Blog

Werkgever kan op voorhand aan aanzegverplichting voldoen

Een dag nadat haar arbeidscontract voor bepaalde tijd afliep hoort een werknemer dat dit niet wordt verlengd. Dat is volgens haar te laat, en daarom eist ze een zogenoemde aanzegvergoeding. De kantonrechter wijst dit af.

Een vrouw treedt als kwaliteitsmanager in dienst bij een zorgaanbieder op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een half jaar later wordt het arbeidscontract verlengd voor een jaar. Een dag nadat het contract is geëindigd, laat de werkgever de vrouw weten dat de arbeidsovereenkomst op die dag afloopt en niet wordt verlengd.

Transitie- en aanzegvergoeding

De vrouw stapt naar de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam. Ze eist onder meer een transitievergoeding (€ 1.768) en betaling van een aanzegvergoeding (€ 2.869). Daar heeft ze volgens de wet recht op, nu de werkgever haar niet uiterlijk één maand voor het einde van rechtswege heeft geïnformeerd over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, stelt zij. Ook wil ze dat de werkgever een wettelijke verhoging betaalt over het achterstallig loon, de achterstallige reiskosten en de eindafrekening.

Financiële problemen

De werkgever erkent dat de vrouw nog recht heeft op dat geld. Doordat het bedrijf al langere tijd met financiële problemen kampt, zijn er ook met andere werknemers betalingsconflicten ontstaan, zo licht de werkgever toe. Inmiddels zouden er beslagen onder alle bankrekeningen liggen en staat het bedrijf bijna op omvallen. Daarom vraagt de werkgever om matiging van de wettelijke verhoging.

Geen aanzegvergoeding

De vrouw heeft recht op de door haar geëiste transitievergoeding, zo beslist de kantonrechter. Ook de eis van betaling van het achterstallige loon, de achterstallige reiskosten en de eindafrekening worden toegewezen. Maar de aanzegvergoeding krijgt de vrouw niet. Een werkgever is inderdaad wettelijk verplicht om een werknemer uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Komt de werkgever die verplichting niet of niet geheel na, dan moet zij de werknemer een vergoeding betalen die gelijk is aan het loon voor één maand. 

Hier staat vast dat de werkgever de vrouw bij brief van 3 december 2022 heeft laten weten dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt per 3 december 2022 en niet zal worden verlengd. Dat is dus niet uiterlijk een maand voordat het arbeidscontract van rechtswege eindigde. Nu de werkgever tegen de gevraagde aanzegvergoeding zelf geen verweer heeft gevoerd, beoordeelt de kantonrechter ambtshalve of de vrouw recht heeft op de aanzegvergoeding.

Op voorhand voldaan

De kantonrechter wijst erop dat uit vaste jurisprudentie volgt dat een werkgever tegelijkertijd met het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd al aan zijn aanzegverplichting kan voldoen. In dit geval heeft de werkgever dit ook gedaan. In de arbeidsovereenkomst is namelijk opgenomen dat de werkgever de werknemer bij voorbaat aanzegt dat deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, nadat die is geëindigd van rechtswege, niet zal worden voortgezet. En dat hiermee wordt voldaan aan de aanzegverplichting die de werkgever op grond van de wet heeft. Ook staat er dat de werknemer door ondertekening van de arbeidsovereenkomst erkent dat de werkgever aan zijn aanzegverplichting heeft voldaan. Hiermee heeft de werkgever zich volgens de kantonrechter op voorhand aan zijn aanzegverplichting gehouden. Het was voor de vrouw vanaf het begin van het tweede tijdelijke dienstverband duidelijk dat haar contract niet zou worden verlengd. 

Wettelijke verhoging 

Heeft de vrouw wel recht op de wettelijke verhoging? Die is bedoeld als prikkel voor werkgevers om het loon op tijd te betalen, aldus de kantonrechter. De verhoging moet worden betaald over de vakantiebijslag en de vergoeding wegens niet genoten vakantiedagen, maar niet over de reiskosten. Nu de werkgever het salaris niet tijdig heeft betaald, wijst de kantonrechter de wettelijke verhoging toe van 50% van het verschuldigde loon inclusief vakantietoeslag. Dat de werkgever aangeeft financieel in slecht weer te verkeren maakt dit niet anders, nu dit niet met documenten is onderbouwd. 

