Blog

De bijstand. Gekort, beëindigd, opgeschort, ingetrokken of teruggevorderd?

Het komt meer dan eens voor dat de gemeente iemand ten onrechte kort op zijn bijstandsuitkering, de uitkering ten onrechte beëindigd of intrekt. Ook kan er onterecht een bedrag terugvordert worden. Als je met een van deze situaties te maken krijgt, is het waarschijnlijk dat je (tijdelijk) geen of minder geld krijgt. Het is dan ook zaak om zo snel mogelijk contact met JUROP op te nemen.

Als de gemeente vindt dat er reden is om de bijstandsuitkering te beëindigen, in te trekken, op te schorten, terug te vorderen of een maatregel op te leggen, zal er een formeel besluit genomen worden. Hier zal je dus een brief van de gemeente over ontvangen. In deze brief staat wat de gemeente heeft besloten en wat de reden daarvoor is. Tegen het besluit kun je binnen zes weken na verzending ervan bezwaar maken. Doe je dit te laat, dan is het soms niet meer mogelijk om er iets aan te veranderen. Daarom is het verstandig om snel JUROP in te schakelen en je door JUROP te laten adviseren. Op die manier kan je er zeker van zijn dat je rechten niet geschonden worden. 

Hieronder zullen de korting, beëindiging, herziening of intrekking van de uitkering besproken worden. Tevens wordt er op de terugvordering van al betaalde bijstandsuitkering door de gemeente ingegaan. 

Mijn bijstandsuitkering wordt gekort. Mag dat?

Als je een bijstandsuitkering ontvangt heb je bepaalde verplichtingen. Als de gemeente vindt dat de verplichtingen niet worden nagekomen, dan kan de gemeente besluiten om de bijstandsuitkering gedurende een bepaalde periode te verlagen. Dit kan zelfs zover gaan als een verlaging van 100% over een periode van 3 maanden. 

Omdat een verlaging van de bijstandsuitkering vergaande gevolgen heeft, moet de gemeente hier aan verschillende regels voldoen. Wil een uitkering verlaagd mogen worden, dan moet er bijvoorbeeld sprake zijn van verwijtbaarheid. Kun jij er niets aan doen dat een verplichting niet is nagekomen, dan mag de uitkering niet verlaagd worden. Daarnaast moet de gemeente zich houden aan regels over hoe en wanneer ze de uitkering verlagen. Het komt vaak voor dat de gemeente hierin vormfouten maakt. JUROP kan je bijstaan wanneer een gemeente jouw bijstandsuitkering heeft verlaagd. 

Mijn bijstandsuitkering wordt beëindigd. Kan dat zomaar?

Een bijstandsuitkering kan worden beëindigd als je genoeg inkomen hebt om van te leven. Een andere reden is dat de gemeente vindt dat het recht op bijstand niet meer vastgesteld kan worden. Bij beëindiging van een bijstandsuitkering wordt de uitkering gestopt op de datum van de beslissing of een datum in de periode daarna.

Mijn bijstandsuitkering wordt ingetrokken of herzien. En nu?

Bij een intrekking van een bijstandsuitkering wordt de uitkering beëindigd op een moment die in het verleden ligt. Vaak is dit het geval wanneer de gemeente meent dat het recht op bijstand gedurende een bepaalde periode niet vast te stellen is. 

Met herziening van een bijstandsuitkering wordt de uitkering over een bepaalde periode gewijzigd. Dit kan dus een verlaging van de uitkering zijn. Het verschil met intrekking is dat er bij een herziening nog wel recht op uitkering bestaat, maar deze bijvoorbeeld lager kan zijn. Bij intrekking bestaat er geheel geen recht meer. 

Ervaring leert dat de gemeente vaak te makkelijk en snel overgaan tot intrekking of herziening. Het is dan ook zeer aan te raden om contact met JUROP op te nemen en bezwaar te maken. 

Terugvordering

Een intrekking of herziening gaat vaak samen met een terugvordering. Dit is wanneer de gemeente een periode wel een uitkering heeft betaald, maar later vindt dat er over die periode geen recht op de uitkering was. Het maken van bezwaar tegen een beslissing tot terugvordering is dan ook zeer aan te raden. 

Termijn en verjaring

Bij terugvordering is natuurlijk van belang over welke periode de bijstandsuitkering wordt teruggevorderd. Voor een terugvordering geldt namelijk een verjaringstermijn. Deze is 5 jaren vanaf het moment dat de gemeente op de hoogte was van een reden om tot terugvordering over te gaan. 

En als ik alle gegevens heb doorgegeven aan de gemeente? 

