Blog

Wat zijn mijn rechten bij een flexibele arbeidsovereenkomst of als oproepkracht?

Als je een oproepcontract hebt dan staat in je arbeidsovereenkomst niet hoeveel uren je per periode moet werken. Je hebt vooraf dus geen zekerheid op welke tijdstippen en hoeveel uren je kunt werken. Dit geeft flexibiliteit maar ook onzekerheid. Om deze onzekerheid te compenseren gelden er speciale regels voor werknemers met flexibele contracten zoals oproepkrachten. 

Hieronder worden de minimumaanspraak bij oproepen, de oproeptermijn en het aanbod voor vaste uren besproken. Deze speciale regels en compensatie die daarbij gegeven wordt gelden als er geen arbeidsomvang in de arbeidsovereenkomst is opgenomen of de arbeidsomvang minder dan 15 uur per week is. 

JUROP merkt dat werkgevers vaak niet op de hoogte zijn van deze regels en ze dus ook niet toepassen. Hierdoor heb je als werknemer meer onzekerheid. JUROP kan je helpen bij alle geschillen die hier spelen. 

Minimumaanspraak van 3 uren

Veel werkgevers denken dat ze alleen de uren die je daadwerkelijk gewerkt hebt hoeven uit te betalen. Dit is niet juist. Je hebt in twee gevallen recht op loon voor minimaal 3 uren. De aanspraak is ongeacht of je ook daadwerkelijk 3 uren hebt gewerkt.

 1. U heeft een contract van minder dan 15 uren per week. En er zijn geen afspraken gemaakt over de werktijden. Of;
 2. je hebt een oproepovereenkomst en dus geen vaste afspraak over het aantal uren dat u werkt (bijvoorbeeld een nulurencontract of een min/max contract). Daarnaast heb je ook een oproepovereenkomst als je tijdens ziekte niet doorbetaald hoeft te worden (zoals bij uitzendovereenkomsten). 

Is een van de bovenstaande situaties op je van toepassing en werk je minder dan 3 uur? Dan heb je recht op uitbetaling van 3 uur. Het gaat om een aaneengesloten periode waarbij een onderbreking van een periode een nieuwe periode kan laten ingaan. Of er een nieuwe periode ingaat, hangt af of de onderbreking een “normale” werkpauze is die ook voor de overige werknemers geldt. Is dit het geval dan gaat er geen nieuwe periode in. Is de onderbreking geen “normale” werkpauze dan gaat er wel een nieuwe periode in en heb je recht op loon over minimaal 3 uur. 

Voorbeeld:

Je voldoet aan de voorwaarden en wordt opgeroepen om te komen werken van 9 tot 12 uur in de ochtend, maar je bent om 11 uur klaar. Je hebt dus twee uren gewerkt, maar moet toch drie uren uitbetaald krijgen. 

Als je dezelfde dag weer wordt opgeroepen en van 12 uur tot half 2 werkt dan dien je weer 3 uren uitbetaald krijgen. In totaal heb je dan dus recht op uitbetaling van 6 uren. 

Vooral als je langere tijd op oproepbasis werkzaamheden doet kan de minimumaanspraak er voor zorgen dat je meer loon krijgt. Volgt je werkgever de regels niet? Neem dan contact op met JUROP en krijg inzicht in jouw situatie. 

Minimale oproeptermijn

Als je met je werkgever hebt afgesproken dat je pas hoeft te werken als je werkgever je daadwerkelijk oproept dan heb je een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht oftewel een oproepovereenkomst. In dit geval moet je ten minste vier kalenderdagen voor de geplande werkdag worden opgeroepen waarbij je werkgever je schriftelijk of elektronisch laat weten op welke tijdstippen je dient te komen werken. 

Als je werkgever zich niet houdt aan de oproeptermijn van minimaal vier dagen dan betekent dit dat je de werkzaamheden kunt weigeren. Natuurlijk mag je ook gaan werken, maar als dit niet kan dan kan de werkgever niet van je eisen dat je komt. 

Intrekking en wijziging van de oproep

Als je werkgever je oproept om te komen werken, maar deze oproep binnen vier dagen voordat je zou werken weer intrekt dan moet je wel betaald worden voor de periode waarvoor je opgeroepen was. 

Een wijziging van de oproep die binnen vier dagen voordat je zou gaan werken plaatsvindt, heeft andere gevolgen. Je maakt namelijk aanspraak op betaling van de uren die je volgens de eerste oproep zou werken. Daarnaast kan je door je werkgever niet verplicht worden om de uren van de tweede oproep te komen werken. Al mag je natuurlijk wel gaan werken. 