Totaalbedrag

De werkgever moet € 7.228,67 (transitievergoeding en eindafrekening) aan de werknemer betalen, vermeerderd met de wettelijke verhoging van 50% van € 2.730,34, en € 1.549,46 aan achterstallig salaris, vermeerderd met de wettelijke verhoging van € 774,73 netto, en € 121,85 aan reiskosten, alles vermeerderd met de wettelijke rente.

ECLI:NL:RBROT:2023:3801

Bron:Rechtbank Rotterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBROT:2023:3801 | 14-05-2023

Deel deze blog:

Overzichtelijk, vooraf
duidelijkheid, jij bepaalt..

JUROP werkt via een vast aantal stappen. Door het stapsgewijs werken is de zaak goed beheersbaar en wordt voorkomen dat er onnodige kosten gemaakt hoeven worden. De te volgen stappen zijn:

📑

Eerste gratis gesprek

Na het doorlopen van de check neem JUROP contact op. Tijdens dit gesprek bespreken we of JUROP je kan helpen.

Doe de check!

🧑🏾‍💻

Het advies

Een op jouw situatie toegesneden advies.

📃

Onderhandelen of bezwaar.

Samen met JUROP bepaal jij de strategie en JUROP maakt bezwaar of onderhandelt voor de beste oplossing.

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Wanneer het niet anders kan dan vragen we een rechter een oplossing voor jouw probleem.

Geen verrassingen

De stappen van JUROP en hoe wij te werk gaan

Je doorloopt de check en JUROP neemt contact met je op. Door het beantwoorden van een paar vragen krijg jij de mogelijkheid om je gegevens achter te laten en krijgt JUROP een eerste indruk van jouw situatie. Er zal vervolgens contact met je opgenomen worden om kennis te maken en te bespreken wat JUROP kan betekenen. De check en het kennismakingsgesprek zijn gratis en natuurlijk vrijblijvend zodat je nergens aan vast zit.

Bij JUROP vinden we het belangrijk dat voor alle partijen duidelijk is wat er verwacht wordt en wat er verwacht mag worden. Daarom zijn er vaste stappen die gevolgd worden. Is het probleem na één stap al opgelost? Dan is een vervolg niet nodig en betaal je uiteraard niet meer. Is het probleem er nog? Dan is het jouw keuze om met JUROP verder te gaan of niet. Er wordt altijd duidelijkheid gegeven over de kansen en risico’s dus ook daar zitten geen verrassingen.

Kan JUROP jou ook helpen?
Doe de check!

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

📑

Eerste gesprek

Eerste contact Gratis

Na het doorlopen van de online check en het invullen van het formulier zal JUROP telefonisch contact met je opnemen. Tijdens dit eerste gesprek wordt kennis gemaakt en besproken wat JUROP voor jou kan betekenen. Het eerste contact is uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.

🧑🏾‍💻

Het advies

Persoonlijk advies €245,-

Als je na het kennismakingsgesprek besluit om verder te gaan krijg je een persoonlijk advies. Er wordt aangegeven welke informatie er nodig is en wanneer de informatie is ontvangen wordt er een adviesgesprek gepland. Dit gesprek gaat via telefoon of via beeldbellen. Jij geeft aan wat je het prettigst vindt.

 

Tijdens het gesprek worden je kansen besproken en wordt uiteraard aangegeven of het slim is om verdere stappen (onderhandelen of bezwaar) te ondernemen. Uiteraard krijg je het advies ook op schrift. Handig als je er nog even over wilt nadenken of je opties nog met iemand anders wilt bespreken.

 • Advies op maat
 • Inzicht in je kansen en risico’s
 • Persoonlijk contact

📃

Onderhandelen of bezwaar

Onderhandelen €950,-

Nadat je door het persoonlijk advies inzicht in je kansen hebt gekregen kun je er voor kiezen om JUROP voor jou te laten onderhandelen. In een telefonisch gesprek of via beeldbellen zal samen met jou de strategie en doel besproken worden. Tevens wordt er dan aangegeven of er nog aanvullende informatie nodig is.