Als je een bijstandsuitkering ontvangt, komt het (vaak) voor dat de gemeente niets doet met informatie die jij geeft. Als je bijvoorbeeld doorgeeft dat je inkomsten hebt, kan dit van invloed zijn op de hoogte van je uitkering. Als er dan niets met jouw informatie gedaan wordt, ontvang je mogelijk een periode een te hoge uitkering. De gemeente kan het te veel betaalde bedrag terugvorderen, maar dient wel rekening te houden met de eigen fout. De gemeente heeft namelijk zes maanden de tijd om actie te ondernemen. Over de periode na die zes maanden kan de gemeente geen ten onrechte betaalde bijstand terugvorderen. 

Wat kan JUROP doen?

Een besluit van de gemeente over je bijstandsuitkering heeft altijd grote gevolgen. Je ontvangt namelijk geen of minder geld en dit kan zorgen voor grote financiële problemen. Het is daarom zaak om snel te handelen en JUROP in te schakelen om bezwaar te maken. Let wel op de bezwaartermijn, als je namelijk niet binnen zes weken nadat de brief van de gemeente is verstuurd bezwaar maakt, is er soms niets meer aan het besluit te doen. 

Verzoek om voorlopige voorziening

Omdat het besluit van de gemeente zeer grote gevolgen kan hebben en je zonder inkomen je vaste lasten niet meer kan betalen, is het vaak verstandig om naast bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank te doen. De gemeente heeft namelijk lang de tijd om op bezwaar te mogen beslissen. Een verzoek tot voorlopige voorziening zal echter snel (vaak binnen twee weken) door de rechtbank behandeld worden. Er zal meestal aan de rechter gevraagd worden om te bepalen dat de gemeente je een bijstandsuitkering moet geven tot zes weken nadat er op bezwaar is beslist. Wanneer het verzoek wordt toegewezen, heb je dus snel weer een inkomen en kun je vaste lasten voldoen. JUROP zal deze mogelijkheid altijd met je bespreken. 

Wat kost JUROP?

Als je een laag inkomen hebt, ben je bij JUROP geen (of zeer weinig) kosten verschuldigd. JUROP werkt namelijk ook op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarbij kom je mogelijk ook in aanmerking voor bijzondere bijstand voor de juridische kosten. 

Het eerste gesprek nadat je de check hebt ingevuld is natuurlijk altijd gratis!

Hoe kom ik met JUROP in contact?

Je kunt je gegevens makkelijk achterlaten door de check te doorlopen. Geef daarbij aan dat het gaat om een uitkering gerelateerde situatie en je een besluit van de gemeente hebt ontvangen. Vul ook de rest van het formulier in en JUROP neemt zo snel mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Deel deze blog:

Overzichtelijk, vooraf
duidelijkheid, jij bepaalt..

JUROP werkt via een vast aantal stappen. Door het stapsgewijs werken is de zaak goed beheersbaar en wordt voorkomen dat er onnodige kosten gemaakt hoeven worden. De te volgen stappen zijn:

📑

Eerste gratis gesprek

Na het doorlopen van de check neem JUROP contact op. Tijdens dit gesprek bespreken we of JUROP je kan helpen.

Doe de check!

🧑🏾‍💻

Het advies

Een op jouw situatie toegesneden advies.

📃

Onderhandelen of bezwaar.

Samen met JUROP bepaal jij de strategie en JUROP maakt bezwaar of onderhandelt voor de beste oplossing.

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Wanneer het niet anders kan dan vragen we een rechter een oplossing voor jouw probleem.

Geen verrassingen

De stappen van JUROP en hoe wij te werk gaan

Je doorloopt de check en JUROP neemt contact met je op. Door het beantwoorden van een paar vragen krijg jij de mogelijkheid om je gegevens achter te laten en krijgt JUROP een eerste indruk van jouw situatie. Er zal vervolgens contact met je opgenomen worden om kennis te maken en te bespreken wat JUROP kan betekenen. De check en het kennismakingsgesprek zijn gratis en natuurlijk vrijblijvend zodat je nergens aan vast zit.

Bij JUROP vinden we het belangrijk dat voor alle partijen duidelijk is wat er verwacht wordt en wat er verwacht mag worden. Daarom zijn er vaste stappen die gevolgd worden. Is het probleem na één stap al opgelost? Dan is een vervolg niet nodig en betaal je uiteraard niet meer. Is het probleem er nog? Dan is het jouw keuze om met JUROP verder te gaan of niet. Er wordt altijd duidelijkheid gegeven over de kansen en risico’s dus ook daar zitten geen verrassingen.

Kan JUROP jou ook helpen?
Doe de check!

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

📑

Eerste gesprek

Eerste contact Gratis

Na het doorlopen van de online check en het invullen van het formulier zal JUROP telefonisch contact met je opnemen. Tijdens dit eerste gesprek wordt kennis gemaakt en besproken wat JUROP voor jou kan betekenen. Het eerste contact is uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.

🧑🏾‍💻

Het advies

Persoonlijk advies €245,-

Als je na het kennismakingsgesprek besluit om verder te gaan krijg je een persoonlijk advies. Er wordt aangegeven welke informatie er nodig is en wanneer de informatie is ontvangen wordt er een adviesgesprek gepland. Dit gesprek gaat via telefoon of via beeldbellen. Jij geeft aan wat je het prettigst vindt.

