkt, zoals hier het geval is. Daaraan is voldaan als iemand die de werkzaamheden verricht beschikt over bedrijfsgevoelige informatie die een concurrent een concurrentievoordeel oplevert, zoals het klantenbestand en prijsafspraken. Want: door die informatie te gebruiken kunnen klanten besluiten over te stappen naar de concurrent, wat leidt tot een stelselmatig en substantieel afbreken van het duurzame bedrijfsdebiet van het bedrijf waarmee de consultant eerst samenwerkte. Door binnen zes maanden na opzegging van de Consulting Agreement naar de concurrent te gaan, heeft de man daarom onrechtmatig gehandeld.

Geen sluitend bewijs

Maar welk bedrag moet de consultant nu betalen? Volgens het bedrijf waarmee hij eerst samenwerkte bestaat de schade uit een omzetdaling van 138.954 dollar. Als bewijs legt het een overzicht over met per ex-klant van de consultant het verschil in omzet in bepaalde periodes. Onduidelijk is volgens de rechtbank echter met hoeveel en welke klanten van het bedrijf de consultant bij de concurrent contact had. Daarnaast is onbekend in welke mate het omzetverlies te wijten is aan zijn overstap. Het gestelde omzetverlies – hoewel opvallend – en het feit dat de man bij de concurrent ondersteunend werk deed, leveren volgens de rechtbank geen sluitend bewijs dat het volledige omzetverlies komt doordat klanten door zijn toedoen naar de concurrent zijn gegaan. Misschien zijn deze klanten wel naar een andere onderneming overgestapt, of is er een andere oorzaak voor de omzetdaling. Wel is hier volgens de rechtbank uit af te leiden dat aannemelijk is dat de concurrerende werkzaamheden van de man een negatief effect hebben gehad op de omzet en winst van het bedrijf waarmee hij eerst samenwerkte.

Inschatting van de schade

Nu de hoogte van de schade niet nauwkeurig is vast te stellen, besluit de rechtbank de schade zelf te schatten. Daarbij weegt de rechtbank onder andere mee dat de man voor de concurrent is gaan werken terwijl dat niet mocht, en dat hij via zijn vennootschap inzicht had in het klantenbestand en de prijzen van het bedrijf waarmee hij eerst samenwerkte. Ook staat vast dat hij bij de concurrent betrokken was bij klanten waarmee hij daarvoor ook werkte. Gelet op deze omstandigheden schat de rechtbank de schade op 50.000 dollar.

ECLI:NL:RBAMS:2023:2026

Bron:Rechtbank Amsterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBAMS:2023:2026 C/13/726842 / HA ZA 22-1016 | 02-05-2023

Deel deze blog:

Overzichtelijk, vooraf
duidelijkheid, jij bepaalt..

JUROP werkt via een vast aantal stappen. Door het stapsgewijs werken is de zaak goed beheersbaar en wordt voorkomen dat er onnodige kosten gemaakt hoeven worden. De te volgen stappen zijn:

📑

Eerste gratis gesprek

Na het doorlopen van de check neem JUROP contact op. Tijdens dit gesprek bespreken we of JUROP je kan helpen.

Doe de check!

🧑🏾‍💻

Het advies

Een op jouw situatie toegesneden advies.

📃

Onderhandelen of bezwaar.

Samen met JUROP bepaal jij de strategie en JUROP maakt bezwaar of onderhandelt voor de beste oplossing.

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Wanneer het niet anders kan dan vragen we een rechter een oplossing voor jouw probleem.

Geen verrassingen

De stappen van JUROP en hoe wij te werk gaan

Je doorloopt de check en JUROP neemt contact met je op. Door het beantwoorden van een paar vragen krijg jij de mogelijkheid om je gegevens achter te laten en krijgt JUROP een eerste indruk van jouw situatie. Er zal vervolgens contact met je opgenomen worden om kennis te maken en te bespreken wat JUROP kan betekenen. De check en het kennismakingsgesprek zijn gratis en natuurlijk vrijblijvend zodat je nergens aan vast zit.

Bij JUROP vinden we het belangrijk dat voor alle partijen duidelijk is wat er verwacht wordt en wat er verwacht mag worden. Daarom zijn er vaste stappen die gevolgd worden. Is het probleem na één stap al opgelost? Dan is een vervolg niet nodig en betaal je uiteraard niet meer. Is het probleem er nog? Dan is het jouw keuze om met JUROP verder te gaan of niet. Er wordt altijd duidelijkheid gegeven over de kansen en risico’s dus ook daar zitten geen verrassingen.

Kan JUROP jou ook helpen?
Doe de check!

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

📑

Eerste gesprek

Eerste contact Gratis

Na het doorlopen van de online check en het invullen van het formulier zal JUROP telefonisch contact met je opnemen. Tijdens dit eerste gesprek wordt kennis gemaakt en besproken wat JUROP voor jou kan betekenen. Het eerste contact is uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.