Wanneer de strategie en het doel duidelijk zijn zal JUROP contact met de tegenpartij opnemen en vanaf daar het woord voeren. Je hoeft dus niet zelf met de tegenpartij in gesprek wanneer je dit niet wilt. Hoe lang de onderhandelingen duren hangt natuurlijk af van partijen. Staan ze open voor onderhandelingen? Liggen partijen ver uit elkaar? Soms komt er snel een oplossing en soms volgen er meerdere onderhandelingsrondes. Hoe lang de onderhandelingen ook duren, zolang er beweging in zit blijven de kosten voor jou hetzelfde. Mochten de onderhandelingen vast zitten en partijen er niet uit komen dan krijg je een advies over de kansen en risico’s bij een gang naar de rechter.

 • Je hoeft niet zelf met de tegenpartij aan tafel
 • Jij bepaalt mede de strategie
 • Afspraken worden schriftelijk vastgelegd

 

Bezwaar €1450,-

Als je na het persoonlijk advies besluit om bezwaar te maken tegen een beslissing zal JUROP het bezwaarschrift voor je opstellen en het complete procesdossier opgevraagd worden. Uit het procesdossier blijkt waarom de beslissing is genomen. Na bestudering van het dossier zal deze met jou tijdens een persoonlijk gesprek besproken worden waarna de (aanvullende) gronden van bezwaar door JUROP opgesteld en ingediend zullen worden. Hierna volgt in veel gevallen een hoorzitting met het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan besluiten deze telefonisch of bij hun op kantoor te doen. Uiteraard zal JUROP je tijdens de hoorzitting bijstaan en deze goed met je voorbereiden. Na de hoorzitting neemt het bestuursorgaan een zogenoemde beslissing op bezwaar. Dit is het oordeel van de bezwaarcommissie. Deze zal uiteraard met je besproken worden.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Procederen €2450,-

Het kan zijn dat partijen er zelfs na onderhandelingen niet uitkomen. Als dit het geval is kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Bij het advies dat je hebt gekregen na het onderhandelen is nogmaals aangegeven wat de kansen en risico’s zijn. Zo kun je zelf goed de keuze maken om wel of niet verder te gaan.

Als je besluit om te gaan procederen dan zorgt JUROP voor het opstellen van de processtukken, het bewaken van de termijnen en het voorbereiden van de zitting. Op de zitting voeren we namens jou het woord. Meestal doet een rechter enkele weken na de zitting uitspraak waarna deze uiteraard persoonlijk met je besproken zal worden. Het kan ook zijn dat de rechter meerdere zitting en of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • JUROP stelt alle processtukken op
 • De termijnen worden bewaakt
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
 •  

(Hoger)Beroep €1950,-

Mocht je in bezwaar geen gelijk krijgen van het bestuursorgaan dan zal het bezwaar ongegrond verklaard worden. Wanneer je bezwaar hebt gemaakt via JUROP zal er bij de bespreking van de beslissing op bezwaar uiteraard ingegaan worden op deze mogelijkheid. Ook zal er advies gegeven worden over de kansen bij een beroep. Indien er geen bezwaar gemaakt is via JUROP zal er eerst de stap persoonlijk advies gegeven worden waarna je goed inzicht krijgt in de risico’s en kansen van het instellen van beroep.

Indien je besluit in beroep te gaan dan zal JUROP het beroepschrift opstellen en indienen. De rechtbank vraagt de stukken bij het bestuursorgaan op en zal deze ook aan ons toezenden waarna er de mogelijkheid is om aanvullende gronden in te dienen. De rechtbank zal vervolgens een datum voor een zitting bepalen. Bij de zitting zal JUROP je vanzelfsprekend bijstaan en het woord voeren. Na de zitting doet de rechter meestal na enkele weken uitspraak. Ook kan het zijn dat de rechter meerdere zittingen of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
Ga naar de inhoud