Voorbeeld:

Je bent 5 dagen van tevoren opgeroepen om te werken van 10:00 uur tot 13:00 uur. Vervolgens wordt één dag van tevoren aangegeven dat je tussen 12:00 en 15:00 dient te komen werken. In dit geval heb je recht op uitbetaling van het loon over de eerste oproep van 10:00 uur tot 13:00 uur. De tijd tussen 12:00 uur en 13:00 uur valt binnen de eerste oproep en die moet je in beginsel werken. De tijd tussen 13:00 uur en 15:00 uur is een nieuwe oproep waarbij geldt dat je niet tijdig bent opgeroepen. Dit heeft als gevolg dat je niet verplicht kan worden om deze periode te werken.  

Indien je in de bovenstaande situatie wel gaat werken heb je recht op loon van 10:00 uur tot 15:00 uur. 

Niet oproepen terwijl er wel werk is

De situatie kan zich voordoen dat jij weet dat de werkgever wel werkzaamheden heeft, maar jij niet opgeroepen wordt om te komen werken. Als dit zich voordoet dan kan er sprake van zijn dat je werkgever niet handelt als een goede werkgever. Als dit het geval is dan kun je wel aanspraak maken op loon over de uren die je had kunnen werken. 

Afwijking van de oproeptermijn

Er kan bij CAO van de minimale oproeptermijn van vier dagen worden afgeweken. De termijn kan tot ten minste 24 uur worden verkort. Het gaat hier daadwerkelijk om 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden en dus niet om bijvoorbeeld een werkdag voor aanvang van de werkzaamheden. 

Aanbieden vaste arbeidsomvang

Als je 12 maanden op basis van een oproepcontract voor een werkgever werkt dan moet je werkgever je een schriftelijk aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. De aan te bieden arbeidsomvang dient ten minste gelijk te zijn aan het gemiddelde aantal uren dat je de afgelopen 12 maanden hebt gewerkt. Dit aanbod moet uiterlijk in de 13e maand van je contract worden gedaan en vervolgens heb jij één maand de tijd om het aanbod te accepteren. 

Bij de vaststelling van de 12 maanden worden arbeidsovereenkomst die elkaar binnen zes maanden hebben opgevolgd samengeteld. 

Voorbeeld:

Je bent op 1 januari op basis van een oproepovereenkomst voor de duur van 6 maanden bij je werkgever in dienst getreden. Je overeenkomst loopt dus 1 juli af. Vervolgens krijg je per september bij dezelfde werkgever een oproepovereenkomst voor 10 maanden. In maart van het volgende jaar ben je dan 12 maanden in dienst van je werkgever (de maanden juli en augustus was je niet in dienst en tellen voor de berekening van de 12 maanden niet mee). Je werkgever moet dan uiterlijk in april het aanbod doen. 

Je werkgever hoeft je alleen een aanbod doen voor de termijn dat je arbeidsovereenkomst na de 12 maanden nog duurt. Je werkgever is dus niet verplicht om je arbeidsovereenkomst te verlengen.  Wel moet je werkgever na afloop van iedere 12 maanden een aanbod doen. Het aanbod moet dus jaarlijks worden herhaald. 

Berekening gemiddeld aantal uren

Voor de berekening van het gemiddeld aantal uren dat je in de 12 maanden gewerkt hebt zijn alle uren waarop je recht op loon hebt. Dat geldt dus ook voor je vakantie-uren of de uren die je werkgever moest betalen, omdat een oproep binnen de oproeptermijn was gewijzigd of ingetrokken.

En als ik geen aanbod van mijn werkgever heb gekregen?

Als je werkgever geen of niet op tijd een aanbod doet of het aanbod is niet juist, dan voldoet de werkgever niet aan de wet. Gedurende de tijd dat je werkgever zijn verplichtingen niet nakomt, heb je recht op het loon over het aantal uren waarvoor hij het aanbod had moeten doen.

Voorbeeld:

Op 1 maart werk je 12 maanden op basis van een oproepovereenkomst. Je hebt in deze 12 maanden gemiddeld 25 uren per maand gewerkt. Je werkgever doet geen aanbod en in de maanden april en mei werk je maar 10 uren per maand. Omdat je werkgever geen aanbod heeft gedaan heb je in de maanden april en mei recht op betaling van 25 uren per maand.  

Als je werkgever in wel maar te laat een aanbod doet heb het moment van het aanbod recht op betaling van 25 uren per maand. 

En als ik het aanbod niet wil accepteren?

Er zijn natuurlijk redenen om een aanbod af wijzen. Dit kun je dan aan je werkgever laten weten. Als je het aanbod niet accepteert dan blijft de situatie zoals hij was. Je maakt dan geen aanspraak op een vast aantal uren, maar natuurlijk wel op de minimumaanspraak van 3 uren per oproep en de regels met betrekking tot de oproeptermijn. 