🧑🏾‍💻

Het advies

Persoonlijk advies €245,-

Als je na het kennismakingsgesprek besluit om verder te gaan krijg je een persoonlijk advies. Er wordt aangegeven welke informatie er nodig is en wanneer de informatie is ontvangen wordt er een adviesgesprek gepland. Dit gesprek gaat via telefoon of via beeldbellen. Jij geeft aan wat je het prettigst vindt.

 

Tijdens het gesprek worden je kansen besproken en wordt uiteraard aangegeven of het slim is om verdere stappen (onderhandelen of bezwaar) te ondernemen. Uiteraard krijg je het advies ook op schrift. Handig als je er nog even over wilt nadenken of je opties nog met iemand anders wilt bespreken.

 • Advies op maat
 • Inzicht in je kansen en risico’s
 • Persoonlijk contact

📃

Onderhandelen of bezwaar

Onderhandelen €950,-

Nadat je door het persoonlijk advies inzicht in je kansen hebt gekregen kun je er voor kiezen om JUROP voor jou te laten onderhandelen. In een telefonisch gesprek of via beeldbellen zal samen met jou de strategie en doel besproken worden. Tevens wordt er dan aangegeven of er nog aanvullende informatie nodig is.

Wanneer de strategie en het doel duidelijk zijn zal JUROP contact met de tegenpartij opnemen en vanaf daar het woord voeren. Je hoeft dus niet zelf met de tegenpartij in gesprek wanneer je dit niet wilt. Hoe lang de onderhandelingen duren hangt natuurlijk af van partijen. Staan ze open voor onderhandelingen? Liggen partijen ver uit elkaar? Soms komt er snel een oplossing en soms volgen er meerdere onderhandelingsrondes. Hoe lang de onderhandelingen ook duren, zolang er beweging in zit blijven de kosten voor jou hetzelfde. Mochten de onderhandelingen vast zitten en partijen er niet uit komen dan krijg je een advies over de kansen en risico’s bij een gang naar de rechter.

 • Je hoeft niet zelf met de tegenpartij aan tafel
 • Jij bepaalt mede de strategie
 • Afspraken worden schriftelijk vastgelegd

 

Bezwaar €1450,-

Als je na het persoonlijk advies besluit om bezwaar te maken tegen een beslissing zal JUROP het bezwaarschrift voor je opstellen en het complete procesdossier opgevraagd worden. Uit het procesdossier blijkt waarom de beslissing is genomen. Na bestudering van het dossier zal deze met jou tijdens een persoonlijk gesprek besproken worden waarna de (aanvullende) gronden van bezwaar door JUROP opgesteld en ingediend zullen worden. Hierna volgt in veel gevallen een hoorzitting met het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan besluiten deze telefonisch of bij hun op kantoor te doen. Uiteraard zal JUROP je tijdens de hoorzitting bijstaan en deze goed met je voorbereiden. Na de hoorzitting neemt het bestuursorgaan een zogenoemde beslissing op bezwaar. Dit is het oordeel van de bezwaarcommissie. Deze zal uiteraard met je besproken worden.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Procederen €2450,-

Het kan zijn dat partijen er zelfs na onderhandelingen niet uitkomen. Als dit het geval is kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Bij het advies dat je hebt gekregen na het onderhandelen is nogmaals aangegeven wat de kansen en risico’s zijn. Zo kun je zelf goed de keuze maken om wel of niet verder te gaan.

Als je besluit om te gaan procederen dan zorgt JUROP voor het opstellen van de processtukken, het bewaken van de termijnen en het voorbereiden van de zitting. Op de zitting voeren we namens jou het woord. Meestal doet een rechter enkele weken na de zitting uitspraak waarna deze uiteraard persoonlijk met je besproken zal worden. Het kan ook zijn dat de rechter meerdere zitting en of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • JUROP stelt alle processtukken op
 • De termijnen worden bewaakt
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
 •  

(Hoger)Beroep €1950,-

Mocht je in bezwaar geen gelijk krijgen van het bestuursorgaan dan zal het bezwaar ongegrond verklaard worden. Wanneer je bezwaar hebt gemaakt via JUROP zal er bij de bespreking van de beslissing op bezwaar uiteraard ingegaan worden op deze mogelijkheid. Ook zal er advies gegeven worden over de kansen bij een beroep. Indien er geen bezwaar gemaakt is via JUROP zal er eerst de stap persoonlijk advies gegeven worden waarna je goed inzicht krijgt in de risico’s en kansen van het instellen van beroep.

Indien je besluit in beroep te gaan dan zal JUROP het beroepschrift opstellen en indienen. De rechtbank vraagt de stukken bij het bestuursorgaan op en zal deze ook aan ons toezenden waarna er de mogelijkheid is om aanvullende gronden in te dienen. De rechtbank zal vervolgens een datum voor een zitting bepalen. Bij de zitting zal JUROP je vanzelfsprekend bijstaan en het woord voeren. Na de zitting doet de rechter meestal na enkele weken uitspraak. Ook kan het zijn dat de rechter meerdere zittingen of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
Ga naar de inhoud