 

Tijdens het gesprek worden je kansen besproken en wordt uiteraard aangegeven of het slim is om verdere stappen (onderhandelen of bezwaar) te ondernemen. Uiteraard krijg je het advies ook op schrift. Handig als je er nog even over wilt nadenken of je opties nog met iemand anders wilt bespreken.

 • Advies op maat
 • Inzicht in je kansen en risico’s
 • Persoonlijk contact

📃

Onderhandelen of bezwaar

Onderhandelen €950,-

Nadat je door het persoonlijk advies inzicht in je kansen hebt gekregen kun je er voor kiezen om JUROP voor jou te laten onderhandelen. In een telefonisch gesprek of via beeldbellen zal samen met jou de strategie en doel besproken worden. Tevens wordt er dan aangegeven of er nog aanvullende informatie nodig is.

Wanneer de strategie en het doel duidelijk zijn zal JUROP contact met de tegenpartij opnemen en vanaf daar het woord voeren. Je hoeft dus niet zelf met de tegenpartij in gesprek wanneer je dit niet wilt. Hoe lang de onderhandelingen duren hangt natuurlijk af van partijen. Staan ze open voor onderhandelingen? Liggen partijen ver uit elkaar? Soms komt er snel een oplossing en soms volgen er meerdere onderhandelingsrondes. Hoe lang de onderhandelingen ook duren, zolang er beweging in zit blijven de kosten voor jou hetzelfde. Mochten de onderhandelingen vast zitten en partijen er niet uit komen dan krijg je een advies over de kansen en risico’s bij een gang naar de rechter.

 • Je hoeft niet zelf met de tegenpartij aan tafel
 • Jij bepaalt mede de strategie
 • Afspraken worden schriftelijk vastgelegd

 

Bezwaar €1450,-

Als je na het persoonlijk advies besluit om bezwaar te maken tegen een beslissing zal JUROP het bezwaarschrift voor je opstellen en het complete procesdossier opgevraagd worden. Uit het procesdossier blijkt waarom de beslissing is genomen. Na bestudering van het dossier zal deze met jou tijdens een persoonlijk gesprek besproken worden waarna de (aanvullende) gronden van bezwaar door JUROP opgesteld en ingediend zullen worden. Hierna volgt in veel gevallen een hoorzitting met het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan besluiten deze telefonisch of bij hun op kantoor te doen. Uiteraard zal JUROP je tijdens de hoorzitting bijstaan en deze goed met je voorbereiden. Na de hoorzitting neemt het bestuursorgaan een zogenoemde beslissing op bezwaar. Dit is het oordeel van de bezwaarcommissie. Deze zal uiteraard met je besproken worden.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Procederen €2450,-

Het kan zijn dat partijen er zelfs na onderhandelingen niet uitkomen. Als dit het geval is kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Bij het advies dat je hebt gekregen na het onderhandelen is nogmaals aangegeven wat de kansen en risico’s zijn. Zo kun je zelf goed de keuze maken om wel of niet verder te gaan.

Als je besluit om te gaan procederen dan zorgt JUROP voor het opstellen van de processtukken, het bewaken van de termijnen en het voorbereiden van de zitting. Op de zitting voeren we namens jou het woord. Meestal doet een rechter enkele weken na de zitting uitspraak waarna deze uiteraard persoonlijk met je besproken zal worden. Het kan ook zijn dat de rechter meerdere zitting en of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • JUROP stelt alle processtukken op
 • De termijnen worden bewaakt
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
 •  

(Hoger)Beroep €1950,-

Mocht je in bezwaar geen gelijk krijgen van het bestuursorgaan dan zal het bezwaar ongegrond verklaard worden. Wanneer je bezwaar hebt gemaakt via JUROP zal er bij de bespreking van de beslissing op bezwaar uiteraard ingegaan worden op deze mogelijkheid. Ook zal er advies gegeven worden over de kansen bij een beroep. Indien er geen bezwaar gemaakt is via JUROP zal er eerst de stap persoonlijk advies gegeven worden waarna je goed inzicht krijgt in de risico’s en kansen van het instellen van beroep.

Indien je besluit in beroep te gaan dan zal JUROP het beroepschrift opstellen en indienen. De rechtbank vraagt de stukken bij het bestuursorgaan op en zal deze ook aan ons toezenden waarna er de mogelijkheid is om aanvullende gronden in te dienen. De rechtbank zal vervolgens een datum voor een zitting bepalen. Bij de zitting zal JUROP je vanzelfsprekend bijstaan en het woord voeren. Na de zitting doet de rechter meestal na enkele weken uitspraak. Ook kan het zijn dat de rechter meerdere zittingen of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
Ga naar de inhoud