Wat kan JUROP doen?

Als je contact met JUROP opneemt ben je verzekerd van snelle en deskundige bijstand. In een persoonlijk advies wordt jouw situatie bekeken en de kansen en risico’s met je besproken. Wanneer je wilt, zal JUROP ook contact met je werkgever opnemen om die te laten weten waar jij recht op hebt. Mocht ook dat niet helpen dan kan JUROP ook een juridische procedure voor je beginnen.

JUROP kan je dus in elke fase bijstaan. 

Wat kost JUROP?

Als je een laag inkomen hebt kost de bijstand van JUROP je niets of een klein bedrag. JUROP werkt namelijk ook op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo). Indien je hiervoor in aanmerking komt, zal JUROP slechts de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage in rekening brengen. Voor meer informatie zie de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Mocht je niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan zal JUROP de scherpe werk gerelateerde prijzen in rekening brengen. In veruit de meeste gevallen is een persoonlijk advies waarmee jij naar je werkgever kunt voldoende om een oplossing te bereiken. Kijk voor de prijzen op de pagina Wat het kost.

Het eerste gesprek nadat je de check hebt ingevuld is natuurlijk altijd gratis!

Hoe kom ik met JUROP in contact?

Je kunt je gegevens heel makkelijk achterlaten door de check te doorlopen. Geef daarbij aan dat het gaat om een werk gerelateerde situatie en loonbetaling. Vul de rest van het formulier in en JUROP neemt zo snel mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Deel deze blog:

Overzichtelijk, vooraf
duidelijkheid, jij bepaalt..

JUROP werkt via een vast aantal stappen. Door het stapsgewijs werken is de zaak goed beheersbaar en wordt voorkomen dat er onnodige kosten gemaakt hoeven worden. De te volgen stappen zijn:

📑

Eerste gratis gesprek

Na het doorlopen van de check neem JUROP contact op. Tijdens dit gesprek bespreken we of JUROP je kan helpen.

Doe de check!

🧑🏾‍💻

Het advies

Een op jouw situatie toegesneden advies.

📃

Onderhandelen of bezwaar.

Samen met JUROP bepaal jij de strategie en JUROP maakt bezwaar of onderhandelt voor de beste oplossing.

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Wanneer het niet anders kan dan vragen we een rechter een oplossing voor jouw probleem.

Geen verrassingen

De stappen van JUROP en hoe wij te werk gaan

Je doorloopt de check en JUROP neemt contact met je op. Door het beantwoorden van een paar vragen krijg jij de mogelijkheid om je gegevens achter te laten en krijgt JUROP een eerste indruk van jouw situatie. Er zal vervolgens contact met je opgenomen worden om kennis te maken en te bespreken wat JUROP kan betekenen. De check en het kennismakingsgesprek zijn gratis en natuurlijk vrijblijvend zodat je nergens aan vast zit.

Bij JUROP vinden we het belangrijk dat voor alle partijen duidelijk is wat er verwacht wordt en wat er verwacht mag worden. Daarom zijn er vaste stappen die gevolgd worden. Is het probleem na één stap al opgelost? Dan is een vervolg niet nodig en betaal je uiteraard niet meer. Is het probleem er nog? Dan is het jouw keuze om met JUROP verder te gaan of niet. Er wordt altijd duidelijkheid gegeven over de kansen en risico’s dus ook daar zitten geen verrassingen.

Kan JUROP jou ook helpen?
Doe de check!

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

📑

Eerste gesprek

Eerste contact Gratis

Na het doorlopen van de online check en het invullen van het formulier zal JUROP telefonisch contact met je opnemen. Tijdens dit eerste gesprek wordt kennis gemaakt en besproken wat JUROP voor jou kan betekenen. Het eerste contact is uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.

🧑🏾‍💻

Het advies

Persoonlijk advies €245,-

Als je na het kennismakingsgesprek besluit om verder te gaan krijg je een persoonlijk advies. Er wordt aangegeven welke informatie er nodig is en wanneer de informatie is ontvangen wordt er een adviesgesprek gepland. Dit gesprek gaat via telefoon of via beeldbellen. Jij geeft aan wat je het prettigst vindt.

 

Tijdens het gesprek worden je kansen besproken en wordt uiteraard aangegeven of het slim is om verdere stappen (onderhandelen of bezwaar) te ondernemen. Uiteraard krijg je het advies ook op schrift. Handig als je er nog even over wilt nadenken of je opties nog met iemand anders wilt bespreken.

 • Advies op maat
 • Inzicht in je kansen en risico’s
 • Persoonlijk contact

📃

Onderhandelen of bezwaar

Onderhandelen €950,-

Nadat je door het persoonlijk advies inzicht in je kansen hebt gekregen kun je er voor kiezen om JUROP voor jou te laten onderhandelen. In een telefonisch gesprek of via beeldbellen zal samen met jou de strategie en doel besproken worden. Tevens wordt er dan aangegeven of er nog aanvullende informatie nodig is.

Wanneer de strategie en het doel duidelijk zijn zal JUROP contact met de tegenpartij opnemen en vanaf daar het woord voeren. Je hoeft dus niet zelf met de tegenpartij in gesprek wanneer je dit niet wilt. Hoe lang de onderhandelingen duren hangt natuurlijk af van partijen. Staan ze open voor onderhandelingen? Liggen partijen ver uit elkaar? Soms komt er snel een oplossing en soms volgen er meerdere onderhandelingsrondes. Hoe lang de onderhandelingen ook duren, zolang er beweging in zit blijven de kosten voor jou hetzelfde. Mochten de onderhandelingen vast zitten en partijen er niet uit komen dan krijg je een advies over de kansen en risico’s bij een gang naar de rechter.

 • Je hoeft niet zelf met de tegenpartij aan tafel
 • Jij bepaalt mede de strategie
 • Afspraken worden schriftelijk vastgelegd

 

Bezwaar €1450,-

Als je na het persoonlijk advies besluit om bezwaar te maken tegen een beslissing zal JUROP het bezwaarschrift voor je opstellen en het complete procesdossier opgevraagd worden. Uit het procesdossier blijkt waarom de beslissing is genomen. Na bestudering van het dossier zal deze met jou tijdens een persoonlijk gesprek besproken worden waarna de (aanvullende) gronden van bezwaar door JUROP opgesteld en ingediend zullen worden. Hierna volgt in veel gevallen een hoorzitting met het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan besluiten deze telefonisch of bij hun op kantoor te doen. Uiteraard zal JUROP je tijdens de hoorzitting bijstaan en deze goed met je voorbereiden. Na de hoorzitting neemt het bestuursorgaan een zogenoemde beslissing op bezwaar. Dit is het oordeel van de bezwaarcommissie. Deze zal uiteraard met je besproken worden.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst

👩🏻‍💼

Naar de rechter

Procederen €2450,-

Het kan zijn dat partijen er zelfs na onderhandelingen niet uitkomen. Als dit het geval is kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen. Bij het advies dat je hebt gekregen na het onderhandelen is nogmaals aangegeven wat de kansen en risico’s zijn. Zo kun je zelf goed de keuze maken om wel of niet verder te gaan.

Als je besluit om te gaan procederen dan zorgt JUROP voor het opstellen van de processtukken, het bewaken van de termijnen en het voorbereiden van de zitting. Op de zitting voeren we namens jou het woord. Meestal doet een rechter enkele weken na de zitting uitspraak waarna deze uiteraard persoonlijk met je besproken zal worden. Het kan ook zijn dat de rechter meerdere zitting en of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • JUROP stelt alle processtukken op
 • De termijnen worden bewaakt
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
 •  

(Hoger)Beroep €1950,-

Mocht je in bezwaar geen gelijk krijgen van het bestuursorgaan dan zal het bezwaar ongegrond verklaard worden. Wanneer je bezwaar hebt gemaakt via JUROP zal er bij de bespreking van de beslissing op bezwaar uiteraard ingegaan worden op deze mogelijkheid. Ook zal er advies gegeven worden over de kansen bij een beroep. Indien er geen bezwaar gemaakt is via JUROP zal er eerst de stap persoonlijk advies gegeven worden waarna je goed inzicht krijgt in de risico’s en kansen van het instellen van beroep.

Indien je besluit in beroep te gaan dan zal JUROP het beroepschrift opstellen en indienen. De rechtbank vraagt de stukken bij het bestuursorgaan op en zal deze ook aan ons toezenden waarna er de mogelijkheid is om aanvullende gronden in te dienen. De rechtbank zal vervolgens een datum voor een zitting bepalen. Bij de zitting zal JUROP je vanzelfsprekend bijstaan en het woord voeren. Na de zitting doet de rechter meestal na enkele weken uitspraak. Ook kan het zijn dat de rechter meerdere zittingen of aanvullend bewijs wil. Ook wanneer dit het geval is staat JUROP je bij en kost het je geen cent meer.

 • De termijnen worden bewaakt
 • Volledig inzicht in het procesdossier
 • De prijs blijft de prijs ook als er meer zittingen zijn
 • Persoonlijke afspraak op kantoor indien gewenst
Ga naar de inhoud